وضعیت موجودی

ویدئو پرژکتور ACER

 

 

 

 

 

 

حالت نمایش

دیتا ویدیو پروژکتور ACER k137

ACER k137 Data Video Projector
دیتا ویدیو پروژکتور ایسر ACER k137
روشنایی : 700 انسی لومنز
کنتراست : 10.000.1
عمر لامپ : 30.000 ساعت
امکان پخش 3D : دارد
امکان وایرلس : اختیاری با تهیه انگل وایرلس
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی ACER k137 تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

دیتا ویدیو پروژکتور ACER p1173

ACER p1173 Data Video Projector
دیتا ویدیو پروژکتور ایسر پی 1173
روشنایی : 3000 انسی لومنز
کنتراست : 11.000.1
عمر لامپ : 6.000 ساعت
امکان پخش 3D : ندارد
امکان وایرلس : اختیاری با تهیه انگل وایرلس
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی ACER p1173 تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

دیتا ویدیو پروژکتور ACER p1273

ACER p1273 Data Video Projector
دیتا ویدیو پروژکتور ایسر پی 1273
روشنایی : 3000 انسی لومنز
کنتراست : 17.000.1
عمر لامپ : 6.000 ساعت
امکان پخش 3D : ندارد
امکان وایرلس : اختیاری با تهیه انگل وایرلس
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی ACER p1273 تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

دیتا ویدیو پروژکتور ACER X125H

ACER X125H Data Video Projector
دیتا ویدیو پروژکتور ایسر ایکس 125 اچ
روشنایی : 3300 انسی لومنز
کنتراست : 20.000.1
عمر لامپ : 10.000 ساعت
امکان پخش 3D : ندارد
امکان وایرلس : اختیاری با تهیه انگل وایرلس
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی ACER X125H تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

دیتا ویدیو پروژکتور ACER X1323WH

ACER X1323WH Data Video Projector
دیتا ویدئو پروژکتور ایسر ایکس 1323 دبلیو اچ
روشنایی : 3700 انسی لومنز
کنتراست : 20.000.1
عمر لامپ : 15.000 ساعت
امکان پخش سه بعدی : 3D-READY
امکان وایرلس : اختیاری با تهیه انگل وایرلس
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی ACER X1323WH تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

دیتا ویدیو پروژکتور ACER K138ST

ACER K138ST Data Video Projector
دیتا ویدئو پروژکتور ایسر کا 138 اس تی
روشنایی : 800 انسی لومنز
کنتراست : 100.000.1
عمر لامپ : 30.000 ساعت
امکان پخش سه بعدی : 3D-READY
امکان وایرلس : اختیاری با تهیه انگل وایرلس
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی ACER K138ST تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

دیتا ویدیو پروژکتور ACER H7532BD

ACER H7532BD Data Video Projector
دیتا ویدئو پروژکتور ایسر اچ 7532 بی دی
روشنایی : 2000 انسی لومنز
کنتراست : 50.000.1
عمر لامپ : 4.000 ساعت
امکان پخش 3D : دارد
امکان وایرلس : اختیاری با تهیه انگل وایرلس
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی ACER H7532BD تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

دیتا ویدیو پروژکتور ACER c205

ACER c205 Data Video Projector
دیتا ویدیو پروژکتور ایسر ACER c205
روشنایی : 200 انسی لومنز
کنتراست : 1.000.1
عمر لامپ : 20.000 ساعت
امکان وایرلس : دارد
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی ACER c205 تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

دیتا ویدیو پروژکتور ACER c200

ACER c200 Data Video Projector
دیتا ویدیو پروژکتور ایسر ACER c200
روشنایی : 200 انسی لومنز
کنتراست : 2.000.1
عمر لامپ : 20.000 ساعت
امکان وایرلس : اختیاری ب تهیه دانگل وایرالس
تکنولوژی تصویر :dlp
ورودی : HDMI-USB
مدل لامپ : LED
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی ACER c200 تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

دیتا ویدیو پروژکتور ACER c250 i

ACER c250i Data Video Projector
دیتا ویدیو پروژکتور ایسر ACER c250i
روشنایی : 300 انسی لومنز
کنتراست : 5.000.1
عمر لامپ : 30.000 ساعت
امکان وایرلس : اختیاری ب تهیه دانگل وایرالس
تکنولوژی تصویر :dlp
ورودی : HDMI-USB-بلوتوث
مدل لامپ : LED
قابلیت نمایش :360 درجه
توان شارژی : 5 ساعت
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی ACER c250i تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

دیتا ویدیو پروژکتور ACER P5515

ACER P5515 Data Video Projector
دیتا ویدیو پروژکتور ایسر ACER P5515
روشنایی : 4000 انسی لومنز
کنتراست : 12000.1
عمر لامپ : 5000 ساعت
امکان پخش 3D : دارد
امکان وایرلس : ندارد
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی ACER P5515 تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

دیتا ویدیو پروژکتور ACER X117AH

ACER X117AH Data Video Projector
دیتا ویدیو پروژکتور ایسر ACER X117AH
روشنایی : 3600 انسی لومنز
کنتراست : 20.000.1
عمر لامپ : 10.000 ساعت
امکان پخش 3D : 3D.Ready
امکان وایرلس : ندارد
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی ACER X117AH تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

دیتا ویدیو پروژکتور ACER X112

ACER X112 Data Video Projector
دیتا ویدیو پروژکتور ایسر ACER X112
روشنایی : 2700 انسی لومنز
کنتراست : 13.000.1
عمر لامپ : 6000 ساعت
امکان پخش 3D : دارد
امکان وایرلس : ندارد
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی ACER X112 تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

دیتا ویدیو پروژکتور ACER X118H

ACER X118H Data Video Projector
دیتا ویدیو پروژکتور ایسر ACER X118H
روشنایی : 3200 انسی لومنز
کنتراست : 13000.1
عمر لامپ : 10.000 ساعت
امکان پخش 3D : دارد
امکان وایرلس : اختیاری با تهیه دانگل وایرلس
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی ACER X118H تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

دیتا ویدیو پروژکتور ACER X1185

ACER X1185 Data Video Projector
دیتا ویدیو پروژکتور ایسر ACER X1185
روشنایی : 3300 انسی لومنز
کنتراست : 20.000.1
عمر لامپ : 10.000 ساعت
امکان پخش 3D : دارد
امکان وایرلس : ندارد
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی ACER X1185 تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

دیتا ویدیو پروژکتور ACER X127

ACER X127 Data Video Projector
دیتا ویدیو پروژکتور ایسر ACER X127
روشنایی : 3600 انسی لومنز
کنتراست : 13.000.1
عمر لامپ : 10.000 ساعت
امکان پخش 3D : دارد
امکان وایرلس : ندارد
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی ACER X127 تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

دیتا ویدیو پروژکتور ACER F7600

ACER F7600 Data Video Projector
دیتا ویدیو پروژکتور ایسر ACER F7600
روشنایی : 5000 انسی لومنز
کنتراست : 4000.1
عمر لامپ : 2000 ساعت
امکان پخش 3D : دارد
امکان وایرلس : ندارد
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی ACER F7600 تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

دیتا ویدیو پروژکتور ACER H6512BD

ACER H6512BD Data Video Projector
دیتا ویدیو پروژکتور ایسر ACER H6512BD
روشنایی : 3400 انسی لومنز
کنتراست : 16000.1
عمر لامپ : 10000 ساعت
امکان پخش 3D : دارد
امکان وایرلس : ندارد
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی ACER H6512BD تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

دیتا ویدیو پروژکتور ACER P1385WB

ACER P1385WB Data Video Projector
دیتا ویدیو پروژکتور ایسر ACER P1385WB
روشنایی : 3500 انسی لومنز
کنتراست : 20000.1
عمر لامپ : 10000 ساعت
امکان پخش 3D : دارد
امکان وایرلس : دارد
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی ACER P1385WB تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

دیتا ویدیو پروژکتور ACER P1285B

ACER P1285B Data Video Projector
دیتا ویدیو پروژکتور ایسر ACER P1285B
روشنایی : 3300 انسی لومنز
کنتراست : 20000.1
عمر لامپ : 10000 ساعت
امکان پخش 3D : دارد
امکان وایرلس : ندارد
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی ACER P1285B تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

دیتا ویدیو پروژکتور ACER P5627

ACER P5627 Data Video Projector
دیتا ویدیو پروژکتور ایسر ACER P5627
روشنایی : 4000 انسی لومنز
کنتراست : 20000.1
عمر لامپ : 6000 ساعت
امکان پخش 3D : دارد
امکان وایرلس : ندارد
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی ACER P5627 تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

Support@canonhp.com 340 340 88 - 021