راهنمای ارسال و دریافت فاکس با چندکاره پاناسونیک

تاریخ مقاله: 1395/2/25

راهنمای ارسال و دریافت فاکس با چندکاره پاناسونیک

نحوه تنظیم ذخیره شماره و نام در دفتر تلفن فکس از طریق کامپیوتر به این ترتیب شما می توانید شماره و نام های پر کاربرد را در حافظه دستگاههای فکس پاناسونیک خود ذخیره کنید اینکار با استفاده از رایانه بسیار ساده خواهد بود. پس از اتصال دستگاه به کامپیوتر و باز کردن برنامه Multi-function srationاز روی دسکتاپ خود که پس از نصب درایور ظاهر خواهد شد . به شکل زیر عمل کنید .

Multi-Function station -->Remote Control-->Phone Book-->Name & Tel NO-->Add-->OK-->pass:1234-->OK

طریقه شماره گیری با استفاده از شماره های ذخیره شده در حافظه دستگاه به شکل بالا

برای این کار ابتدا باید دستگاه در حالت فکس قرار گرفته شده باشد. دکمه copy size /phone bookرا فشار داده و با استفاده از دکمه های   شماره و نام مورد نظر را پیدا کرده و برای برقراری تماس دکمه Monitor را فشار دهد.

تنظیمات تاریخ و ساعت - کد مربوطه 101

شما می توانید به این ترتیب سال میلادی و ساعت دستگاه فکس پاناسونیک خود را تنظیم کنید

<--MENU --># -->101 -->SETتنضیمات مورد نظرSET<--

تنظیم لوگوی فکس - کد مربوطه 102

این تنظیم به منظور درج نام شرکت یا فروشگاه شما هنگام ارسال فکس می باشد که در بالای صفحه نوشته می شود

<--MENU --># -->102 -->SETتنضیمات مورد نظرSET<--

تنظیم شماره فکس - کد مربوطه 103

برای تنظیم شماره فکس شرکت یا فروشگاه شما می باشد

<--MENU --># -->103 -->SETتنضیمات مورد نظرSET<--

تنظیم تغییرات زنگ فکس - کد مربوطه 161

با این روش می توانید از 3نوع زنگ A,B,C زنگ مطلوب خود را انتخاب نمایید.

<-- MENU --># -->161-->SETتنضیمات مورد نظر با استفاده از دکمه های SET<--

تنظیم صدای دکمه های فکس - کد مورد نظر 165

این تنظیم برای خاموش یا روشن کردن صدای دکمه های فکس به کار می رود

<-- MENU --># -->165-->SETتنضیمات مورد نظر با استفاده از دکمه های SET<--

تنظیم تعداد زنگ خور برای رفتن به فکس - کد مربوطه 210

شما به این ترتیب می توانید تعداد زنگهایی که باید فکس بخورد تا به حالت دریافت اتوماتیک برود را تنظیم کنید (از 1 تا 9 زنگ - پیش فرض 2 است).البته این مورد هنگامی است که فکس شما در حالت Auto Answer باشد

<-- MENU --># -->210-->SETتنضیمات مورد نظر با استفاده از دکمه های SET<--

تنظیم پرینت تماس های ورودی برای 30شماره - کد مربوطه 216

به این ترتیب دستگاه به شکل خودکار پس از 30 تماس ورودی یک گزارش از این تماس ها پرینت خواهد گرفت این تنظیم در حالت پیش فرض OFF است.

<-- MENU --># -->216-->SETتنضیمات مورد نظر با استفاده از دکمه های SET<--

تنظیم پاک کردن دفترچه تلفن دستگاه- کد مربوطه289 

به این ترتیب شما میتوانید تمام شماره تلفن های ذخیره شده خود را پاک کنید.

<-- MENU --># -->289-->SETتنضیمات مورد نظر با استفاده از دکمه های SET<--

تنظیم مربوط به پرینت گزارش ارسال فکس - کد مربوطه 401

به این ترتیب شما می توانید دستگاه خود را به گونه تنظیم کنید که در هنگام عدم موفقیت در ارسال فکس -ERROR- یک گزارش از عدم موفقیت فکس پرینت بگیرد یا با خاموش -OFF- کردن این تنظیم از پرینت این گزارش جلوگیری کنید و یا روشن کردن تنظیم -ON- گزارش موفقیت یا عدم موفقیت فکس خود پرینت شود .

<-- MENU --># -->401-->SETتنضیمات مورد نظر با استفاده از دکمه های SET<--

تنظیم زمان -SAVE POWER کد مربوطه 403

به این ترتیب شما می توانید مدت زمانی که می خواهید دستگاه آماده به کار باشد را تغییر دهید این تنظیم مربوط به حالت اسکن کپی و فکس می باشد (از 5 تا 60 دقیقه)

توصیه : اگر شما مصرف بالایی از دستگاه چند کاره خود در مراتب زمانی نزدیک به هم دارید بهتر است این زمان را بالاتر از حالت پیش فرض که 5 دقیقه است تنظیم کنید و در غیر این صورت در حالت حداقل باشد

<-- MENU --># -->403-->SETتنضیمات مورد نظر با استفاده از دکمه های SET<--

تنظیم سرعت ارسال فکس - کد مربوطه 418

به این ترتیب شما می توانید سرعت ارسال فکس خود را در حالت 33,6 kbps یا 14,4 kbps تنظیم کنید که می تواند به خط شهری شما بستگی داشته باشد . پیش فرض 33,6

<-- MENU --># -->418-->SETتنضیمات مورد نظر با استفاده از دکمه های SET<--

تنظیم دریافت فکس از طریق کامپیوتر- pc Fax کد مربوطه 442

به این ترتیب شما می توانید با روشن کردن این حالت -Always- فکس های دریافتی خود را به جای پرینت ، روی کامپوتر ذخیره کنید و بعدا در صورت صلاح دید آن را پرینت کنید  یا اینکه این تنظیم را برای حالتی که فکس به کامپیوتر وصل است -connected- روشن کنید . این تنظیم به شکل پیش فرض off است .

نکته : این قابلیت برای افراد و شرکتهایی که در طی روز تعداد بالایی فکس دریافت میکنند و نیازی به پرینت همه آنها ندارند بسیار مفید در صرفه جویی در کاغذ و تونر دستگاه است .

توصیه: بهتر است برای سهولت در امر مدیریت فکس های دریافتی یک میانبر از فایل "pc fax " روی Desktopکامپیوتر خود داشته باشید .

<-- MENU تنظیمات مورد نظر با استفاده از دکمه های<--SET<--1234پسوورد پیش فرض SET<-- --># -->442 -->SET

تنظیم صدای هشدار آگاهی از دریافت فکس در حالت PC Fax کد مربوطه 451

به این ترتیب شما میتوانید پس از دریافت فکس روی کامپیوتر خود با یک هشدار صوتی آگاهی پیدا کنید . البته این تنظیم در حالت اولیه OFF میباشد .

<-- MENU --># -->451-->SETتنضیمات مورد نظر با استفاده از دکمه های SET<--

تنظیم تغییرات پیش فرض حالت آماده به کار دستگاه در دو حالت کپی و فکس - کد مربوطه 463

به این ترتیب شما می توانید حالت پیش آماده به کار دستگاه خود را از کاربری کپی به فکس یا بلعکس تغییر دهید .

<-- MENU --># -->463-->SETتنضیمات مورد نظر با استفاده از دکمه های SET<--

تنظیم حالت ذخیره تونر -TONER SAVE کد مربوطه 482

به این ترتیب شما می توانید با روشن کردن این تنظیم در مصرف تونر دستگاه چند کاره خود صرفه جویی کنید - حالت پیش فرض برای این تنظیم OFF میباشد که در صورت تغییر نمونه پرینت کمی کم رنگ تر میشود .

<-- MENU --># -->482-->SETتنضیمات مورد نظر با استفاده از دکمه های SET<--

تنظیم مشاهده شماره تلفن های تماس های ورودی وتماسهای خروجی از طریق کامپیوتر

به این ترتیب شما می توانید پس از اتصال دستگاه به کامپیوتر و باز کردن برنامه Multi-Function station از روی دسکتاپ خود که پس از نصب درایور ظاهر خواهد شد . به شکل زیر عمل کنید .

برای لیست تماس های خروجی Multi- Function station -->Remote Control -->journal

برای لیست تماس های ورودی Multi- Function station -->Remote Control -->Caller ID

نحوه Reset کردن دستگاه

Reset کردن دستگاه بیشتر در مواقعی که اروری را برطرف کرده اید ولی هنوز دستگاه در مورد آن هشدار می دهد مورد استفاده قرار می گیرد یا هر مشکل نرم افزاری دیگر

نکته Reset: دستگاه موجب برگشت تنظیمات دستگاه به حالت کارخانه می شود .

MENU --> SET --> SET --> Restore Default Reset به گزینه <--  --> با استفاده از دکمه های

 

 

 

 

تگ ها

Support@canonhp.com 340 340 88 - 021