ویدئو پرژکتور EPSON

 

 

 

 

 

 

حالت نمایش

ویدئو پروژکتور EPSON EB-805F

EPSON EB-805F Video Projector
ویدئوپروژکتور اپسون ای بی 805 اف
روشنایی : 5000 انسی لومنز
کنتراست : 2,500,000:1
عمر لامپ : 30,000 ساعت
امکان پخش 3D : ندارد
امکان وایرلس : اختیاری با تهیه دانگل وایرلس
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی EPSON EB-805F تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

ویدئو پروژکتور EPSON EB-L735U

EPSON EB-L735U Video Projector
ویدئوپروژکتور اپسون ال 735 یو
روشنایی : 7000 انسی لومنز
کنتراست : 2,500,000:1
عمر لامپ : 30,000 ساعت
امکان پخش 3D : ندارد
امکان وایرلس : دارای وایرلس داخلی
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی EPSON EB-L735U تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

ویدئو پروژکتور EPSON EV-110

EPSON EV-110 Video Projector
ویدئوپروژکتور اپسون ای وی 110
روشنایی : 2200 انسی لومنز
کنتراست : 2,500,000:1
عمر لامپ : 30,000 ساعت
امکان پخش 3D : ندارد
امکان وایرلس : دارای وایرلس داخلی
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی EPSON EV-110 تماس بگیرید.
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

ویدئو پروژکتور EPSON EB-1485Fi

EPSON EB-1485Fi Video Projector
ویدئوپروژکتور اپسون ای بی 1485 اف آی
روشنایی : 5000 انسی لومنز
کنتراست : 2,500,000:1
عمر لامپ : 30,000 ساعت
امکان پخش 3D : ندارد
امکان وایرلس : دارای وایرلس داخلی
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی EPSON EB-1485Fi تماس بگیرید.
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

ویدئو پروژکتور EPSON EB-PU1007B

EPSON EB-PU1007B Video Projector
ویدئوپروژکتور اپسون پی یو 1007 بی
روشنایی : 7000 انسی لومنز
کنتراست : 2,500,000:1
عمر لامپ : 30,000 ساعت
امکان پخش 3D : ندارد
امکان وایرلس : اختیاری با تهیه دانگل وایرلس
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی EPSON EB-PU1007B تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

ویدئو پروژکتور EPSON EB-PU2010B

EPSON EB-PU2010B Video Projector
ویدئوپروژکتور اپسون پی یو 2010 بی
روشنایی : 10.000 انسی لومنز
کنتراست : 2,500,000:1
عمر لامپ : 30,000 ساعت
امکان پخش 3D : ندارد
امکان وایرلس : اختیاری با تهیه دانگل وایرلس
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی EPSON EB-PU2010B تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

ویدئو پروژکتور EPSON EB-L1075U

EPSON EB-L1075U Video Projector
ویدئوپروژکتور اپسون ال 1075 یو
روشنایی : 7000 انسی لومنز
کنتراست : 2,500,000:1
عمر لامپ : 30,000 ساعت
امکان پخش 3D : ندارد
امکان وایرلس : اختیاری با تهیه دانگل وایرلس
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی EPSON EB-L1075Uتماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

ویدئو پروژکتور EPSON EF-12

EPSON EF-12 Video Projector
ویدئو پروژکتور لیزری اپسون ای اف 12
روشنایی : 1000 انسی لومنز
کنتراست : 200.000.1
عمر لامپ : 2.500,000 ساعت
امکان پخش 3D : ندارد
امکان وایرلس : دارای وایرلس داخلی
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی EPSON EF-12 تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

ویدئو پروژکتور EPSON EB-800F

EPSON EB-800F Video Projector
ویدئوپروژکتور لیزری اپسون 800 اف
روشنایی : 5000 انسی لومنز
کنتراست : 2,500,000:1
عمر لامپ : 30,000 ساعت
امکان پخش 3D : ندارد
امکان وایرلس : اختیاری با تهیه دانگل وایرلس
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی EPSON EB-800F تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

ویدئو پروژکتور EPSON CO-W01

EPSON CO-W01 Video Projector
ویدئو پروژکتور اپسون سی او دبلیو 01
روشنایی : 3000 انسی لومنز
کنتراست : 15.000.1
عمر لامپ : 12,000 ساعت
امکان پخش 3D : ندارد
امکان وایرلس : اختیاری با تهیه دانگل وایرلس
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی EPSON CO-W01 تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

ویدئو پروژکتور EPSON EB-W49

EPSON EB-W49 Video Projector
ویدئو پروژکتور اپسون دبلیو 49
روشنایی : 3800 انسی لومنز
کنتراست : 16.000.1
عمر لامپ : 17,000 ساعت
امکان پخش 3D : ندارد
امکان وایرلس : اختیاری با تهیه دانگل وایرلس
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی EPSON EB-W49 تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

ویدئو پروژکتور EPSON CO-FH02

EPSON CO-FH02 Video Projector
ویدئو پروژکتور اپسون اف اچ 02
روشنایی : 3000 انسی لومنز
کنتراست : 16.000.1
عمر لامپ : 12,000 ساعت
امکان پخش 3D : ندارد
امکان وایرلس : دارای وایرلس داخلی
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی EPSON CO-FH02 تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

ویدئو پروژکتور EPSON EB-L250F

EPSON EB-L250F Video Projector
ویدئو پروژکتور اپسون ال 250 اف
روشنایی : 4500 انسی لومنز
کنتراست : 2.500.000.1
عمر لامپ : 30,000 ساعت
امکان پخش 3D : ندارد
امکان وایرلس : دارای وایرلس داخلی
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی EPSON EB-L250F تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

ویدئو پروژکتور EPSON EB-PU1008B

EPSON EB-PU1008B Video Projector
ویدئوپروژکتور اپسون پی یو 1008 بی
روشنایی : 8500 انسی لومنز
کنتراست : 2,500,000:1
عمر لامپ : 30,000 ساعت
امکان پخش 3D : ندارد
امکان وایرلس : اختیاری با تهیه دانگل وایرلس
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی EPSON EB-PU1008B تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

ویدئو پروژکتور EPSON EB-PU2010W

EPSON EB-PU2010W Video Projector
ویدئوپروژکتور اپسون پی یو 2010 دبلیو
روشنایی : 10.000 انسی لومنز
کنتراست : 2.500.000.1
عمر لامپ : 30,000 ساعت
امکان پخش 3D : ندارد
امکان وایرلس : اختیاری با تهیه دانگل وایرلس
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی EPSON EB-PU2010W تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

ویدئوپروژکتور Epson EH-TW7100

Epson EH-TW7100 Video Projector
ویدئوپروژکتور اپسون ای اچ تی دبلیو 7100
روشنایی : 3000 انسی لومنز
کنتراست : 100.000.1
عمر لامپ : 5000 ساعت
امکان پخش 3D : دارد
امکان وایرلس : اختیاری باتهیه دانگل وایرلس
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی Epson EH-TW7100 تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

ویدئوپروژکتور Epson LS500ATV

Epson LS500ATV Video Projector
ویدئوپروژکتور لیزری اپسون ال اس 500 ای تی وی
روشنایی : 4000 انسی لومنز
کنتراست : 2.500.000.1
عمر لامپ : 20.000 ساعت
امکان پخش 3D : دارد
امکان وایرلس : اختیاری باتهیه دانگل وایرلس
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی Epson LS500ATV تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

ویدئوپروژکتور Epson LS500W

Epson LS500W Video Projector
ویدئوپروژکتور لیزری اپسون ال اس 500 دبلیو
روشنایی : 4000 انسی لومنز
کنتراست : 2.500.000.1
عمر لامپ : 20.000 ساعت
امکان پخش 3D : دارد
امکان وایرلس : اختیاری باتهیه دانگل وایرلس
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی Epson LS500W تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

ویدئوپروژکتور Epson EB-E20

Epson EB-E20 Data Video Projector
ویدئوپروژکتور اپسون ای بی ای 20
روشنایی : 3400 انسی لومنز
کنتراست : 15.000.1
عمر لامپ : 12,000 ساعت
امکان پخش 3D : ندارد
امکان وایرلس : اختیاری با تهیه دانگل وایرلس
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی Epson EB-E20 تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

ویدئوپروژکتور Epson EB-L710UI

Epson EB-L710UI Video Projector
ویدئوپروژکتور اپسون ای بی ال 710 یو آی
روشنایی : 4000 انسی لومنز
کنتراست : 2.500.000.1
عمر لامپ : 30,000 ساعت
امکان پخش 3D : ندارد
امکان وایرلس : اختیاری با تهیه دانگل وایرلس
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی Epson EB-L710UI تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

ویدئوپروژکتور Epson EB-L635SU

Epson EB-L635SU Video Projector
ویدئوپروژکتور اپسون ای بی ال 635 اس یو
روشنایی : 6000 انسی لومنز
کنتراست : 2.500.000.1
عمر لامپ : 30,000 ساعت
امکان پخش 3D : ندارد
امکان وایرلس : وایرلس داخلی
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی Epson EB-L635SU تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

Support@canonhp.com 340 340 88 - 021