کاغذ خرد کن سان وود

حالت نمایش

Sunwood SD9670 Paper Shredder

Sunwood SD9670 Paper Shredder
کاغذ خرد کن سان وود مدل اس دی 9670
نوع برش: رشته ای
سایز برش: 2x6 میلی متر
سرعت برش: 3.8 متر در دقیقه
قابلیت خرد کردن CD : دارد
ظرفیت ورودی کاغذ: 6 برگ کاغذ 70 گرمی
عرض دهانه ورودی: 220 میلی متر
حجم مخزن: 20 لیتر
قدرت موتور: 298 وات
محافظ حرارتی موتور : دارد
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی Sunwood SD9670 تماس بگیرید .
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

Sunwood SD9520 Paper Shredder

Sunwood SD9520 Paper Shredder
کاغذ خرد کن سان وود مدل اس دی 9520
نوع برش: رشته ای
سایز برش: 2x10 میلی متر
سرعت برش: 3.2 متر در دقیقه
قابلیت خرد کردن CD : دارد
ظرفیت ورودی کاغذ: 16 برگ کاغذ 70 گرمی و 1 عدد سی دی
عرض دهانه ورودی: 240 میلی متر
حجم مخزن: 27 لیتر
قدرت موتور: 300 وات
محافظ حرارتی موتور : دارد
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی Sunwood SD9520 تماس بگیرید .
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

Sunwood SD9360 Paper Shredder

Sunwood SD9360 Paper Shredder
کاغذ خرد کن سان وود مدل اس دی 9360
نوع برش: رشته ای
سایز برش: 2x9 میلی متر
سرعت برش: 3.5 متر در دقیقه
قابلیت خرد کردن CD : دارد
ظرفیت ورودی کاغذ: 10 برگ کاغذ 70 گرمی و 1 عدد سی دی
عرض دهانه ورودی: 240 میلی متر و 125 میلی متر برای ورودی سی دی
حجم مخزن: 27 لیتر و 9 عدد سی دی
قدرت موتور: 200 وات
محافظ حرارتی موتور : دارد
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی Sunwood SD9360 تماس بگیرید .
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

Sunwood SD9355 Paper Shredder

Sunwood SD9355 Paper Shredder
کاغذ خرد کن سان وود مدل اس دی 9355
نوع برش: رشته ای
سایز برش: 2x8 میلی متر
سرعت برش: 2.1 متر در دقیقه
قابلیت خرد کردن CD : دارد
ظرفیت ورودی کاغذ: 8 برگ کاغذ 70 گرمی و 1 عدد سی دی
عرض دهانه ورودی: 220 میلی متر
حجم مخزن: 15 لیتر
قدرت موتور: 180 وات
محافظ حرارتی موتور : دارد
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی Sunwood SD9355 تماس بگیرید .
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

Sunwood SD9680 Paper Shredder

Sunwood SD9680 Paper Shredder
کاغذ خرد کن سان وود مدل اس دی 9680
نوع برش: رشته ای
سایز برش: 2x12 میلی متر
سرعت برش: 3.0 متر در دقیقه
قابلیت خرد کردن CD : دارد
ظرفیت ورودی کاغذ: 8 برگ کاغذ 70 گرمی
عرض دهانه ورودی: 220 میلی متر
حجم مخزن: 21 لیتر
قدرت موتور: 290 وات
محافظ حرارتی موتور : دارد
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی Sunwood SD9680 تماس بگیرید .
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

Sunwood SD9522 Paper Shredder

Sunwood SD9522 Paper Shredder
کاغذ خرد کن سان وود مدل اس دی 9522
نوع برش: رشته ای
سایز برش: 3x23 میلی متر
سرعت برش: 3.0 متر در دقیقه
قابلیت خرد کردن CD : دارد
ظرفیت ورودی کاغذ: 17 برگ کاغذ 70 گرمی
عرض دهانه ورودی: 240 میلی متر
حجم مخزن: 27 لیتر
قدرت موتور: 410 وات
محافظ حرارتی موتور : دارد
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی Sunwood SD9522 تماس بگیرید .
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

Support@canonhp.com 340 340 88 - 021