پرینتر حرارتی اپسون

حالت نمایش

فیش پرینترEPSON T20 -003

EPSON T20-003 Thermal Receipt Printer
پرینتر حرارتی اسکاراپسون T20-003
سیستم چاپ : حرارتی
چاپ لیبل : ندارد
عرض چاپ : 80 میلیمتر
سرعت چاپ : 200 میلیمتر در ثانیه
برش دهنده اتوماتیک : دارد
میزان کارکرد برش دهنده اتوماتیک :1.5 میلیون برش
نوع اتصال : USB , LAN,SERIAL
عمر هد : 100 کیلومتر
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی فیش پرینتر EPSON T20-003 تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

فیش پرینتر EPSON T20 (002

EPSON T20-002 Thermal Receipt Printer
پرینتر حرارتی اسکاراپسون T20-002
سیستم چاپ : حرارتی
چاپ لیبل : ندارد
عرض چاپ : 80 میلیمتر
سرعت چاپ : 150 میلیمتر در ثانیه
برش دهنده اتوماتیک : دارد
میزان کارکرد برش دهنده اتوماتیک :1.5 میلیون برش
نوع اتصال : USB , R232I
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی فیش پرینتر EPSON T20(002) تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

لیبل پرینتر Epson TM-C3500

Epson TM-C3500 Label Printer
پرینتر لیبل زن حرارتی اپسون مدل تی ام سی 3500
سیستم چاپ : حرارتی
چاپ لیبل : دارد
عرض چاپ : 108 میلیمتر
سرعت چاپ : 300 میلیمتر در ثانیه
برش دهنده اتوماتیک : دارد
میزان کارکرد برش دهنده اتوماتیک : 1.000.000 برش
نوع اتصال : USB 2.0
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی لیبل پرینتر Epson TM-C3500 تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
4
تماس بگیرید

لیبل پرینتر Epson TM-C7500

Epson TM-C7500 Label Printer
پرینتر لیبل زن حرارتی اپسون مدل تی ام سی 7500
سیستم چاپ : حرارتی
چاپ لیبل : دارد
عرض چاپ : 108 میلیمتر
سرعت چاپ : 300 میلیمتر در ثانیه
برش دهنده اتوماتیک : ندارد
میزان کارکرد برش دهنده اتوماتیک : 0
نوع اتصال : USB 2.0 , Ethernet
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی لیبل پرینتر Epson TM-C7500 تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
3
تماس بگیرید

لیبل پرینتر Epson TM-C7500G

Epson TM-C7500G Label Printer
پرینتر لیبل زن حرارتی اپسون مدل تی ام سی 7500 جی
سیستم چاپ : حرارتی
چاپ لیبل : دارد
عرض چاپ : 108 میلیمتر
سرعت چاپ : 300 میلیمتر در ثانیه
برش دهنده اتوماتیک : دارد
میزان کارکرد برش دهنده اتوماتیک : 1.000.000 برش
نوع اتصال : USB 2.0 , Ethernet
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی لیبل پرینتر Epson TM-C7500G تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

لیبل پرینتر Epson TM-C7500GE

Epson TM-C7500GE Label Printer
پرینتر لیبل زن حرارتی اپسون مدل تی ام سی 7500 جی ای
سیستم چاپ : حرارتی
چاپ لیبل : دارد
عرض چاپ : 108 میلیمتر
سرعت چاپ : 300 میلیمتر در ثانیه
برش دهنده اتوماتیک : دارد
میزان کارکرد برش دهنده اتوماتیک : 1.000.000 برش
نوع اتصال : Hi Speed USB 2.0 , Ethernet
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی لیبل پرینتر Epson TM-C7500GE تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

لیبل پرینتر Epson C831

Epson C831 Label Printer
پرینتر لیبل زن جوهرافشان اپسون مدل سی 831
سیستم چاپ : حرارتی
چاپ لیبل : دارد
عرض چاپ : 241 میلیمتر
سرعت چاپ : 13.6 برگ در دقیقه
برش دهنده اتوماتیک : دارد
میزان کارکرد برش دهنده اتوماتیک : 1.000.000 برش
نوع اتصال : Hi Speed USB , Parallel , Ethernet
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی لیبل پرینتر Epson C831 تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
5
تماس بگیرید

فیش پرینتر Epson TM-T88VI-i

Epson TM-T88VI-i Thermal Receipt Printer
پرینتر حرارتی چاپ رسید اپسون مدل تی ام تی 88 وی آی آی
سیستم چاپ : حرارتی
چاپ لیبل : ندارد
عرض چاپ : 80 میلیمتر
سرعت چاپ : 300 میلیمتر در ثانیه
برش دهنده اتوماتیک : دارد
میزان کارکرد برش دهنده اتوماتیک : 1.5 میلیون برش
نوع اتصال : USB , Serial , Ethernet , Wireless Dongle
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی فیش پرینتر Epson TM-T88VI-i تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

لیبل پرینتر Epson LW-700

Epson LW-700 Label Printer
پرینتر لیبل زن حرارتی اپسون مدل ال دبلیو 700
سیستم چاپ : حرارتی
چاپ لیبل : دارد
عرض چاپ : 24 میلیمتر
سرعت چاپ : 13 میلیمتر در ثانیه
برش دهنده اتوماتیک : ندارد
میزان کارکرد برش دهنده اتوماتیک : 0
نوع اتصال : USB
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی لیبل پرینتر Epson LW-700 تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

فیش پرینتر Epson TM-T88IV

Epson TM-T88IV Thermal Receipt Printer
پرینتر حرارتی چاپ رسید اپسون مدل تی ام تی 88 آی وی
سیستم چاپ : حرارتی
چاپ لیبل : ندارد
عرض چاپ : 80 میلیمتر
سرعت چاپ : 200 میلیمتر در ثانیه
برش دهنده اتوماتیک : دارد
میزان کارکرد برش دهنده اتوماتیک : 1.5 میلیون برش
نوع اتصال : USB , RS-232 , Parallel , WiFi
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی فیش پرینتر Epson TM-T88IV تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
4
تماس بگیرید

فیش پرینتر Epson TM-T88V

Epson TM-T88V Thermal Receipt Printer
پرینتر حرارتی چاپ رسید اپسون مدل تی ام تی 88 وی
سیستم چاپ : حرارتی
چاپ لیبل : ندارد
عرض چاپ : 80 و 58 میلیمتر
سرعت چاپ : 300 میلیمتر در ثانیه
برش دهنده اتوماتیک : دارد
میزان کارکرد برش دهنده اتوماتیک : 2 میلیون برش
نوع اتصال : USB , RS-232 , Parallel , WiFi , Ethernet
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی فیش پرینتر Epson TM-T88V تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

فیش پرینتر Epson TM-T70

Epson TM-T70 Thermal Receipt Printer
پرینتر حرارتی چاپ رسید اپسون مدل تی ام تی 70
سیستم چاپ : حرارتی
چاپ لیبل : ندارد
عرض چاپ : 80 میلیمتر
سرعت چاپ : 170 میلیمتر در ثانیه
برش دهنده اتوماتیک : دارد
میزان کارکرد برش دهنده اتوماتیک : 1.5 میلیون برش
نوع اتصال : RS-232 , Parallel , USB , Ehternet , WiFi
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی فیش پرینتر Epson TM-T70 تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
5
تماس بگیرید

فیش پرینتر Epson TM-L90

Epson TM-L90 Thermal Receipt Printer
پرینتر حرارتی چاپ رسید اپسون مدل تی ام ال 90
سیستم چاپ : حرارتی
چاپ لیبل : دارد
عرض چاپ : 80 و 58 میلیمتر
سرعت چاپ : 150 میلیمتر در ثانیه
برش دهنده اتوماتیک : دارد
میزان کارکرد برش دهنده اتوماتیک : 2 میلیون برش
نوع اتصال : USB , RS-232 , Parallel
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی فیش پرینتر Epson TM-L90 تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

فیش پرینتر Epson TM-T20 II

Epson TM-T20II Thermal Receipt Printer
پرینتر حرارتی چاپ رسید اپسون مدل تی ام تی 20 پلاس تو
سیستم چاپ : حرارتی
چاپ لیبل : ندارد
عرض چاپ : 80 میلیمتر
سرعت چاپ : 150 میلیمتر در ثانیه
برش دهنده اتوماتیک : دارد
میزان کارکرد برش دهنده اتوماتیک : 1.5 میلیون برش
نوع اتصال : USB , سریال
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی فیش پرینتر Epson TM-T20 II تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

فیش پرینتر Epson TM-T20

Epson TM-T20 Thermal Receipt Printer
پرینتر حرارتی چاپ رسید اپسون مدل تی ام تی 20
سیستم چاپ : حرارتی
چاپ لیبل : ندارد
عرض چاپ : 80 میلیمتر
سرعت چاپ : 150 میلیمتر در ثانیه
برش دهنده اتوماتیک : دارد
میزان کارکرد برش دهنده اتوماتیک : 1.5 میلیون برش
نوع اتصال : USB , DKD
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی فیش پرینتر Epson TM-T20 تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
5
تماس بگیرید

Support@canonhp.com 340 340 88 - 021