وضعیت موجودی

فتوکپی CANON

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

حالت نمایش

فتوکپی CANON 2206

Canon imageRUNNER 2206
دستگاه فتوکپی لیزر مشکی A3 کانن 2206
پرینت-اسکن-کپی
سرعت کپی : 11 برگ در دقیقه
سرعت پرینت : 11 برگ در دقیقه
کیفیت کپی: 600*600
ورودی کاغذ : 500 برگ
امکان داپلکس : دارد
تونر کارتریج : Canon C-exv42
ظرفیت تونر : حدود 10.200 برگ
لطفا برای اطلاع از موجودی و قیمت نهایی CANON 2206 تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

فتوکپی CANON C5535i

Canon imageRUNNER ADVANCE C5535i
دستگاه فتوکپی لیزر رنگی A3 کانن مدل سی 5535 آی
پرینت-اسکن-کپی
سرعت کپی : 35 برگ در دقیقه
سرعت پرینت : 35 برگ در دقیقه
کیفیت کپی:600*600
ورودی کاغذ : 2450 برگ
امکان داپلکس : دارد
امکان شبکه : دارد
حافظه : 4GB
حداکثر سایز :A3
لطفا برای اطلاع از موجودی و قیمت نهایی CANON C5535i تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

فتوکپی CANON C7500i

Canon imageRUNNER ADVANCE C7500i
دستگاه فتوکپی لیزر رنگی A3 کانن مدل سی 7500 آی
پرینت-اسکن-کپی
سرعت کپی : 70 برگ در دقیقه
سرعت پرینت : 70 برگ در دقیقه
کیفیت کپی: 1200*1200
ورودی کاغذ : 3550 برگ
امکان داپلکس : دارد
امکان وایرلس : دارد
امکان شبکه : دارد
تونر کارتریج : Canon NPG-72
کارکرد تونر : حدود 82.000 برگ
لطفا برای اطلاع از موجودی و قیمت نهایی CANON C7500i تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

فتوکپی CANON 2006

Canon imageRUNNER 2006
دستگاه فتوکپی لیزر مشکی A3 کانن 2006
پرینت-اسکن-کپی
سرعت کپی : 11 برگ در دقیقه
سرعت پرینت : 11 برگ در دقیقه
کیفیت کپی: 600*600
ورودی کاغذ : 250 برگ
تونر کارتریج : Canon C-exv42
ظرفیت تونر : حدود 10.200 برگ
لطفا برای اطلاع از موجودی و قیمت نهایی CANON 2006 تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

فتوکپی CANON 2006N

Canon imageRUNNER 2006N
دستگاه فتوکپی لیزر مشکی A3 کانن 2006 ان
پرینت-اسکن-کپی
سرعت کپی : 10 برگ در دقیقه
سرعت پرینت : 10 برگ در دقیقه
کیفیت کپی: 600*600
ورودی کاغذ : 500 برگ
امکان داپلکس : دارد
امکان شبکه : دارد
تونر کارتریج : Canon C-exv42
ظرفیت تونر : حدود 10.200 برگ
لطفا برای اطلاع از موجودی و قیمت نهایی CANON 2006N تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

فتوکپی CANON 2206N

Canon imageRUNNER 2206N
دستگاه فتوکپی لیزر مشکی A3 کانن 2206 ان
پرینت-اسکن-کپی
سرعت کپی : 11 برگ در دقیقه
سرعت پرینت : 11 برگ در دقیقه
کیفیت کپی: 600*600
ورودی کاغذ : 500 برگ
امکان داپلکس : دارد
امکان شبکه : دارد
تونر کارتریج : Canon C-exv42
ظرفیت تونر : حدود 10.200 برگ
لطفا برای اطلاع از موجودی و قیمت نهایی CANON 2206N تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
5
تماس بگیرید

فتوکپی CANON C3500i

Canon imageRUNNER ADVANCE C3500i
دستگاه فتوکپی لیزر رنگی A3 کانن مدل سی 3500 آی
پرینت-اسکن-کپی
سرعت کپی : 30 برگ در دقیقه
سرعت پرینت : 30 برگ در دقیقه
کیفیت کپی: 1200*1200
ورودی کاغذ : 1200 برگ
امکان داپلکس : دارد
امکان شبکه : دارد
تونر کارتریج : Canon GPR-53
کارکرد تونر مشکی : حدود 36000 برگ
کارکرد تونر رنگی : حدود 19000 برگ
لطفا برای اطلاع از موجودی و قیمت نهایی CANON C3500i تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

فتوکپی CANON 4500i

Canon imageRUNNER 4500i
دستگاه فتوکپی لیزر مشکی A3 کانن 4500 آی
پرینت-اسکن-کپی
سرعت کپی : 40 برگ در دقیقه
سرعت پرینت : 40 برگ در دقیقه
کیفیت کپی: 1200*1200
ورودی کاغذ : 550 برگ
امکان داپلکس : دارد
امکان شبکه : دارد
تونر کارتریج : Canon GPR-57
ظرفیت تونر : حدود 42.100 برگ
لطفا برای اطلاع از موجودی و قیمت نهایی CANON 4500i تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

فتوکپی CANON C1325

Canon imageRUNNER C1325
دستگاه فتوکپی لیزر رنگی کانن مدل 1325
پرینت-اسکن-کپی-فکس
سرعت کپی :25 برگ در دقیقه
سرعت پرینت : 25 برگ در دقیقه
کیفیت کپی: 600*600
ورودی کاغذ : 550 برگ
تونر کارتریج : CANON C-EXV 48
ظرفیت تونر مشکی: حدود 16500 برگ
ظرفیت تونر رنگی : حدود 11500 برگ
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی CANON C1325 تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

فتوکپی CANON 2204N

Canon imageRUNNER 2204N
دستگاه فتوکپی لیزر مشکی A3 کانن 2204 ان
پرینت-اسکن-کپی
سرعت کپی : 22 برگ در دقیقه
سرعت پرینت : 22 برگ در دقیقه
کیفیت کپی: 600*600
ورودی کاغذ : 330 برگ
امکان داپلکس : دارد
امکان وایرلس : دارد
امکان شبکه : دارد
تونر کارتریج : Canon C-exv42
ظرفیت تونر : حدود 10.200 برگ
لطفا برای اطلاع از موجودی و قیمت نهایی CANON 2204N تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

فتوکپی CANON 2004N

Canon imageRUNNER 2004N
دستگاه فتوکپی لیزر مشکی A3 کانن 2004 ان
پرینت-اسکن-کپی
سرعت کپی : 20 برگ در دقیقه
سرعت پرینت : 20 برگ در دقیقه
کیفیت کپی: 600*600
ورودی کاغذ : 330 برگ
امکان داپلکس : دارد
امکان شبکه : دارد
تونر کارتریج : Canon C-exv42
ظرفیت تونر : حدود 10.200 برگ
لطفا برای اطلاع از موجودی و قیمت نهایی CANON 2004N تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

فتوکپی CANON 2004

Canon imageRUNNER 2004
دستگاه فتوکپی لیزر مشکی A3 کانن 2004
پرینت-اسکن-کپی
سرعت کپی : 20 برگ در دقیقه
سرعت پرینت : 20 برگ در دقیقه
کیفیت کپی: 600*600
ورودی کاغذ : 330 برگ
تونر کارتریج : Canon C-exv42
ظرفیت تونر : حدود 10.200 برگ
لطفا برای اطلاع از موجودی و قیمت نهایی CANON 2004 تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

فتوکپی CANON 1435

Canon imageRUNNER 1435
دستگاه فتوکپی لیزر مشکی A4 کانن 1435
پرینت-اسکن-کپی
سرعت کپی : 35 برگ در دقیقه
سرعت پرینت : 35 برگ در دقیقه
کیفیت کپی: 600*600
ورودی کاغذ : 600 برگ
امکان شبکه : دارد
تونر کارتریج : Canon C-exv50
ظرفیت تونر : حدود 17.600 برگ
لطفا برای اطلاع از موجودی و قیمت نهایی CANON 1435 تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

فتوکپی CANON 1435if

Canon imageRUNNER 1435if
دستگاه فتوکپی لیزر مشکی A4 کانن 1435 آی اف
پرینت-اسکن-کپی-فکس
سرعت کپی : 35 برگ در دقیقه
سرعت پرینت : 35 برگ در دقیقه
کیفیت کپی: 600*600
ورودی کاغذ : 600 برگ
امکان داپلکس : دارد
امکان شبکه : دارد
تونر کارتریج : Canon C-exv50
ظرفیت تونر : حدود 17.600 برگ
لطفا برای اطلاع از موجودی و قیمت نهایی CANON 1435if تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

فتوکپی CANON 2500W

Canon imageRUNNER 2500W
دستگاه فتوکپی لیزر مشکی A3 کانن 2500 دابلیو
پرینت-اسکن-کپی
سرعت کپی : 25 برگ در دقیقه
سرعت پرینت : 25 برگ در دقیقه
کیفیت کپی: 600*600
ورودی کاغذ : 500 برگ
امکان شبکه : دارد
امکان داپلکس : دارد
امکان وایرلس : دارد
تونر کارتریج : Canon C-exv33
ظرفیت تونر : حدود 14.600 برگ
لطفا برای اطلاع از موجودی و قیمت نهایی CANON 2500W تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

فتوکپی CANON C3500

Canon imageRUNNER ADVANCE C3500
دستگاه فتوکپی لیزر رنگی A3 کانن مدل سی 3500
پرینت-اسکن-کپی
سرعت کپی : 30 برگ در دقیقه
سرعت پرینت : 30 برگ در دقیقه
کیفیت کپی: 1200*600
ورودی کاغذ : 1100 برگ
امکان داپلکس : دارد
امکان وایرلس : دارد
امکان شبکه : دارد
تونر کارتریج : Canon C-Exv49
کارکرد تونر مشکی : حدود 36000 برگ
کارکرد تونر رنگی : حدود 19000 برگ
لطفا برای اطلاع از موجودی و قیمت نهایی CANON C3500 تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

فتوکپی CANON 6575i

Canon imageRUNNER 6575i
دستگاه فتوکپی لیزر مشکی A3 کانن 6575 آی
پرینت-اسکن-کپی
سرعت کپی : 45 برگ در دقیقه
سرعت پرینت : 45 برگ در دقیقه
کیفیت کپی: 1200*600
ورودی کاغذ : 4200 برگ
امکان داپلکس : دارد
امکان وایرلس : دارد
امکان شبکه : دارد
تونر کارتریج : Canon PGR-38
ظرفیت تونر : حدود 56000 برگ
لطفا برای اطلاع از موجودی و قیمت نهایی CANON 6575i تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

فتوکپی CANON 6555i

Canon imageRUNNER 6555i
دستگاه فتوکپی لیزر مشکی A3 کانن 6555 آی
پرینت-اسکن-کپی
سرعت کپی : 55 برگ در دقیقه
سرعت پرینت : 55 برگ در دقیقه
کیفیت کپی: 1200*600
ورودی کاغذ : 4200 برگ
امکان داپلکس : دارد
امکان وایرلس : دارد
امکان شبکه : دارد
تونر کارتریج : Canon PGR-38
ظرفیت تونر : حدود 56000 برگ
لطفا برای اطلاع از موجودی و قیمت نهایی CANON 6555i تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

فتوکپی CANON C3020

Canon imageRUNNER ADVANCE C3020
دستگاه فتوکپی لیزر رنگی A3 کانن مدل سی 3020
پرینت-اسکن-کپی
سرعت کپی : 20 برگ در دقیقه
سرعت پرینت : 20 برگ در دقیقه
کیفیت کپی: 600*600
ورودی کاغذ : 1100 برگ
امکان داپلکس : دارد
امکان وایرلس : دارد
امکان شبکه : دارد
تونر کارتریج : Canon C-Exv49
کارکرد تونر مشکی : حدود 36000 برگ
کارکرد تونر رنگی : حدود 19000 برگ
لطفا برای اطلاع از موجودی و قیمت نهایی CANON C3020 تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
5
تماس بگیرید

فتوکپی CANON C5500i

Canon imageRUNNER ADVANCE C5500i
دستگاه فتوکپی لیزر رنگی A3 کانن مدل سی 5500 آی
پرینت-اسکن-کپی
سرعت کپی : 50 برگ در دقیقه
سرعت پرینت : 50 برگ در دقیقه
کیفیت کپی: 1200*600
ورودی کاغذ : 1200 برگ
امکان داپلکس : دارد
امکان وایرلس : دارد
امکان شبکه : دارد
تونر کارتریج : Canon C-Exv51
کارکرد تونر مشکی : حدود 69000 برگ
کارکرد تونر رنگی : حدود 60000 برگ
لطفا برای اطلاع از موجودی و قیمت نهایی CANON C5500i تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

فتوکپی CANON 6500i

Canon imageRUNNER 6500i
دستگاه فتوکپی لیزر مشکی A3 کانن 6500 آی
پرینت-اسکن-کپی-فکس
سرعت کپی : 50 برگ در دقیقه
سرعت پرینت : 50 برگ در دقیقه
کیفیت کپی: 1200*600
ورودی کاغذ : 5000 برگ
امکان داپلکس : دارد
امکان وایرلس : دارد
امکان شبکه : دارد
تونر کارتریج : Canon NPG-54
ظرفیت تونر : حدود 56000 برگ
لطفا برای اطلاع از موجودی و قیمت نهایی CANON 6500i تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

Support@canonhp.com 340 340 88 - 021