کاغذ خرد کن البرز

حالت نمایش

Alborz AZE8 Paper Shredder

Alborz AZE8 Paper Shredder
کاغذ خرد کن البرز مدل ای زد ای 8
نوع برش: پودری
سایز برش: 3.3 میلی متر
سرعت برش: 2 متر در دقیقه
قابلیت خرد کردن CD : دارد
ظرفیت ورودی کاغذ: 8 برگ کاغذ 70 گرمی
عرض دهانه ورودی: 225 میلی متر
حجم مخزن: 25 لیتر
قدرت موتور: 180 وات
محافظ حرارتی موتور : دارد
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی Alborz AZE8 تماس بگیرید .
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
5
تماس بگیرید

Alborz AZC12 Paper Shredder

Alborz AZC12 Paper Shredder
کاغذ خرد کن البرز مدل ای زد سی 12
نوع برش: پودری
سایز برش: 4.35 میلی متر
سرعت برش: 2.5 متر در دقیقه
قابلیت خرد کردن CD : دارد
ظرفیت ورودی کاغذ: 12 برگ کاغذ 70 گرمی
عرض دهانه ورودی: 220 میلی متر
حجم مخزن: 25 لیتر
قدرت موتور: 180 وات
محافظ حرارتی موتور : دارد
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی Alborz AZC12 تماس بگیرید .
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

Alborz AZC7 Paper Shredder

Alborz AZC7 Paper Shredder
کاغذ خرد کن البرز مدل ای زد سی 7
نوع برش: پودری
سایز برش: 4.39 میلی متر
سرعت برش: 2.0 متر در دقیقه
قابلیت خرد کردن CD : دارد
ظرفیت ورودی کاغذ: 7 برگ کاغذ 70 گرمی
عرض دهانه ورودی: 220 میلی متر
حجم مخزن: 20 لیتر
قدرت موتور: 180 وات
محافظ حرارتی موتور : دارد
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی Alborz AZC7 تماس بگیرید .
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

Alborz AZE120 Paper Shredder

Alborz AZE120 Paper Shredder
کاغذ خرد کن البرز مدل ای زد ای 120
نوع برش: پودری
سایز برش: 3.5.35 میلی متر
سرعت برش: 3.5 متر در دقیقه
قابلیت خرد کردن CD : دارد
ظرفیت ورودی کاغذ: 12 برگ کاغذ 70 گرمی
عرض دهانه ورودی: 228 میلی متر
حجم مخزن: 22 لیتر
قدرت موتور: 180 وات
محافظ حرارتی موتور : دارد
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی Alborz AZE120 تماس بگیرید .
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

Alborz AZE12 Paper Shredder

Alborz AZE12 Paper Shredder
کاغذ خرد کن البرز مدل ای زد ای 12
نوع برش: پودری
سایز برش: 3.5.35 میلی متر
سرعت برش: 3.0 متر در دقیقه
قابلیت خرد کردن CD : دارد
ظرفیت ورودی کاغذ: 12 برگ کاغذ 70 گرمی
عرض دهانه ورودی: 225 میلی متر
حجم مخزن: 22 لیتر
قدرت موتور: 180 وات
محافظ حرارتی موتور : دارد
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی Alborz AZE12 تماس بگیرید .
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

Alborz AZA4130 Paper Shredder

Alborz AZA4130 Paper Shredder
کاغذ خرد کن البرز مدل ای زد ای 4130
نوع برش: پودری
سایز برش: 4.3.9 میلی متر
سرعت برش: 3.0 متر در دقیقه
قابلیت خرد کردن CD : دارد
ظرفیت ورودی کاغذ: 20 برگ کاغذ 70 گرمی
عرض دهانه ورودی: 240 میلی متر
حجم مخزن: 85 لیتر
قدرت موتور: 300 وات
محافظ حرارتی موتور : دارد
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی Alborz AZA4130 تماس بگیرید .
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

Alborz AZA3135 Paper Shredder

Alborz AZA3135 Paper Shredder
کاغذ خرد کن البرز مدل ای زد ای 3135
نوع برش: پودری
سایز برش: 4x3.9 میلی متر
سرعت برش: 3.0 متر در دقیقه
قابلیت خرد کردن CD : دارد
ظرفیت ورودی کاغذ: 25 برگ کاغذ 70 گرمی
عرض دهانه ورودی: 240 میلی متر
حجم مخزن: 70 لیتر
قدرت موتور: 300 وات
محافظ حرارتی موتور : دارد
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی Alborz AZA3135 تماس بگیرید .
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
4
تماس بگیرید

Alborz AZS80 Paper Shredder

Alborz AZS80 Paper Shredder
کاغذ خرد کن البرز مدل ای زد اس 80
نوع برش: پودری
سایز برش: 2.6 میلی متر
سرعت برش: 3.5 متر در دقیقه
قابلیت خرد کردن CD : دارد
ظرفیت ورودی کاغذ: 8 برگ کاغذ 70 گرمی
عرض دهانه ورودی: 228 میلی متر
حجم مخزن: 20 لیتر
قدرت موتور: 180 وات
محافظ حرارتی موتور : دارد
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی Alborz AZS80 تماس بگیرید .
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

Alborz AZS8 Paper Shredder

Alborz AZS8 Paper Shredder
کاغذ خرد کن البرز مدل ای زد اس 8
نوع برش: پودری
سایز برش: 2.8 میلی متر
سرعت برش: 3.0 متر در دقیقه
قابلیت خرد کردن CD : دارد
ظرفیت ورودی کاغذ: 8 برگ کاغذ 70 گرمی
عرض دهانه ورودی: 228 میلی متر
حجم مخزن: 20 لیتر
قدرت موتور: 180 وات
محافظ حرارتی موتور : دارد
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی Alborz AZS8 تماس بگیرید .
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

Support@canonhp.com 340 340 88 - 021