حالت نمایش

Mehr MM-250C Paper Shredder

Mehr MM-250C Paper Shredder
کاغذ خرد کن مهر مدل ام ام 250 سی
نوع برش: پودری
سایز برش:4x50 میلی متر
سرعت برش: 3.5 میلیمتر ر ثانیه
قابلیت خرد کردن CD : ندارد
ظرفیت ورودی کاغذ: 10 برگ کاغذ 70 گرمی
عرض دهانه ورودی: 230 میلی متر
حجم مخزن: 16 لیتر
قدرت موتور: 62 وات
محافظ حرارتی موتور : دارد
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی Mehr MM-250C تماس بگیرید .
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

Mehr MM-600 Paper Shredder

Mehr MM-600 Paper Shredder
کاغذ خرد کن مهر مدل ام ام 600
نوع برش: پودری
سایز برش:4x25 میلی متر
سرعت برش: 3.5 متر در دقیقه
قابلیت خرد کردن CD : دارد
ظرفیت ورودی کاغذ: 7 برگ کاغذ 70 گرمی
عرض دهانه ورودی: 220 میلی متر
حجم مخزن: 15 لیتر
قدرت موتور: 85 وات
محافظ حرارتی موتور : دارد
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی Mehr MM-600 تماس بگیرید .
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

Alborz AZE8 Paper Shredder

Alborz AZE8 Paper Shredder
کاغذ خرد کن البرز مدل ای زد ای 8
نوع برش: پودری
سایز برش: 3.3 میلی متر
سرعت برش: 2 متر در دقیقه
قابلیت خرد کردن CD : دارد
ظرفیت ورودی کاغذ: 8 برگ کاغذ 70 گرمی
عرض دهانه ورودی: 225 میلی متر
حجم مخزن: 25 لیتر
قدرت موتور: 180 وات
محافظ حرارتی موتور : دارد
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی Alborz AZE8 تماس بگیرید .
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
5
تماس بگیرید

Fellowes 425Ci Paper Shredder

Fellowes 425Ci Paper Shredder
کاغذ خرد کن فلوز مدل 425 سی آی
نوع برش: پودری
سایز برش: 4x30 میلی متر
سرعت برش: 6 متر در دقیقه
قابلیت خرد کردن CD : دارد
ظرفیت ورودی کاغذ: 32 برگ کاغذ 70 گرمی
عرض دهانه ورودی: 305 میلی متر
حجم مخزن: 121 لیتر
قدرت موتور: 180 وات
محافظ حرارتی موتور : دارد
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی Fellowes 425Ci تماس بگیرید .
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

Aurora HS150S Paper shredder

Aurora HS150S Paper Shredder
کاغذ خرد کن آرورا مدل اچ اس 150 اس
نوع برش: رشته ای
سایز برش: 3 میلی متر
سرعت برش: 2.5 متر در دقیقه
قابلیت خرد کردن CD : ندارد
ظرفیت ورودی کاغذ: 1 برگه تا شده
عرض دهانه ورودی: 229 میلی متر
حجم مخزن: 3.8 لیتر
قدرت موتور: 60 وات
محافظ حرارتی موتور : ندارد
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی Aurora HS150S تماس بگیرید .
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
5
تماس بگیرید

Ideen welt ps-107/B Paper Shredder

Ideen Welt PS-107/B Paper Shredder
کاغذ خرد کن ادین ولت پی اس 107 بی
نوع برش: رشته ای
سایز برش: 6 میلی متر
سرعت برش: 3 متر در دقیقه
قابلیت خرد کردن CD : ندارد
ظرفیت ورودی کاغذ: 6 برگ کاغذ 70 گرمی
عرض دهانه ورودی: 229 میلی متر
حجم مخزن: 9 لیتر
قدرت موتور: 110 وات
محافظ حرارتی موتور : ندارد
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی Ideen Welt PS-107/B تماس بگیرید .
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

Fellowes Powershred 62MC Paper shredder

ّFellowes PowerShred 62MC Paper Shredder
کاغذ خرد کن فلوز PowerShred 62MC
نوع برش: پودری
سایز برش: 3*10 میلی متر
سرعت برش: 2.74 متر در دقیقه
قابلیت خرد کردن CD : ندارد
ظرفیت ورودی کاغذ: 10 برگ کاغذ 70 گرمی
عرض دهانه ورودی: 230 میلی متر
حجم مخزن: 19 لیتر
قدرت موتور: 440 وات
محافظ حرارتی موتور : دارد
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی Fellowes PowerShred 62MC تماس بگیرید .
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

Geha X7CD Paper Shredder

ّ Geha X7CD Paper Shredder
کاغذ خرد کن گها X7CD
نوع برش: پودری
سایز برش: 4*40 میلی متر
سرعت برش: 2.5 متر در دقیقه
قابلیت خرد کردن CD : دارد
ظرفیت ورودی کاغذ: 7 برگ کاغذ 70 گرمی
عرض دهانه ورودی: 220 میلی متر
حجم مخزن: 18 لیتر
قدرت موتور: 220 وات
محافظ حرارتی موتور : دارد
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی گها Geha X7CD تماس بگیرید .
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

Nikita SD 9020 Paper Shredder

Nikita SD 9020 Paper Shredder
کاغذ خرد کن کینگ اس دی 9020
نوع برش: پودری
سایز برش: 2*10 میلی متر
سرعت برش: 2.7 متر در دقیقه
قابلیت خرد کردن CD : دارد
ظرفیت ورودی کاغذ: 8 برگ کاغذ 70 گرمی
عرض دهانه ورودی: 230 میلی متر
حجم مخزن: 22 لیتر
قدرت موتور: 170 وات
محافظ حرارتی موتور : دارد
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی Nikita SD 9020 Paper Shredder تماس بگیرید .
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

Kobra 260 HS-2 Paper Shredder

Kobra 260 HS-2 Paper Shredder
کاغذ خرد کن کبرا مدل 260 اچ اس 2
نوع برش: پودری
سایز برش: 0.8x9.5 میلی متر
سرعت برش: 6 متر در دقیقه
قابلیت خرد کردن CD : ندارد
ظرفیت ورودی کاغذ: 11 تا 13 برگ کاغذ 70 گرمی
عرض دهانه ورودی: 260 میلی متر
حجم مخزن: 85 لیتر
قدرت موتور: 700 وات
محافظ حرارتی موتور : دارد
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی Kobra 260 HS-2 تماس بگیرید .
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

Kobra +3cc4 Paper Shredder

Kobra +3cc4 Paper Shredder
کاغذ خرد کن کبرا مدل + 3 سی سی 4
نوع برش: پودری
سایز برش: 3.5x40 میلی متر
سرعت برش: 2.1 متر در دقیقه
قابلیت خرد کردن CD : دارد
ظرفیت ورودی کاغذ: 12 تا 14 برگ کاغذ 70 گرمی
عرض دهانه ورودی: 230 میلی متر
حجم مخزن: 38.5 لیتر
قدرت موتور: 250 وات
محافظ حرارتی موتور : دارد
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی Kobra +3cc4 تماس بگیرید .
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

Kobra 300 CC4 Paper Shredder

Kobra 300 CC4 Paper Shredder
کاغذ خرد کن کبرا مدل 300 سی سی 4
نوع برش: پودری
سایز برش: 3.5x30 میلی متر
سرعت برش: 4.2 متر در دقیقه
قابلیت خرد کردن CD : دارد
ظرفیت ورودی کاغذ: 22 تا 24 برگ کاغذ 70 گرمی
عرض دهانه ورودی: 300 میلی متر
حجم مخزن: 85 لیتر
قدرت موتور: 920 وات
محافظ حرارتی موتور : دارد
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی Kobra 300 CC4 تماس بگیرید .
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

Kobra +1SS4 Paper Shredder

Kobra +1SS4 Paper Shredder
کاغذ خرد کن کبرا مدل + 1 اس اس 4
نوع برش: پودری
سایز برش: 3.8 میلی متر
سرعت برش: 1.5 متر در دقیقه
قابلیت خرد کردن CD : دارد
ظرفیت ورودی کاغذ: 17 تا 19 برگ کاغذ 70 گرمی
عرض دهانه ورودی: 230 میلی متر
حجم مخزن: 38.5 لیتر
قدرت موتور: 250 وات
محافظ حرارتی موتور : دارد
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی Kobra +1SS4 تماس بگیرید .
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

Kobra 260 S2 Paper Shredder

Kobra 260 S2 Paper Shredder
کاغذ خرد کن کبرا مدل 260 اس 2
نوع برش: رشته ای
سایز برش: 1.9 میلی متر
سرعت برش: 6 متر در دقیقه
قابلیت خرد کردن CD : ندارد
ظرفیت ورودی کاغذ: 14 تا 16 برگ کاغذ 70 گرمی
عرض دهانه ورودی: 260 میلی متر
حجم مخزن: 85 لیتر
قدرت موتور: 460 وات
محافظ حرارتی موتور : دارد
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی Kobra 260 S2 تماس بگیرید .
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

Kobra 400 WB Paper Shredder

Kobra 400 WB Paper Shredder
کاغذ خرد کن کبرا مدل 400 دبلیو بی
نوع برش: پودری
سایز برش: 3.9x40 میلی متر
سرعت برش: 7.2 متر در دقیقه
قابلیت خرد کردن CD : دارد
ظرفیت ورودی کاغذ: 44 تا 48 برگ کاغذ 70 گرمی
عرض دهانه ورودی: 400 میلی متر
حجم مخزن: 200 لیتر
قدرت موتور: 2100 وات
محافظ حرارتی موتور : دارد
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی Kobra 400 WB تماس بگیرید .
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

Kobra 390 C4 Paper Shredder

Kobra 390 C4 Paper Shredder
کاغذ خرد کن کبرا مدل 390 سی 4
نوع برش: پودری
سایز برش: 3.9x40 میلی متر
سرعت برش: 5.4 متر در دقیقه
قابلیت خرد کردن CD : دارد
ظرفیت ورودی کاغذ: 24 تا 26 برگ کاغذ 70 گرمی
عرض دهانه ورودی: 400 میلی متر
حجم مخزن: 200 لیتر
قدرت موتور: 920 وات
محافظ حرارتی موتور : دارد
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی Kobra 390 C4 تماس بگیرید .
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

Kobra 260HS Paper Shredder

Kobra 260HS Paper Shredder
کاغذ خرد کن کبرا مدل 260 اچ اس
نوع برش: پودری
سایز برش: 0.8x9.5 میلی متر
سرعت برش: 4.2 متر در دقیقه
قابلیت خرد کردن CD : ندارد
ظرفیت ورودی کاغذ: 6 تا 8 برگ کاغذ 70 گرمی
عرض دهانه ورودی: 260 میلی متر
حجم مخزن: 85 لیتر
قدرت موتور: 460 وات
محافظ حرارتی موتور : دارد
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی Kobra 260HS تماس بگیرید .
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

Nikita Silver Paper Shredder

Nikita Silver Paper Shredder
کاغذ خرد کن نیکیتا مدل سیلور
نوع برش: پودری
سایز برش: 2x9 میلی متر
سرعت برش: 3.5 متر در دقیقه
قابلیت خرد کردن CD : ندارد
ظرفیت ورودی کاغذ: 7 برگ کاغذ 70 گرمی
عرض دهانه ورودی: 220 میلی متر
حجم مخزن: 20 لیتر
قدرت موتور: 130 وات
محافظ حرارتی موتور : دارد
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی Nikita Silver تماس بگیرید .
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

Nikita SD 9010 Paper Shredder

Nikita SD 9010 Paper Shredder
کاغذ خرد کن نیکیتا مدل اس دی 9010
نوع برش: پودری
سایز برش: 2x12 میلی متر
سرعت برش: 2.7 متر در دقیقه
قابلیت خرد کردن CD : ندارد
ظرفیت ورودی کاغذ: 6 برگ کاغذ 70 گرمی
عرض دهانه ورودی: 230 میلی متر
حجم مخزن: 22 لیتر
قدرت موتور: 70 وات
محافظ حرارتی موتور : دارد
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی Nikita SD 9010 تماس بگیرید .
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

Nikita U5 Paper Shredder

Nikita U5 Paper Shredder
کاغذ خرد کن نیکیتا مدل یو 5
نوع برش: پودری
سایز برش: 4x40 میلی متر
سرعت برش: 3.6 متر در دقیقه
قابلیت خرد کردن CD : ندارد
ظرفیت ورودی کاغذ: 15 برگ کاغذ 70 گرمی
عرض دهانه ورودی: 225 میلی متر
حجم مخزن: 20 لیتر
قدرت موتور: 350 وات
محافظ حرارتی موتور : دارد
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی Nikita U5 تماس بگیرید .
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

Kobra 400 HS Paper Shredder

Kobra 400 HS Paper Shredder
کاغذ خرد کن کبرا مدل 400 اچ اس
نوع برش: پودری
سایز برش: 0.8x9.5 میلی متر
سرعت برش: 9 متر در دقیقه
قابلیت خرد کردن CD : دارد
ظرفیت ورودی کاغذ: 17 تا 19 برگ کاغذ 70 گرمی
عرض دهانه ورودی: 240 میلی متر
حجم مخزن: 110 لیتر
قدرت موتور: 2100 وات
محافظ حرارتی موتور : دارد
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی Kobra 400 HS تماس بگیرید .
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

Support@canonhp.com 340 340 88 - 021