کاغذ خرد کن کبرا

حالت نمایش

Kobra 260 HS-2 Paper Shredder

Kobra 260 HS-2 Paper Shredder
کاغذ خرد کن کبرا مدل 260 اچ اس 2
نوع برش: پودری
سایز برش: 0.8x9.5 میلی متر
سرعت برش: 6 متر در دقیقه
قابلیت خرد کردن CD : ندارد
ظرفیت ورودی کاغذ: 11 تا 13 برگ کاغذ 70 گرمی
عرض دهانه ورودی: 260 میلی متر
حجم مخزن: 85 لیتر
قدرت موتور: 700 وات
محافظ حرارتی موتور : دارد
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی Kobra 260 HS-2 تماس بگیرید .
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

Kobra +3cc4 Paper Shredder

Kobra +3cc4 Paper Shredder
کاغذ خرد کن کبرا مدل + 3 سی سی 4
نوع برش: پودری
سایز برش: 3.5x40 میلی متر
سرعت برش: 2.1 متر در دقیقه
قابلیت خرد کردن CD : دارد
ظرفیت ورودی کاغذ: 12 تا 14 برگ کاغذ 70 گرمی
عرض دهانه ورودی: 230 میلی متر
حجم مخزن: 38.5 لیتر
قدرت موتور: 250 وات
محافظ حرارتی موتور : دارد
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی Kobra +3cc4 تماس بگیرید .
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

Kobra 300 CC4 Paper Shredder

Kobra 300 CC4 Paper Shredder
کاغذ خرد کن کبرا مدل 300 سی سی 4
نوع برش: پودری
سایز برش: 3.5x30 میلی متر
سرعت برش: 4.2 متر در دقیقه
قابلیت خرد کردن CD : دارد
ظرفیت ورودی کاغذ: 22 تا 24 برگ کاغذ 70 گرمی
عرض دهانه ورودی: 300 میلی متر
حجم مخزن: 85 لیتر
قدرت موتور: 920 وات
محافظ حرارتی موتور : دارد
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی Kobra 300 CC4 تماس بگیرید .
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

Kobra +1SS4 Paper Shredder

Kobra +1SS4 Paper Shredder
کاغذ خرد کن کبرا مدل + 1 اس اس 4
نوع برش: پودری
سایز برش: 3.8 میلی متر
سرعت برش: 1.5 متر در دقیقه
قابلیت خرد کردن CD : دارد
ظرفیت ورودی کاغذ: 17 تا 19 برگ کاغذ 70 گرمی
عرض دهانه ورودی: 230 میلی متر
حجم مخزن: 38.5 لیتر
قدرت موتور: 250 وات
محافظ حرارتی موتور : دارد
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی Kobra +1SS4 تماس بگیرید .
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

Kobra 260 S2 Paper Shredder

Kobra 260 S2 Paper Shredder
کاغذ خرد کن کبرا مدل 260 اس 2
نوع برش: رشته ای
سایز برش: 1.9 میلی متر
سرعت برش: 6 متر در دقیقه
قابلیت خرد کردن CD : ندارد
ظرفیت ورودی کاغذ: 14 تا 16 برگ کاغذ 70 گرمی
عرض دهانه ورودی: 260 میلی متر
حجم مخزن: 85 لیتر
قدرت موتور: 460 وات
محافظ حرارتی موتور : دارد
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی Kobra 260 S2 تماس بگیرید .
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

Kobra 400 WB Paper Shredder

Kobra 400 WB Paper Shredder
کاغذ خرد کن کبرا مدل 400 دبلیو بی
نوع برش: پودری
سایز برش: 3.9x40 میلی متر
سرعت برش: 7.2 متر در دقیقه
قابلیت خرد کردن CD : دارد
ظرفیت ورودی کاغذ: 44 تا 48 برگ کاغذ 70 گرمی
عرض دهانه ورودی: 400 میلی متر
حجم مخزن: 200 لیتر
قدرت موتور: 2100 وات
محافظ حرارتی موتور : دارد
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی Kobra 400 WB تماس بگیرید .
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

Kobra 390 C4 Paper Shredder

Kobra 390 C4 Paper Shredder
کاغذ خرد کن کبرا مدل 390 سی 4
نوع برش: پودری
سایز برش: 3.9x40 میلی متر
سرعت برش: 5.4 متر در دقیقه
قابلیت خرد کردن CD : دارد
ظرفیت ورودی کاغذ: 24 تا 26 برگ کاغذ 70 گرمی
عرض دهانه ورودی: 400 میلی متر
حجم مخزن: 200 لیتر
قدرت موتور: 920 وات
محافظ حرارتی موتور : دارد
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی Kobra 390 C4 تماس بگیرید .
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

Kobra 260HS Paper Shredder

Kobra 260HS Paper Shredder
کاغذ خرد کن کبرا مدل 260 اچ اس
نوع برش: پودری
سایز برش: 0.8x9.5 میلی متر
سرعت برش: 4.2 متر در دقیقه
قابلیت خرد کردن CD : ندارد
ظرفیت ورودی کاغذ: 6 تا 8 برگ کاغذ 70 گرمی
عرض دهانه ورودی: 260 میلی متر
حجم مخزن: 85 لیتر
قدرت موتور: 460 وات
محافظ حرارتی موتور : دارد
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی Kobra 260HS تماس بگیرید .
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

Kobra 400 HS Paper Shredder

Kobra 400 HS Paper Shredder
کاغذ خرد کن کبرا مدل 400 اچ اس
نوع برش: پودری
سایز برش: 0.8x9.5 میلی متر
سرعت برش: 9 متر در دقیقه
قابلیت خرد کردن CD : دارد
ظرفیت ورودی کاغذ: 17 تا 19 برگ کاغذ 70 گرمی
عرض دهانه ورودی: 240 میلی متر
حجم مخزن: 110 لیتر
قدرت موتور: 2100 وات
محافظ حرارتی موتور : دارد
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی Kobra 400 HS تماس بگیرید .
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

Kobra TS C2 270 Paper Shredder

Kobra TS C2 270 Paper Shredder
کاغذ خرد کن کبرا مدل تی اس سی 2 270
نوع برش: پودری
سایز برش: 1.9x15 میلی متر
سرعت برش: 3.6 متر در دقیقه
قابلیت خرد کردن CD : دارد
ظرفیت ورودی کاغذ: 15 تا 17 برگ کاغذ 70 گرمی
عرض دهانه ورودی: 270 میلی متر
حجم مخزن: 110 لیتر
قدرت موتور: 460 وات
محافظ حرارتی موتور : دارد
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی Kobra TS C2 270 تماس بگیرید .
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

Kobra +1cc4 Paper Shredder

Kobra +1cc4 Paper Shredder
کاغذ خرد کن کبرا مدل + 1 سی سی 4
نوع برش: پودری
سایز برش: 3.5x40 میلی متر
سرعت برش: 2.1 متر در دقیقه
قابلیت خرد کردن CD : ندارد
ظرفیت ورودی کاغذ: 12 برگ کاغذ 70 گرمی
عرض دهانه ورودی: 230 میلی متر
حجم مخزن: 38.5 لیتر
قدرت موتور: 250 وات
محافظ حرارتی موتور : دارد
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی Kobra +1cc4 تماس بگیرید .
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

Kobra Cyclone Paper Shredder

Kobra Cyclone Paper Shredder
کاغذ خرد کن کبرا مدل Cyclone
نوع برش: پودری
سایز برش: 18x14 میلی متر
سرعت برش: 80 تا 420 متر در دقیقه
قابلیت خرد کردن CD : دارد
ظرفیت ورودی کاغذ: 500 برگ کاغذ 70 گرمی
عرض دهانه ورودی: 220*325 میلی متر
حجم مخزن: 400 لیتر
قدرت موتور: 6000 وات
محافظ حرارتی موتور : دارد
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی Kobra Cyclone تماس بگیرید .
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

Kobra +2cc2 Paper Shredder

Kobra +2cc2 Paper Shredder
کاغذ خرد کن کبرا مدل + 2 سی سی 2
نوع برش: پودری
سایز برش: 1.9x13 میلی متر
سرعت برش: 2.1 متر در دقیقه
قابلیت خرد کردن CD : دارد
ظرفیت ورودی کاغذ: 7 تا 8 برگ کاغذ 70 گرمی
عرض دهانه ورودی: 230 میلی متر
حجم مخزن: 38.4 لیتر
قدرت موتور: 250 وات
محافظ حرارتی موتور : دارد
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی Kobra +2cc2 تماس بگیرید .
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

Kobra 240HS Paper Shredder

Kobra 240HS Paper Shredder
کاغذ خرد کن کبرا مدل 240 اچ اس
نوع برش: پودری
سایز برش: 0.8x9.5 میلی متر
سرعت برش: 4.2 متر در دقیقه
قابلیت خرد کردن CD : ندارد
ظرفیت ورودی کاغذ: 6 تا 8 برگ کاغذ 70 گرمی
عرض دهانه ورودی: 240 میلی متر
حجم مخزن: 35 لیتر
قدرت موتور: 460 وات
محافظ حرارتی موتور : دارد
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی Kobra 240HS تماس بگیرید .
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

Kobra Cyclone HS Paper Shredder

Kobra Cyclone HS Paper Shredder
کاغذ خرد کن کبرا مدل Cyclone HS
نوع برش: پودری
سایز برش: 3x4 میلی متر
سرعت برش: 80 متر در دقیقه
قابلیت خرد کردن CD : دارد
ظرفیت ورودی کاغذ: 500 برگ کاغذ 70 گرمی
عرض دهانه ورودی: 220*325 میلی متر
حجم مخزن: 400 لیتر
قدرت موتور: 6000 وات
محافظ حرارتی موتور : دارد
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی Kobra Cyclone HS تماس بگیرید .
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

Kobra 400 C2 Paper Shredder

Kobra 400 C2 Paper Shredder
کاغذ خرد کن کبرا مدل 400 سی 2
نوع برش: پودری
سایز برش: 1.9x15 میلی متر
سرعت برش: 7.2 متر در دقیقه
قابلیت خرد کردن CD : دارد
ظرفیت ورودی کاغذ: 29 تا 31 برگ کاغذ 70 گرمی
عرض دهانه ورودی: 400 میلی متر
حجم مخزن: 200 لیتر
قدرت موتور: 2100 وات
محافظ حرارتی موتور : دارد
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی Kobra 400 C2 تماس بگیرید .
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

Kobra 260 TS C4 Paper Shredder

Kobra 260 TS C4 Paper Shredder
کاغذ خرد کن کبرا مدل 260 تی اس سی 4
نوع برش: پودری
سایز برش: 3.9x40 میلی متر
سرعت برش: 4.2 متر در دقیقه
قابلیت خرد کردن CD : دارد
ظرفیت ورودی کاغذ: 22 تا 24 برگ کاغذ 70 گرمی
عرض دهانه ورودی: 260 میلی متر
حجم مخزن: 60 لیتر
قدرت موتور: 460 وات
محافظ حرارتی موتور : دارد
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی Kobra 260 TS C4 تماس بگیرید .
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

Kobra 260 TS HS6 Paper Shredder

Kobra 260 TS HS6 Paper Shredder
کاغذ خرد کن کبرا مدل 260 تی اس اچ اس 6
نوع برش: پودری
سایز برش: 0.8x5 میلی متر
سرعت برش: 4.8 متر در دقیقه
قابلیت خرد کردن CD : ندارد
ظرفیت ورودی کاغذ: 4 تا 5 برگ کاغذ 70 گرمی
عرض دهانه ورودی: 260 میلی متر
حجم مخزن: 60 لیتر
قدرت موتور: 460 وات
محافظ حرارتی موتور : دارد
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی Kobra 260 TS HS6 C4 تماس بگیرید .
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

Kobra 310 TS CC4 Paper Shredder

Kobra 310 TS CC4 Paper Shredder
کاغذ خرد کن کبرا مدل 310 تی اس سی سی 4
نوع برش: پودری
سایز برش: 3.9x40 میلی متر
سرعت برش: 4.2 متر در دقیقه
قابلیت خرد کردن CD : دارد
ظرفیت ورودی کاغذ: 29 تا 31 برگ کاغذ 70 گرمی
عرض دهانه ورودی: 310 میلی متر
حجم مخزن: 135 لیتر
قدرت موتور: 920 وات
محافظ حرارتی موتور : دارد
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی Kobra 310 TS CC4 Paper Shredder تماس بگیرید .
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

Support@canonhp.com 340 340 88 - 021