حالت نمایش

چیپ تانک جوهر Epson T50

Epson T50 Container Chipset
چیپست تانک جوهر اپسون مدل T50
پرینترهای سازگار : Epson Tx710w , Tx700 , T50 , Tx810fw , R290 , Tx650 , Tx8 , 1410 , 1430 , Tx720w , R390 , Rx590 , R390 , TX820 , Rx610 , Tx650 , Rx690
کارتریجهای سازگار : Epson T50
تعداد برگ چاپ : 500 برگ
اگر چیپست اپسون نسوز باشد تعداد پرینت نامحدود خواهد بود
فروش بصورت کلی و جزئی
لطفا برای اطلاع از قیمت نهایی و موجودی چیپ Epson T50 تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

چیپ تانک جوهر Epson P50

Epson P50 Container Chipset
چیپست تانک جوهر اپسون مدل P50
پرینترهای سازگار : Epson Px660 , Px650 , P50
کارتریجهای سازگار : Epson P50
تعداد برگ چاپ : 900 برگ
اگر چیپست اپسون نسوز باشد تعداد پرینت نامحدود خواهد بود
فروش بصورت کلی و جزئی
لطفا برای اطلاع از قیمت نهایی و موجودی چیپ Epson P50 تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

چیپ کارتریج مشکی Samsung 116

Samsung 116 Black Cartridge Chipset
چیپست تونر کارتریج سیاه سفید سامسونگ 116
پرینترهای سازگار : Samsung 2825ND , Samsung M2675FN , SAMSUNG 2825DW
کارتریجهای سازگار : Samsung MLT-116S , Samsung MLT-116L
تعداد برگ چاپ : 1.200 برگ
اگر چیپست سامسونگ نسوز باشد تعداد پرینت نامحدود خواهد بود
فروش بصورت کلی و جزئی
لطفا برای اطلاع از قیمت نهایی و موجودی چیپ samsung 116 تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

چیپ کارتریج مشکی Samsung 111

Samsung 111 Black Cartridge Chipset
چیپست تونر کارتریج سیاه سفید سامسونگ 111
پرینترهای سازگار : Samsung 2020 , Samsung 2020w , Samsung 2070HNW
کارتریجهای سازگار : Samsung MLT-111S , Samsung MLT-111L
تعداد برگ چاپ : 1.000 برگ
اگر چیپست سامسونگ نسوز باشد تعداد پرینت نامحدود خواهد بود
فروش بصورت کلی و جزئی
لطفا برای اطلاع از قیمت نهایی و موجودی چیپ samsung 111 تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

چیپ کارتریج مشکی Samsung 101

Samsung 101 Black Cartridge Chipset
چیپست تونر کارتریج سیاه سفید سامسونگ 101
پرینترهای سازگار :Samsung SCX-3405w, Samsung SCX-3405 , Samsung ML-2165w
کارتریجهای سازگار : Samsung MLT-101
تعداد برگ چاپ : 1.500 برگ
اگر چیپست سامسونگ نسوز باشد تعداد پرینت نامحدود خواهد بود
فروش بصورت کلی و جزئی
لطفا برای اطلاع از قیمت نهایی و موجودی چیپ samsung 101 تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

چیپ کارتریج مشکی Samsung 104

Samsung 104 Black Cartridge Chipset
چیپست تونر کارتریج سیاه سفید سامسونگ 104
پرینترهای سازگار :Samsung 1660
کارتریجهای سازگار : Samsung MLT-104
تعداد برگ چاپ : 1.500 برگ
اگر چیپست سامسونگ نسوز باشد تعداد پرینت نامحدود خواهد بود
فروش بصورت کلی و جزئی
لطفا برای اطلاع از قیمت نهایی و موجودی چیپ samsung 104 تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

چیپ کارتریج مشکی Samsung 108

Samsung 108 Black Cartridge Chipset
چیپست تونر کارتریج سیاه سفید سامسونگ 108
پرینترهای سازگار :Samsung 1640 , Samsung 2240 , Samsung 2241
کارتریجهای سازگار : Samsung MLT-108
تعداد برگ چاپ : 1.500 برگ
اگر چیپست سامسونگ نسوز باشد تعداد پرینت نامحدود خواهد بود
فروش بصورت کلی و جزئی
لطفا برای اطلاع از قیمت نهایی و موجودی چیپ samsung 108 تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

چیپ کارتریج مشکی Samsung 103

Samsung 103 Black Cartridge Chipset
چیپست تونر کارتریج سیاه سفید سامسونگ 103
پرینترهای سازگار :Samsung 2955ND
کارتریجهای سازگار : Samsung MLT-103S , Samsung MLT-103L
تعداد برگ چاپ : 1.500 برگ
اگر چیپست سامسونگ نسوز باشد تعداد پرینت نامحدود خواهد بود
فروش بصورت کلی و جزئی
لطفا برای اطلاع از قیمت نهایی و موجودی چیپ samsung 103 تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

چیپ کارتریج مشکی Samsung 205

Samsung 205 Black Cartridge Chipset
چیپست تونر کارتریج سیاه سفید سامسونگ 205
پرینترهای سازگار :Samsung 3310D , Samsung 3310ND
کارتریجهای سازگار : Samsung MLT-205S , Samsung MLT-205L
تعداد برگ چاپ : 2.000 برگ
اگر چیپست سامسونگ نسوز باشد تعداد پرینت نامحدود خواهد بود
فروش بصورت کلی و جزئی
لطفا برای اطلاع از قیمت نهایی و موجودی چیپ samsung 205 تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

چیپ کارتریج مشکی Samsung 307

Samsung 307 Black Cartridge Chipset
چیپست تونر کارتریج سیاه سفید سامسونگ 307
پرینترهای سازگار :Samsung 4510ND
کارتریجهای سازگار : Samsung MLT-307S , Samsung MLT-307L
تعداد برگ چاپ : 7.000 برگ
اگر چیپست سامسونگ نسوز باشد تعداد پرینت نامحدود خواهد بود
فروش بصورت کلی و جزئی
لطفا برای اطلاع از قیمت نهایی و موجودی چیپ samsung 307 تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

چیپ کارتریج مشکی Samsung 203

Samsung 203 Black Cartridge Chipset
چیپست تونر کارتریج سیاه سفید سامسونگ 203
پرینترهای سازگار :Samsung 3320ND , SAMSUNG 3370FD
کارتریجهای سازگار : Samsung MLT-D203S , Samsung MLT-D203L
تعداد برگ چاپ : 3.000 برگ
اگر چیپست سامسونگ نسوز باشد تعداد پرینت نامحدود خواهد بود
فروش بصورت کلی و جزئی
لطفا برای اطلاع از قیمت نهایی و موجودی چیپ samsung 203 تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

چیپ کارتریج مشکی Samsung 117

Samsung 117 Black Cartridge Chipset
چیپست تونر کارتریج سیاه سفید سامسونگ 117
پرینترهای سازگار :Samsung SCX-4650, Samsung 4655F , Samsung 4655FN
کارتریجهای سازگار : Samsung MLT-117
تعداد برگ چاپ : 2.500 برگ
اگر چیپست سامسونگ نسوز باشد تعداد پرینت نامحدود خواهد بود
فروش بصورت کلی و جزئی
لطفا برای اطلاع از قیمت نهایی و موجودی چیپ samsung 117 تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

چیپ کارتریج رنگی CANON Universal

CANON Universal Color Cartridge Chipset
چیپست تونر کارتریج رنگی کانن یونیورسال
چیپست زرد آبی قرمز مشکی
پرینترهای سازگار : canon 5000 , canon 5100 , canon 5300 , canon 5360 , canon 7100 , canon 623cn , canon 624 cw , canon 8230 , canon 628 , canon 8280 , canon 7660 , canon 7680 , canon 724 , canon 8380 , canon 5050 , canon 8050 , canon 7010 , canon 7018
کارتریجهای سازگار : Canon 707 , 711 , 731 , 718 , 716 , 729
تعداد برگ چاپ : تشخیص خودکار ( بین 1000 تا 25000 برگ )
فروش بصورت کلی و جزئی
فروش بصورت پک و تک
پک شامل ست کامل 4 رنگ چیپست CANON Universal میباشد
لطفا برای اطلاع از قیمت نهایی و موجودی چیپ CANON Universal تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

چیپ کارتریج مشکی CANON 737

CANON 737 Black Cartridge Chipset
چیپست تونر کارتریج سیاه سفید کانن 737
پرینترهای سازگار : CANON 211 , CANON 226 , CANON 212W , CANON 216N , CANON 217W , CANON 226DN , CANON 231 , CANON 237w ,CANON 229DW , CANON 232w , CANON 236n , CANON 244dw
کارتریجهای سازگار : CANON 737
تعداد برگ چاپ : 2.400 برگ
فروش بصورت کلی و جزئی
لطفا برای اطلاع از قیمت نهایی و موجودی چیپ CANON 737 تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
5
تماس بگیرید

چیپ کارتریج مشکی CANON 728

CANON 728 Black Cartridge Chipset
چیپست تونر کارتریج سیاه سفید کانن 728
پرینترهای سازگار : Canon 4780W , Canon 4410 ,canon 4750
کارتریجهای سازگار : CANON 728
تعداد برگ چاپ : 2100 برگ
فروش بصورت کلی و جزئی
لطفا برای اطلاع از قیمت نهایی و موجودی چیپ CANON 728 تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

چیپ کارتریج مشکی HP 81A

HP 81A Black Cartridge Chipset
چیپست تونر کارتریج سیاه سفید اچ پی 81 آ
پرینترهای سازگار : HP M604dn , HP M604n , HP M605n , HP M605dn
کارتریجهای سازگار : HP 81A
تعداد برگ چاپ : 10.000 برگ
فروش بصورت کلی و جزئی
لطفا برای اطلاع از قیمت نهایی و موجودی چیپ HP 81A تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

چیپ کارتریج مشکی HP 90A

HP 90A Black Cartridge Chipset
چیپست تونر کارتریج سیاه سفید اچ پی 90 آ
پرینترهای سازگار : HP M601n, HP M601dn, HP M602n, HP M602dn, HP M603n , HP M603dn
کارتریجهای سازگار : HP 90A
تعداد برگ چاپ : 10.000 برگ
فروش بصورت کلی و جزئی
لطفا برای اطلاع از قیمت نهایی و موجودی چیپ HP 90A تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

چیپ کارتریج مشکی HP 80A

HP 80A Black Cartridge Chipset
چیپست تونر کارتریج سیاه سفید اچ پی 80 آ
پرینترهای سازگار : HP M425dn, HP M425dw, HP M401a, HP M401d , HP M401dw , HP M401dn
کارتریجهای سازگار : HP 80A
تعداد برگ چاپ : 2700 برگ
فروش بصورت کلی و جزئی
لطفا برای اطلاع از قیمت نهایی و موجودی چیپ HP 80A تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

چیپ کارتریج مشکی HP Universal

HP Universal Black Cartridge Chipset
چیپست تونر کارتریج سیاه سفید اچ پی یونیورسال
پرینترهای سازگار : HP 1212NF , HP 1102w, HP 1102, HP 1109 , HP 1109w
HP 125a , HP 125nw , HP 1277fn , HP 127fw , HP 127fs
HP 225dn , HP 225dw , HP 201n , HP 2035 , HP 1005
HP 1006 , HP 1120 , HP 1522
کارتریجهای سازگار : HP 85A , HP 83A , HP 05A , HP 35A , HP 36A
تعداد برگ چاپ : تشخیص خودکار ( بین 1000 تا 3000 برگ )
فروش بصورت کلی و جزئی
لطفا برای اطلاع از قیمت نهایی و موجودی چیپ HP Universal تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

چیپ کارتریج درام HP 314A

HP 314A Cartridge Drum Chipset
چیپست تونر کارتریج درام اچ پی 314 آ
پرینترهای سازگار : HP 176n , HP 177fw , HP 175 , HP 1025 , HP 1025nw
کارتریجهای سازگار : HP 130A , HP 126A
تعداد برگ چاپ : 14000 برگ
فروش بصورت کلی و جزئی
لطفا برای اطلاع از قیمت نهایی و موجودی چیپ HP 314A تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

چیپ کارتریج مشکی HP 79A

HP 79A Black Cartridge Chipset
چیپست تونر کارتریج سیاه سفید اچ پی 79 آ
پرینترهای سازگار : HP M12a , HP M12w , HP M26a , HP M26nw
کارتریجهای سازگار : HP 79A
تعداد برگ چاپ : 1500 برگ
فروش بصورت کلی و جزئی
لطفا برای اطلاع از قیمت نهایی و موجودی چیپ HP 79A تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

Support@canonhp.com 340 340 88 - 021