وضعیت موجودی

اسکنر CONTEX کانتکس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

حالت نمایش

اسکنر Contex HD Ultra i4250s

Contex HD Ultra i4250s Scanner
اسکنر نقشه رنگی کانتکس مدل اچ دی اولترا آی 4250 اس
سرعت اسکن سیاه و سفید : 12 اینچ یا 18.3 متر بر دقیقه
سرعت اسکن رنگی : 4 اینچ یا 6 متر بر دقیقه
تکنولوژی اسکن : CIS
کیفیت اسکن : 1200dpi
سایز اسکن : A0
قابلیت اسکن دو رو : ندارد
اسکن نگاتیو: ندارد
لطفا برای اطلاع از موجودی و قیمت نهایی Contex HD Ultra i4250s تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

اسکنر Contex HD Ultra i4290s

Contex HD Ultra i4290s Scanner
اسکنر نقشه رنگی کانتکس مدل اچ دی اولترا آی 4290 اس
سرعت اسکن سیاه و سفید : 12 اینچ یا 18.3 متر بر دقیقه
سرعت اسکن رنگی : 4 اینچ یا 12.6 متر بر دقیقه
تکنولوژی اسکن : CIS
کیفیت اسکن : 1200dpi
سایز اسکن : A0
قابلیت اسکن دو رو : ندارد
اسکن نگاتیو: ندارد
لطفا برای اطلاع از موجودی و قیمت نهایی Contex HD Ultra i4290s تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

اسکنر Contex HD Ultra i3650s

Contex HD Ultra i3650s Scanner
اسکنر نقشه رنگی کانتکس مدل اچ دی اولترا آی 3650 اس
سرعت اسکن سیاه و سفید : 12 اینچ
سرعت اسکن رنگی : 4 اینچ
تکنولوژی اسکن : CIS
کیفیت اسکن : 1200dpi
سایز اسکن : A0
قابلیت اسکن دو رو : ندارد
اسکن نگاتیو: ندارد
لطفا برای اطلاع از موجودی و قیمت نهایی Contex HD Ultra i3650s تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

اسکنر Contex HD Ultra i3690S

Contex HD Ultra i3690S Scanner
اسکنر نقشه رنگی کانتکس مدل آی 3690 اس
سرعت اسکن سیاه و سفید : 12 اینچ یا 30.18 سانتی متر
سرعت اسکن رنگی : 4 اینچ یا 11 سانتی متر
تکنولوژی اسکن : CCD
کیفیت اسکن : 1200dpi
سایز اسکن : A0
قابلیت اسکن دو رو : ندارد
اسکن نگاتیو: ندارد
لطفا برای اطلاع از موجودی و قیمت نهایی Contex i3690S تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

اسکنر Contex IQ2490

Contex IQ2490 Scanner
اسکنر نقشه رنگی کانتکس مدل آی کیو 2490
سرعت اسکن سیاه و سفید : 10 اینچ یا 2540 سانتی متر
سرعت اسکن رنگی : 3 اینچ یا 7.62 سانتی متر
تکنولوژی اسکن : CIS
کیفیت اسکن : 1200dpi
سایز اسکن : A1
قابلیت اسکن دو رو : ندارد
اسکن نگاتیو: ندارد
لطفا برای اطلاع از موجودی و قیمت نهایی Contex IQ2490 تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

Support@canonhp.com 340 340 88 - 021