کد خطا و پیغام های عمومی در کپی پر فروش شارپ مدل AL2041

تاریخ مقاله: 1395/3/24

کد خطا و پیغام های عمومی در کپی پر فروش شارپ مدل AL2041

کد خطا و پیام E7-01 در دستگاه کپی SHARPAL2041

Image data error:  مربوط به خطای ارتباطی در قسمت e-sort است .

کد خطا و پیام E7-06 در دستگاه کپی SHARPAL2041

Image data decode error: مربوط به خطای ارتباطی در کابل usb است .

کد خطا و پیام E7-10 در دستگاه کپی SHARPAL2041

این پیغام زمانی رخ می دهد که اسکن دچار مشکل شده و صفحه اسکن شده سفید است و یا سایه دارد .

کد خطا و پیام E7-011 در دستگاه کپی SHARPAL2041

لیزر خروجی کاغذ که قطع می شود این پیام در دستگاه کپی نمایش داده می شود .

کد خطا و پیام E7-70 در دستگاه کپی SHARPAL2041

زمانی که چیت تونر شارژ کپی 2041 تمام شود این پیام به ما هشدار می دهد .

تگ ها

Support@canonhp.com 340 340 88 - 021