ویدئو پرژکتور ViewSonic

حالت نمایش

ویدئو پروژکتور VIEWSONIC X10-4K Plus

VIEWSONIC X10-4K Plus Video Projector
ویدئوپروژکتور ویوسونیک ایکس 400 پلاس
روشنایی : 2500 انسی لومنز
کنتراست : 4,000,000:1
عمر لامپ : 30.000 ساعت
امکان پخش 3D : دارد
امکان وایرلس : دارای وایرلس داخلی
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی VIEWSONIC X10-4K Plus تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

ویدئو پروژکتور VIEWSONIC X10-4K

VIEWSONIC X10-4K Video Projector
ویدئوپروژکتور ویوسونیک ایکس 400
روشنایی : 2400 انسی لومنز
کنتراست : 3,000,000:1
عمر لامپ : 30.000 ساعت
امکان پخش 3D : دارد
امکان وایرلس : دارای وایرلس داخلی
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی VIEWSONIC X10-4K تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

ویدیو پروژکتور VIEWSONIC LS831WU

VIEWSONIC LS831WU Video Projector
ویدئو پروژکتور ویوسونیک ال اس 831 دبلیو یو
روشنایی : 4500 انسی لومنز
کنتراست : 3.000.000:1
عمر لامپ : 20.000 ساعت
امکان پخش 3D : ندارد
امکان وایرلس : اختیاری با تهیه دانگل وایرلس
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی VIEWSONIC LS831WU تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

ویدئو پروژکتور VIEWSONIC X2000L-4K

VIEWSONIC X2000L-4K Video Projector
ویدئوپروژکتور ویوسونیک ایکس 200 ال
روشنایی : 2000 انسی لومنز
کنتراست : 3000000:1
عمر لامپ : 20.000 ساعت
امکان پخش 3D : ندارد
امکان وایرلس : دارای وایرلس داخلی
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی VIEWSONIC X2000L-4K تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
5
تماس بگیرید

دیتا ویدئوپروژکتور VIEWSONIC PRO9800 wul

VIEWSONIC PRO9800 wul Data Video Projector
دیتا ویدیو پروژکتور ویوسونیک PRO9800 wul
روشنایی : 5500 انسی لومنز
کنتراست : 15000:1
عمر لامپ : بالای 1500 ساعت
امکان پخش 3D : دارد
امکان وایرلس : ندارد
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی VIEWSONIC PRO9800 wul تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

دیتا ویدیو پروژکتور VIEWSONIC PRO9520WL

VIEWSONIC Pro9520WL Data Video Projector
دیتا ویدئو پروژکتور ویوسونیک پرو 9520 دبلیو ال
روشنایی : 5200 انسی لومنز
کنتراست : 8.000.1
عمر لامپ : 1500 ساعت
امکان پخش 3D : دارد
امکان وایرلس : ندارد
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی VIEWSONIC Pro9520WL تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

دیتا ویدئوپروژکتور VIEWSONIC PRO 7827HD

VIEWSONIC Pro7827HD Data Video Projector
دیتا ویدئو پروژکتور ویوسونیک پرو 7827 اچ دی
روشنایی : 2200 انسی لومنز
کنتراست : 22.000:1
عمر لامپ : 3500 ساعت
امکان پخش 3D : دارد
امکان وایرلس : ندارد
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی VIEWSONIC Pro7827HD تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

دیتا ویدیو پروژکتور VIEWSONIC PRO10100

VIEWSONIC Pro10100 Data Video Projector
دیتا ویدئو پروژکتور ویوسونیک پرو 10100
روشنایی : 6000 انسی لومنز
کنتراست : 4.400:1
عمر لامپ : 1500 ساعت
امکان پخش 3D : دارد
امکان وایرلس : ندارد
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی VIEWSONIC Pro10100 تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

دیتا ویدیو پروژکتور VIEWSONIC PJD7720 HD

VIEWSONIC PJD7720 HD Data Video Projector
دیتا ویدیو پروژکتور ویوسونیک PJD7720 HD
روشنایی : 3200 انسی لومنز
کنتراست : 22000.1
عمر لامپ : بالای 4000 ساعت
امکان پخش 3D : دارد
امکان وایرلس : اختیاری با تهیه دانگل وایرلس
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی VIEWSONIC PJ D7720 HDتماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
4
تماس بگیرید

دیتا ویدئو پروژکتور VIEWSONIC PJD7828HDL

VIEWSONIC PJD7828 HDL Data Video Projector
دیتا ویدیو پروژکتور ویوسونیک PJD7828 HDL
روشنایی : 3200 انسی لومنز
کنتراست : 22000.1
عمر لامپ : 4000 ساعت
امکان پخش 3D : دارد
امکان وایرلس : ندارد
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی VIEWSONIC PJ D7828 HDLتماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

دیتا ویدیو پروژکتور VIEWSONIC PRO8800 wul

VIEWSONIC Pro8800 wul Data Video Projector
دیتا ویدئو پروژکتور ویوسونیک پرو 8800 دبلیو یو ال
روشنایی : 5200 انسی لومنز
کنتراست : 5.000:1
عمر لامپ : 2000 ساعت
امکان پخش 3D : دارد
امکان وایرلس : دارد
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی VIEWSONIC Pro8800 wul تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

دیتا ویدئو پروژکتور VIEWSONIC pro8530 HDL

VIEWSONIC pro8530 HDL Data Video Projector
دیتا ویدیو پروژکتور ویوسونیک pro8530 HDL
روشنایی : 5200 انسی لومنز
کنتراست : 5000.1
عمر لامپ : بالای 2000 ساعت
امکان پخش 3D : دارد
امکان وایرلس : ندارد
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی VIEWSONIC pro8530 HDL تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

دیتا ویدیو پروژکتور VIEWSONIC PS750W

VIEWSONIC PS750W Data Video Projector
دیتا ویدئو پروژکتور ویوسونیک مدل پی اس 750 دبلیو
روشنایی : 3300 انسی لومنز
کنتراست : 10.000.1
عمر لامپ : 7500 ساعت
امکان پخش 3D : دارد
امکان وایرلس : اختیاری با تهیه دانگل وایرلس
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی VIEWSONIC PS750W تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

دیتا ویدیو پروژکتور VIEWSONIC PRO8510L

VIEWSONIC Pro8510L Data Video Projector
دیتا ویدئو پروژکتور ویوسونیک پرو 8510 ال
روشنایی : 5200 انسی لومنز
کنتراست : 5.000:1
عمر لامپ : 2500 ساعت
امکان پخش 3D : دارد
امکان وایرلس : اختیاری با تهیه دانگل وایرلس
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی VIEWSONIC Pro8510L تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

دیتا ویدیو پروژکتور VIEWSONIC PS750HD

VIEWSONIC PS750HD Data Video Projector
دیتا ویدئو پروژکتور ویوسونیک مدل پی اس 750 اچ دی
روشنایی : 3300 انسی لومنز
کنتراست : 10.000.1
عمر لامپ : 7500 ساعت
امکان پخش 3D : دارد
امکان وایرلس : اختیاری با تهیه دانگل وایرلس
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی VIEWSONIC PS750HD تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

دیتا ویدیو پروژکتور VIEWSONIC PRO9510L

VIEWSONIC Pro9510L Data Video Projector
دیتا ویدئو پروژکتور ویوسونیک پرو 9510 ال
روشنایی : 6200 انسی لومنز
کنتراست : 8.000.1
عمر لامپ : 1500 ساعت
امکان پخش 3D : دارد
امکان وایرلس : اختیاری با تهیه دانگل وایرلس
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی VIEWSONIC Pro9510L تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

دیتا ویدیو پروژکتور VIEWSONIC PS600X

VIEWSONIC PS600X Data Video Projector
دیتا ویدئو پروژکتور ویوسونیک پی اس 600 ایکس
روشنایی : 3500 انسی لومنز
کنتراست : 22.000.1
عمر لامپ : 15000 ساعت
امکان پخش 3D : ندارد
امکان وایرلس : اختیاری با تهیه دانگل وایرلس
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی VIEWSONIC PS600X تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

دیتا ویدیو پروژکتور VIEWSONIC PS600W

VIEWSONIC PS600W Data Video Projector
دیتا ویدئو پروژکتور ویوسونیک پی اس 600 دبلیو
روشنایی : 3500 انسی لومنز
کنتراست : 22.000.1
عمر لامپ : 15000 ساعت
امکان پخش 3D : دارد
امکان وایرلس : اختیاری با تهیه دانگل وایرلس
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی VIEWSONIC PS600W تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

دیتا ویدیو پروژکتور VIEWSONIC PS501W

VIEWSONIC PS501W Data Video Projector
دیتا ویدئو پروژکتور ویوسونیک پی اس 501 دبلیو
روشنایی : 3500 انسی لومنز
کنتراست : 22.000.1
عمر لامپ : 15000 ساعت
امکان پخش 3D : ندارد
امکان وایرلس : اختیاری با تهیه دانگل وایرلس
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی VIEWSONIC PS501W تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

دیتا ویدیو پروژکتور VIEWSONIC PS501X

VIEWSONIC PS501X Data Video Projector
دیتا ویدئو پروژکتور ویوسونیک پی اس 501 ایکس
روشنایی : 3500 انسی لومنز
کنتراست : 22.000.1
عمر لامپ : 15000 ساعت
امکان پخش 3D : دارد
امکان وایرلس : اختیاری با تهیه دانگل وایرلس
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی VIEWSONIC PS501X تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

دیتا ویدیو پروژکتور VIEWSONIC LS620X

VIEWSONIC LS620X Data Video Projector
دیتا ویدئو پروژکتور ویوسونیک مدل ال اس 620 ایکس
روشنایی : 3200 انسی لومنز
کنتراست : 100.000.1
عمر لامپ : 20.000 ساعت
امکان پخش 3D : دارد
امکان وایرلس : ندارد
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی VIEWSONIC LS620X تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

Support@canonhp.com 340 340 88 - 021