کاغذ خرد کن فلوز

حالت نمایش

Fellowes 425Ci Paper Shredder

Fellowes 425Ci Paper Shredder
کاغذ خرد کن فلوز مدل 425 سی آی
نوع برش: پودری
سایز برش: 4x30 میلی متر
سرعت برش: 6 متر در دقیقه
قابلیت خرد کردن CD : دارد
ظرفیت ورودی کاغذ: 32 برگ کاغذ 70 گرمی
عرض دهانه ورودی: 305 میلی متر
حجم مخزن: 121 لیتر
قدرت موتور: 180 وات
محافظ حرارتی موتور : دارد
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی Fellowes 425Ci تماس بگیرید .
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

Fellowes Powershred 62MC Paper shredder

ّFellowes PowerShred 62MC Paper Shredder
کاغذ خرد کن فلوز PowerShred 62MC
نوع برش: پودری
سایز برش: 3*10 میلی متر
سرعت برش: 2.74 متر در دقیقه
قابلیت خرد کردن CD : ندارد
ظرفیت ورودی کاغذ: 10 برگ کاغذ 70 گرمی
عرض دهانه ورودی: 230 میلی متر
حجم مخزن: 19 لیتر
قدرت موتور: 440 وات
محافظ حرارتی موتور : دارد
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی Fellowes PowerShred 62MC تماس بگیرید .
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

Fellowes AutoMAx 300c Paper Shredder

Fellowes AutoMax 300c Paper Shredder
کاغذ خرد کن فلوز مدل اتومکس 300 سی
نوع برش: رشته ای
سایز برش: 4x38 میلی متر
سرعت برش: 2.43 متر در دقیقه
قابلیت خرد کردن CD : دارد
ظرفیت ورودی کاغذ: 300 برگ کاغذ 70 گرمی
عرض دهانه ورودی: 228.6 میلی متر
حجم مخزن: 60.5 لیتر
قدرت موتور: 180 وات
محافظ حرارتی موتور : دارد
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی Fellowes AutoMAx 300c تماس بگیرید .
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

Fellowes 73Ci Paper Shredder

Fellowes 73Ci Paper Shredder
کاغذ خرد کن فلوز مدل 73 سی آی
نوع برش: رشته ای
سایز برش: 4x38 میلی متر
سرعت برش: 3 متر در دقیقه
قابلیت خرد کردن CD : دارد
ظرفیت ورودی کاغذ: 12 برگ کاغذ 70 گرمی
عرض دهانه ورودی: 228.6 میلی متر
حجم مخزن: 22.71 لیتر
قدرت موتور: 180 وات
محافظ حرارتی موتور : دارد
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی Fellowes 73Ci تماس بگیرید .
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

Fellowes 450Ms Paper Shredder

Fellowes 450Ms Paper Shredder
کاغذ خرد کن فلوز مدل 450 ام اس
نوع برش: پودری
سایز برش: 2x12 میلی متر
سرعت برش: 2.74 متر در دقیقه
قابلیت خرد کردن CD : دارد
ظرفیت ورودی کاغذ: 7 برگ کاغذ 70 گرمی
عرض دهانه ورودی: 222.25 میلی متر
حجم مخزن: 20.81 لیتر
قدرت موتور: 180 وات
محافظ حرارتی موتور : دارد
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی Fellowes 450Ms تماس بگیرید .
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

Fellowes 75Cs Paper Shredder

Fellowes 75Cs Paper Shredder
کاغذ خرد کن فلوز مدل 75 سی اس
نوع برش: رشته ای
سایز برش: 3.8x39 میلی متر
سرعت برش: 3.35 متر در دقیقه
قابلیت خرد کردن CD : دارد
ظرفیت ورودی کاغذ: 12 برگ کاغذ 70 گرمی
عرض دهانه ورودی: 228.6 میلی متر
حجم مخزن: 22.71 لیتر
قدرت موتور: 180 وات
محافظ حرارتی موتور : دارد
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی Fellowes 75Cs تماس بگیرید .
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

Fellowes 460Ms Paper Shredder

Fellowes 460Ms Paper Shredder
کاغذ خرد کن فلوز مدل 460 ام اس
نوع برش: پودری
سایز برش: 2x14 میلی متر
سرعت برش: 3 متر در دقیقه
قابلیت خرد کردن CD : دارد
ظرفیت ورودی کاغذ: 10 برگ کاغذ 70 گرمی
عرض دهانه ورودی: 228.6 میلی متر
حجم مخزن: 22.71 لیتر
قدرت موتور: 180 وات
محافظ حرارتی موتور : دارد
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی Fellowes 460Ms تماس بگیرید .
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

Fellowes 53C Paper Shredder

Fellowes 53C Paper Shredder
کاغذ خرد کن فلوز مدل 53 سی
نوع برش: پودری
سایز برش: 4x35 میلی متر
سرعت برش: 2.0 متر در دقیقه
قابلیت خرد کردن CD : دارد
ظرفیت ورودی کاغذ: 10 برگ کاغذ 70 گرمی
عرض دهانه ورودی: 220 میلی متر
حجم مخزن: 23 لیتر
قدرت موتور: 180 وات
محافظ حرارتی موتور : دارد
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی Fellowes 53C تماس بگیرید .
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

Fellowes 63Cb Paper Shredder

Fellowes 63Cb Paper Shredder
کاغذ خرد کن فلوز مدل 63 سی بی
نوع برش: پودری
سایز برش: 4x50 میلی متر
سرعت برش: 3.0 متر در دقیقه
قابلیت خرد کردن CD : ندارد
ظرفیت ورودی کاغذ: 10 برگ کاغذ 70 گرمی
عرض دهانه ورودی: 228.6 میلی متر
حجم مخزن: 19 لیتر
قدرت موتور: 180 وات
محافظ حرارتی موتور : دارد
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی Fellowes 63Cb تماس بگیرید .
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

Fellowes 79Ci Paper Shredder

Fellowes 79Ci Paper Shredder
کاغذ خرد کن فلوز مدل 79 سی آی
نوع برش: پودری
سایز برش: 4x35 میلی متر
سرعت برش: 3.0 متر در دقیقه
قابلیت خرد کردن CD : دارد
ظرفیت ورودی کاغذ: 16 برگ کاغذ 70 گرمی
عرض دهانه ورودی: 228 میلی متر
حجم مخزن: 22 لیتر
قدرت موتور: 180 وات
محافظ حرارتی موتور : دارد
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی Fellowes 79Ci تماس بگیرید .
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

Fellowes 99Ci Paper Shredder

Fellowes 99Ci Paper Shredder
کاغذ خرد کن فلوز مدل 99 سی آی
نوع برش: پودری
سایز برش: 3.9x38 میلی متر
سرعت برش: 3.0 متر در دقیقه
قابلیت خرد کردن CD : دارد
ظرفیت ورودی کاغذ: 18 برگ کاغذ 70 گرمی
عرض دهانه ورودی: 228 میلی متر
حجم مخزن: 34 لیتر
قدرت موتور: 180 وات
محافظ حرارتی موتور : دارد
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی Fellowes 99Ci تماس بگیرید .
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

Fellowes 60cs Paper Shredder

Fellowes 60cs Paper Shredder
کاغذ خرد کن فلوز مدل 60 سی اس
نوع برش: پودری
سایز برش: 4x50 میلی متر
سرعت برش: 3.0 متر در دقیقه
قابلیت خرد کردن CD : دارد
ظرفیت ورودی کاغذ: 12 برگ کاغذ 70 گرمی
عرض دهانه ورودی: 225 میلی متر
حجم مخزن: 15 لیتر
قدرت موتور: 180 وات
محافظ حرارتی موتور : دارد
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی Fellowes 60cs تماس بگیرید .
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

Fellowes 225 MI Paper Shredder

Fellowes 225 MI Paper Shredder
کاغذ خرد کن فلوز مدل 225 ام آی
نوع برش: پودری
سایز برش: 3.9x12.7 میلی متر
سرعت برش: 4.8 متر در دقیقه
قابلیت خرد کردن CD : دارد
ظرفیت ورودی کاغذ: 14 برگ کاغذ 70 گرمی
عرض دهانه ورودی: 228 میلی متر
حجم مخزن: 60 لیتر
قدرت موتور: 120 وات
محافظ حرارتی موتور : دارد
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی Fellowes 225 MI تماس بگیرید .
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
1
تماس بگیرید

Fellowes DS-1 Paper Shredder

Fellowes DS-1 Paper Shredder
کاغذ خرد کن فلوز مدل دی اس 1
نوع برش: پودری
سایز برش: 25.4x3.9 میلی متر
سرعت برش: 3.3 متر در دقیقه
قابلیت خرد کردن CD : دارد
ظرفیت ورودی کاغذ: 11 برگ کاغذ 70 گرمی
عرض دهانه ورودی: .228.6 میلی متر
حجم مخزن: 23 لیتر
قدرت موتور: 120 وات
محافظ حرارتی موتور : دارد
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی Fellowes DS-1 تماس بگیرید .
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

Fellowes DS-1200CS Paper Shredder

Fellowes DS-1200CS Paper Shredder
کاغذ خرد کن فلوز مدل دی اس 1200 سی اس
نوع برش: پودری
سایز برش: 4x50 میلی متر
سرعت برش: 3.0 متر در دقیقه
قابلیت خرد کردن CD : دارد
ظرفیت ورودی کاغذ: 12 برگ کاغذ 70 گرمی
عرض دهانه ورودی: 225 میلی متر
حجم مخزن: 15 لیتر
قدرت موتور: 180 وات
محافظ حرارتی موتور : دارد
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی Fellowes DS-1200CS تماس بگیرید .
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

Fellowes MS-450CS Paper Shredder

Fellowes MS-450CS Paper Shredder
کاغذ خرد کن فلوز مدل ام اس 450 سی اس
نوع برش: پودری
سایز برش: 2x8 میلی متر
سرعت برش: 2.7 متر در دقیقه
قابلیت خرد کردن CD : دارد
ظرفیت ورودی کاغذ: 7 برگ کاغذ 70 گرمی
عرض دهانه ورودی: 222 میلی متر
حجم مخزن:20 لیتر
قدرت موتور: 180 وات
محافظ حرارتی موتور : دارد
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی Fellowes MS-450CS تماس بگیرید .
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

Fellowes MS-460CS Paper Shredder

Fellowes MS-460CS Paper Shredder
کاغذ خرد کن فلوز مدل ام اس 460 سی اس
نوع برش: پودری
سایز برش: 2x8 میلی متر
سرعت برش: 3.0 متر در دقیقه
قابلیت خرد کردن CD : دارد
ظرفیت ورودی کاغذ: 10 برگ کاغذ 70 گرمی
عرض دهانه ورودی: 228 میلی متر
حجم مخزن:28 لیتر
قدرت موتور: 180 وات
محافظ حرارتی موتور : دارد
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی Fellowes MS-460CS تماس بگیرید .
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

Fellowes 125Ci Paper Shredder

Fellowes 125Ci Paper Shredder
کاغذ خرد کن فلوز مدل 125 سی آی
نوع برش: پودری
سایز برش: 3.9x38 میلی متر
سرعت برش: 4.8 متر در دقیقه
قابلیت خرد کردن CD : دارد
ظرفیت ورودی کاغذ: 18 برگ کاغذ 70 گرمی
عرض دهانه ورودی: 228 میلی متر
حجم مخزن:52 لیتر
قدرت موتور: 180 وات
محافظ حرارتی موتور : دارد
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی Fellowes 125Ci تماس بگیرید .
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

Fellowes 325Ci Paper Shredder

Fellowes 325Ci Paper Shredder
کاغذ خرد کن فلوز مدل 325 سی آی
نوع برش: پودری
سایز برش: 4x38 میلی متر
سرعت برش: 4.5 متر در دقیقه
قابلیت خرد کردن CD : دارد
ظرفیت ورودی کاغذ: 22 برگ کاغذ 70 گرمی
عرض دهانه ورودی: 241 میلی متر
حجم مخزن:83 لیتر
قدرت موتور: 180 وات
محافظ حرارتی موتور : دارد
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی Fellowes 325Ci تماس بگیرید .
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

Fellowes H8C Paper Shredder

Fellowes H8C Paper Shredder
کاغذ خرد کن فلوز مدل اچ 8 سی
نوع برش: پودری
سایز برش: 4x35 میلی متر
سرعت برش: 4.3 متر در دقیقه
قابلیت خرد کردن CD : ندارد
ظرفیت ورودی کاغذ: 8 برگ کاغذ 70 گرمی
عرض دهانه ورودی: 220 میلی متر
حجم مخزن:15 لیتر
قدرت موتور: 180 وات
محافظ حرارتی موتور : دارد
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی Fellowes H8C تماس بگیرید .
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

Fellowes H8CD Paper Shredder

Fellowes H8CD Paper Shredder
کاغذ خرد کن فلوز مدل اچ 8 سی دی
نوع برش: پودری
سایز برش: 4x35 میلی متر
سرعت برش: 4.3 متر در دقیقه
قابلیت خرد کردن CD : دارد
ظرفیت ورودی کاغذ: 8 برگ کاغذ 70 گرمی
عرض دهانه ورودی: 220 میلی متر
حجم مخزن:14 لیتر
قدرت موتور: 180 وات
محافظ حرارتی موتور : دارد
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی Fellowes H8CD تماس بگیرید .
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
3
تماس بگیرید

Support@canonhp.com 340 340 88 - 021