پرینتر حرارتی بی یانگ

حالت نمایش

لیبل پرینتر Beiyang 3210

Beiyang 3210 Thermal Receipt Printer
پرینتر حرارتی بی یانگ مدل اس ان بی سی 3210
سیستم چاپ : حرارتی
چاپ لیبل : ندارد
عرض چاپ : 104 میلی متر
سرعت چاپ : 102 میلی متر در ثانیه
برش دهنده اتوماتیک : ندارد
میزان کارکرد برش دهنده اتوماتیک : 0
نوع اتصال : RS232 , USB , LPT
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی فیش پرینتر Beiyang 3210 تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

فیش پرینتر Beiyang U60

Beiyang U60 Thermal Receipt Printer
پرینتر حرارتی بی یانگ مدل اس ان بی سی یو 60
سیستم چاپ : حرارتی
چاپ لیبل : ندارد
عرض چاپ :80 میلی متر
سرعت چاپ : 180 میلی متر در ثانیه
برش دهنده اتوماتیک : دارد
میزان کارکرد برش دهنده اتوماتیک : یک میلیون برش
نوع اتصال : LAN
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی فیش پرینتر Beiyang U60 تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

فیش پرینتر Beiyang BTP 3200e

Beiyang BTP 3200e Thermal Receipt Printer
پرینتر حرارتی چاپ رسید بی یانگ مدل بی تی پی 3200 ای
سیستم چاپ : حرارتی
چاپ لیبل : دارد
عرض چاپ : 104 میلی متر
سرعت چاپ : 152 میلی متر در ثانیه
برش دهنده اتوماتیک : ندارد
میزان کارکرد برش دهنده اتوماتیک : 0 برش
نوع اتصال :USB , Serial
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی فیش پرینتر BTP-2200E تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

فیش پرینتر Beiyang BTP 2300e

Beiyang BTP 2300e Thermal Receipt Printer
پرینتر حرارتی چاپ رسید بی یانگ مدل بی تی پی 2300 ای
سیستم چاپ : حرارتی
چاپ لیبل : دارد
عرض چاپ : 106 میلیمتر
سرعت چاپ : 125 میلیمتر در ثانیه
برش دهنده اتوماتیک : ندارد
میزان کارکرد برش دهنده اتوماتیک : 0
نوع اتصال : USB , RS232
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی Beiyang BTP 2300e تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

فیش پرینتر Beiyang BTP 2200

Beiyang BTP 2200 Thermal Receipt Printer
پرینتر حرارتی چاپ رسید بی یانگ مدل بی تی پی 2200
سیستم چاپ : حرارتی
چاپ لیبل : دارد
عرض چاپ : 108 میلیمتر
سرعت چاپ : 125 میلیمتر در ثانیه
برش دهنده اتوماتیک : ندارد
میزان کارکرد برش دهنده اتوماتیک : 0
نوع اتصال : USB , Parallel , Serial
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی فیش پرینتر Beiyang BTP 2200 تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

فیش پرینتر Beiyang BTP 2002NP

Beiyang BTP 2002NP Thermal Receipt Printer
پرینتر حرارتی چاپ رسید بی یانگ مدل بی تی پی 2002 ان پی
سیستم چاپ : حرارتی
چاپ لیبل : ندارد
عرض چاپ : 80 میلیمتر
سرعت چاپ : 200 میلیمتر در ثانیه
برش دهنده اتوماتیک : دارد
میزان کارکرد برش دهنده اتوماتیک : 1.5 میلیون برش
نوع اتصال : USB , RS232 , Parallel , Wireless , شبکه
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی فیش پرینتر Beiyang BTP 2002NP تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

فیش پرینتر Beiyang U80

Beiyang U80 Thermal Receipt Printer
پرینتر حرارتی چاپ رسید بی یانگ مدل یو 80
سیستم چاپ : حرارتی
چاپ لیبل : ندارد
عرض چاپ : 80 میلیمتر
سرعت چاپ : 200 میلیمتر در ثانیه
برش دهنده اتوماتیک : دارد
میزان کارکرد برش دهنده اتوماتیک : 1 میلیون برش
نوع اتصال : USB , RS232 , شبکه
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی فیش پرینتر Beiyang U80 تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

Support@canonhp.com 340 340 88 - 021