کاغذ خرد کن اطلس

حالت نمایش

Atlas CC0640 Paper Shredder

Atlas CC0640 Paper Shredder
کاغذ خرد کن اطلس مدل سی سی 0640
نوع برش: پودری
سایز برش: 3.9 میلی متر
سرعت برش: 3.0 متر در دقیقه
قابلیت خرد کردن CD : ندارد
ظرفیت ورودی کاغذ: 6 برگ کاغذ 70 گرمی
عرض دهانه ورودی: 222 میلی متر
حجم مخزن: 15 لیتر
قدرت موتور: 264 وات
محافظ حرارتی موتور : دارد
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی Atlas CC0640 تماس بگیرید .
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

Atlas MC1040C Paper Shredder

Atlas MC1040C Paper Shredder
کاغذ خرد کن اطلس مدل ام سی 1040 سی
نوع برش: پودری
سایز برش: 2.8 میلی متر
سرعت برش: 3.0 متر در دقیقه
قابلیت خرد کردن CD : دارد
ظرفیت ورودی کاغذ: 10 برگ کاغذ 70 گرمی
عرض دهانه ورودی: 220 میلی متر
حجم مخزن: 33 لیتر
قدرت موتور: 550 وات
محافظ حرارتی موتور : دارد
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی Atlas MC1040C تماس بگیرید .
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

Atlas CC0660 Paper Shredder

Atlas CC0660 Paper Shredder
کاغذ خرد کن اطلس مدل سی سی 0660
نوع برش: پودری
سایز برش: 2.6 میلی متر
سرعت برش: 3.0 متر در دقیقه
قابلیت خرد کردن CD : دارد
ظرفیت ورودی کاغذ: 6 برگ کاغذ 70 گرمی
عرض دهانه ورودی: 220 میلی متر
حجم مخزن: 32 لیتر
قدرت موتور: 550 وات
محافظ حرارتی موتور : دارد
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی Atlas CC0660 تماس بگیرید .
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

Atlas CC2040 Paper Shredder

Atlas CC2040 Paper Shredder
کاغذ خرد کن اطلس مدل سی سی 2040
نوع برش: پودری
سایز برش: 4.44 میلی متر
سرعت برش: 3.0 متر در دقیقه
قابلیت خرد کردن CD : دارد
ظرفیت ورودی کاغذ: 20 برگ کاغذ 70 گرمی
عرض دهانه ورودی: 220 میلی متر
حجم مخزن: 33 لیتر
قدرت موتور: 550 وات
محافظ حرارتی موتور : دارد
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی Atlas CC2040 تماس بگیرید .
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

Atlas C8245CD Paper Shredder

Atlas C8245CD Paper Shredder
کاغذ خرد کن اطلس مدل سی 8245 سی دی
نوع برش: پودری
سایز برش: 4.30 میلی متر
سرعت برش: 3.5 متر در دقیقه
قابلیت خرد کردن CD : دارد
ظرفیت ورودی کاغذ: 40 برگ کاغذ 70 گرمی
عرض دهانه ورودی: 245 میلی متر
حجم مخزن: 70 لیتر
قدرت موتور: 1350 وات
محافظ حرارتی موتور : دارد
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی Atlas C3245CD تماس بگیرید .
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

Atlas 13120HC Paper Shredder

Atlas 13120HC Paper Shredder
کاغذ خرد کن اطلس مدل 13120 اچ سی
نوع برش: پودری
سایز برش: 4.Random میلی متر
سرعت برش: 3.5 متر در دقیقه
قابلیت خرد کردن CD : دارد
ظرفیت ورودی کاغذ: 4 تا 5 برگ کاغذ 70 گرمی
عرض دهانه ورودی: 120 میلی متر
حجم مخزن: 70 لیتر
قدرت موتور: 3500 وات
محافظ حرارتی موتور : دارد
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی Atlas 13120HC تماس بگیرید .
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

Support@canonhp.com 340 340 88 - 021