آدرس : تهران خیابان ایرانشهر شمالی خیابان اراک پلاک 16 واحد 1
تلفن واحد فروش : 340 340 88 021
تلفن واحد پشتیبانی : 72 32 59 88 021
تلفن واحد حسابداری : 73 32 59 88 021
تلفن واحد بازاریابی : 74 32 59 88 021
فکس : 02188341340

Support@canonhp.com 340 340 88 - 021