ویدئو پرژکتور OPTOMA

 

 

 

 

 

 

حالت نمایش

ویدئو پروژکتور OPTOMA EH512

OPTOMA EH512 Projector
ویدئو پروژکتور اپتما ای اچ 512
روشنایی : 5000 لومنز
کنتراست : 15.000.1
عمر لامپ : 7.000 ساعت در حالت اقتصادی
امکان پخش 3D : ندارد
امکان وایرلس : اختیاری باتهیه دانگل وایرلس
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی OPTOMA EH512 تماس بگیرید.
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

ویدئو پروژکتور OPTOMA EH400

OPTOMA EH400 Projector
ویدئو پروژکتور اپتما ای اچ 400
روشنایی : 4000 لومنز
کنتراست : 22.000.1
عمر لامپ : 10.000 ساعت در حالت اقتصادی
امکان پخش 3D : ندارد
امکان وایرلس : اختیاری باتهیه دانگل وایرلس
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی OPTOMA EH400 تماس بگیرید.
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

ویدئو پروژکتور OPTOMA EH470

OPTOMA EH470 Projector
ویدئو پروژکتور اپتما ای اچ 470
روشنایی : 5000 لومنز
کنتراست : 20.000.1
عمر لامپ : 4500 ساعت در حالت اقتصادی
امکان پخش 3D : دارد
امکان وایرلس : اختیاری باتهیه دانگل وایرلس
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی OPTOMA EH470 تماس بگیرید.
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

ویدئو پروژکتور OPTOMA M870X

OPTOMA M870X Projector
ویدئو پروژکتور اپتما ام 870 ایکس
روشنایی : 3800 لومنز
کنتراست : 22.000.1
عمر لامپ : 15.000 ساعت در حالت اقتصادی
امکان پخش 3D : ندارد
امکان وایرلس : اختیاری باتهیه دانگل وایرلس
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی OPTOMA M870X تماس بگیرید.
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

ویدئو پروژکتور OPTOMA X371

OPTOMA X371 Projector
ویدئو پروژکتور اپتما ایکس 371
روشنایی : 3800 لومنز
کنتراست : 25.000.1
عمر لامپ : 15.000 ساعت در حالت اقتصادی
امکان پخش 3D : ندارد
امکان وایرلس : اختیاری باتهیه دانگل وایرلس
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی OPTOMA X371 تماس بگیرید.
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

ویدئو پروژکتور OPTOMA UHZ50

OPTOMA UHZ50 Projector
ویدئو پروژکتور اپتما یو اچ زد 50
روشنایی : 3000 لومنز
کنتراست : 2,500,000:1
عمر لامپ : 30.000 ساعت در حالت اقتصادی
امکان پخش 3D : دارد
امکان وایرلس : دارای وایرلس داخلی ، اختیاری باتهیه دانگل وایرلس
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی OPTOMA UHZ50 تماس بگیرید.
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

ویدئو پروژکتور OPTOMA EH334

OPTOMA EH334 Projector
ویدئو پروژکتور اپتما ای اچ 334
روشنایی : 3600 لومنز
کنتراست : 20.000.1
عمر لامپ : 15.000 ساعت در حالت اقتصادی
امکان پخش 3D : ندارد
امکان وایرلس : اختیاری باتهیه دانگل وایرلس
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی OPTOMA EH334 تماس بگیرید.
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

ویدئو پروژکتور OPTOMA DW322

OPTOMA DW322 Projector
ویدئو پروژکتور اپتما دی دبلیو 322
روشنایی : 3800 لومنز
کنتراست : 22.000.1
عمر لامپ : 15.000 ساعت در حالت اقتصادی
امکان پخش 3D : دارد
امکان وایرلس : اختیاری باتهیه دانگل وایرلس
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی OPTOMA DW322 تماس بگیرید.
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

ویدئو پروژکتور OPTOMA EH330UST

OPTOMA EH330UST Projector
ویدئوپروژکتور اپتما ای اپ 330 یو اس تی
روشنایی : 3600 لومنز
کنتراست : 20.000.1
عمر لامپ : 15.000 ساعت در حالت اقتصادی
امکان پخش 3D : دارد
امکان وایرلس : اختیاری باتهیه دانگل وایرلس
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی OPTOMA EH330UST تماس بگیرید.
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

دیتا ویدیو پروژکتور Optoma X342e

Optoma X342e Video Projector
دیتا ویدئو پروژکتور اپتما مدل ایکس 342 ای
روشنایی : 3700 انسی لومنز
کنتراست : 22.000.1
عمر لامپ :15.000 ساعت
امکان پخش سه بعدی : 3D-ready
امکان وایرلس : اختیاری با تهیه دانگل وایرلس
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی Optoma X342e تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

دیتا ویدیو پروژکتور Optoma H181X

Optoma H181X Video Projector
دیتا ویدئو پروژکتور اپتما مدل اچ 181 ایکس
روشنایی : 3200 انسی لومنز
کنتراست : 23.000.1
عمر لامپ :10.000 ساعت
امکان پخش 3D : دارد
امکان وایرلس : اختیاری با تهیه دانگل وایرلس
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی Optoma H181X تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

دیتا ویدیو پروژکتور Optoma W334e

Optoma W334e Video Projector
دیتا ویدئو پروژکتور اپتما مدل دبلیو 334 ای
روشنایی : 3700 انسی لومنز
کنتراست : 22.000.1
عمر لامپ :12.000 ساعت
امکان پخش سه بعدی : 3D-ready
امکان وایرلس : اختیاری با تهیه دانگل وایرلس
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی Optoma W334e تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

دیتا ویدیو پروژکتور Optoma HD29 Darbee

Optoma HD29 Darbee Projector
دیتا ویدئو پرژکتور اپتما مدل اچ دی 29 داربی
روشنایی : 3200 انسی لومنز
کنتراست : 30.000.1
عمر لامپ : 8000 ساعت
امکان پخش 3D : دارد
امکان وایرلس : اختیاری با تهیه دانگل وایرلس
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی Optoma HD29 Darbee تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

دیتا ویدیو پروژکتور Optoma HD29He

Optoma HD29He Projector
دیتا ویدئو پرژکتور اپتما مدل اچ دی 29 اچ ای
روشنایی : 3600 انسی لومنز
کنتراست : 50.000.1
عمر لامپ : 15.000 ساعت
امکان پخش 3D : دارد
امکان وایرلس : اختیاری با تهیه دانگل وایرلس
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی Optoma HD29He تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

دیتا ویدیو پروژکتور Optoma HD39 Darbee

Optoma HD39 Darbee Video Projector
دیتا ویدئو پروژکتور اپتما مدل اچ دی 39 داربی
روشنایی : 3500 انسی لومنز
کنتراست : 32.000.1
عمر لامپ :15000 ساعت
امکان پخش 3D : دارد
امکان وایرلس : اختیاری با تهیه دانگل وایرلس
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی Optoma HD39 Darbee تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

دیتا ویدیو پروژکتور Optoma M656S

Optoma M656S Video Projector
دیتا ویدئو پروژکتور اپتما مدل ام 656 اس
روشنایی : 3800 انسی لومنز
کنتراست : 22.000.1
عمر لامپ :10.000 ساعت
امکان پخش سه بعدی : 3D-ready
امکان وایرلس : اختیاری با تهیه دانگل وایرلس
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی Optoma M656S تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

دیتا ویدیو پروژکتور Optoma S341 Plus

Optoma S341 Plus Video Projector
دیتا ویدئو پروژکتور اپتما مدل اس 341 پلاس
روشنایی : 3600 انسی لومنز
کنتراست : 25.000.1
عمر لامپ :15.000 ساعت
امکان پخش 3D : دارد
امکان وایرلس : اختیاری با تهیه دانگل وایرلس
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی Optoma S341 Plus تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

دیتا ویدیو پروژکتور Optoma UHD55

Optoma UHD55 DLP Video Projector
دیتا ویدئو پروژکتور اپتما مدل یو اچ دی 55
روشنایی : 3600 انسی لومنز
کنتراست : 1.200.000.1
عمر لامپ :15.000 ساعت
امکان پخش 3D : ندارد
امکان وایرلس : اختیاری با تهیه دانگل وایرلس
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی Optoma UHD55 تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

دیتا ویدیو پروژکتور OPTOMA CinemaX P2

OPTOMA CinemaX P2 DLP Video Projector
دیتا ویدئو پروژکتور اپتما مدل سینمکس پی 2
روشنایی : 3000 انسی لومنز
کنتراست : 2,000.000.1
عمر لامپ :30.000 ساعت
امکان پخش 3D : ندارد
امکان وایرلس : اختیاری با تهیه دانگل وایرلس
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی OPTOMA CinemaX P2 تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

دیتا ویدیو پروژکتور Optoma X371

Optoma X371 DLP Video Projector
دیتا ویدئو پروژکتور اپتما مدل ایکس 371
روشنایی : 3800 انسی لومنز
کنتراست : 25.000.1
عمر لامپ :15.000 ساعت
امکان پخش 3D : ندارد
امکان وایرلس : اختیاری با تهیه دانگل وایرلس
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی Optoma X371 تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

دیتا ویدیو پروژکتور OPTOMA W400LVe

OPTOMA W400LVe DLP Video Projector
دیتا ویدئو پروژکتور اپتما مدل دبلیو 400 ال وی ای
روشنایی : 4000 انسی لومنز
کنتراست : 25.000.1
عمر لامپ :12.000 ساعت
امکان پخش 3D : دارد
امکان وایرلس : اختیاری با تهیه دانگل وایرلس
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی OPTOMA W400LVe تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

Support@canonhp.com 340 340 88 - 021