ویدئو پرژکتور NEC

حالت نمایش

دیتا ویدیو پروژکتور NEC VE281XG

NEC VE281XG Data Video Projector
دیتا ویدیو پروژکتور ان ای سی VE281XG
روشنایی : 2800 انسی لومنز
کنتراست : 3000.1
عمر لامپ : بیش از 4000 ساعت
امکان پخش 3D : دارد
امکان وایرلس : ندارد
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی NEC VE281XG تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

دیتا ویدیو پروژکتور NEC VE303XG

NEC VE303XG Data Video Projector
دیتا ویدیو پروژکتور ان ای سی VE303XG
روشنایی : 3000 انسی لومنز
کنتراست : 10000.1
عمر لامپ : 10.000 ساعت
امکان پخش 3D : ندارد
امکان وایرلس : ندارد
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی NEC VE303XG تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

دیتا ویدیو پروژکتور NEC UM351WG

NEC UM351WG Data Video Projector
دیتا ویدئو پرژکتور ان ای سی مدل یو ام 351 دبلیو جی
روشنایی : 3500 انسی لومنز
کنتراست : 4000.1
عمر لامپ : 5000 ساعت
امکان پخش 3D : ندارد
امکان وایرلس : اختیاری با تهیه دانگل وایرلس
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی NEC UM351WG تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

دیتا ویدیو پروژکتور NEC NP-P502H

NEC NP-P502H Data Video Projector
دیتا ویدئو پرژکتور ان ای سی مدل پی 502 اچ
روشنایی : 5000 انسی لومنز
کنتراست : 6000.1
عمر لامپ : 5000 ساعت
امکان پخش 3D : دارد
امکان وایرلس : اختیاری با تهیه دانگل وایرلس
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی NEC NP-P502H تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

دیتا ویدیو پروژکتور NEC PA703WG

NEC PA703WG Data Video Projector
دیتا ویدئو پرژکتور ان ای سی مدل پی ای 703 دابلیو جی
روشنایی : 7000 انسی لومنز
کنتراست : 8000.1
عمر لامپ : 4000 ساعت
امکان پخش 3D : ندارد
امکان وایرلس : اختیاری با تهیه دانگل وایرلس
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی NEC PA703WG تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

دیتا ویدیو پروژکتور NEC NP30ZL

NEC NP30ZL Data Video Projector
دیتا ویدئو پرژکتور ان ای سی مدل ان پی 30 زد ال
روشنایی : 8000 انسی لومنز
کنتراست : 6000.1
عمر لامپ : 5000 ساعت
امکان پخش 3D : دارد
امکان وایرلس : اختیاری با تهیه دانگل وایرلس
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی NEC NP30ZL تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

دیتا ویدیو پروژکتور NEC VE303G

NEC VE303G Data Video Projector
دیتا ویدیو پروژکتور ان ای سی VE303G
روشنایی : 3000 انسی لومنز
کنتراست : 10000.1
عمر لامپ : 6000 ساعت
امکان پخش 3D : ندارد
امکان وایرلس : اختیاری با تهیه دانگل وایرلس
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی NEC VE303G تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

دیتا ویدیو پروژکتور NEC ME331W

NEC ME331W Data Video Projector
دیتا ویدیو پروژکتور ان ای سی NEC ME331W
روشنایی : 3300 انسی لومنز
کنتراست : 6000.1
عمر لامپ : 9000 ساعت
امکان پخش 3D : ندارد
امکان وایرلس : اختیاری با نصب دانگل وایرلس
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی NEC ME331W تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

دیتا ویدیو پروژکتور NEC ME401W

NEC ME401W Data Video Projector
دیتا ویدیو پروژکتور ان ای سی ME401W
روشنایی : 4000 انسی لومنز
کنتراست : 6000.1
عمر لامپ : 9000 ساعت
امکان پخش 3D : دارد
امکان وایرلس : اختیاری با نصب دانگل وایرلس
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی NEC ME401W تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

دیتا ویدیو پروژکتور NEC V302XG

NEC V302XG Data Video Projector
دیتا ویدیو پروژکتور ان ای سی V302XG
روشنایی : 3000 انسی لومنز
کنتراست : 10000.1
عمر لامپ : 6000 ساعت
امکان پخش 3D : دارد
امکان وایرلس : اختیاری با نصب دانگل وایرلس
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی NEC V302XG تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

دیتا ویدیو پروژکتور NEC V332X

NEC V332X Data Video Projector
دیتا ویدیو پروژکتور ان ای سی V332X
روشنایی : 3200 انسی لومنز
کنتراست : 10000.1
عمر لامپ : 8000 ساعت
امکان پخش 3D : ندارد
امکان وایرلس : اختیاری با نصب دانگل وایرلس
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی NEC V332X تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

دیتا ویدیو پروژکتور NEC UM301WG

NEC UM301WG Data Video Projector
دیتا ویدیو پروژکتور ان ای سی UM301WG
روشنایی : 3000 انسی لومنز
کنتراست : 40000.1
عمر لامپ : 8000 ساعت
امکان پخش 3D : دارد
امکان وایرلس : ندارد
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی NEC UM301WG تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

دیتا ویدیو پروژکتور NEC VE303X

NEC VE303X Data Video Projector
دیتا ویدیو پروژکتور ان ای سی NEC VE303X
روشنایی : 3000 انسی لومنز
کنتراست : 10000.1
عمر لامپ : بین 4500 تا 6000 ساعت
امکان پخش 3D : دارد
امکان وایرلس : ندارد
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی NEC VE303X تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

دیتا ویدیو پروژکتور NEC VE303

NEC VE303 Data Video Projector
دیتا ویدیو پروژکتور ان ای سی NEC VE303
روشنایی : 3000 انسی لومنز
کنتراست : 10000.1
عمر لامپ : 6000 ساعت
امکان پخش 3D : دارد
امکان وایرلس : ندارد
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی NEC VE303 تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
3
تماس بگیرید

دیتا ویدیو پروژکتور NEC VE281G

NEC VE281G Data Video Projector
دیتا ویدیو پروژکتور ان ای سی VE281G
روشنایی : 2800 انسی لومنز
کنتراست : 3000.1
عمر لامپ : بیش از 4000 ساعت
امکان پخش 3D : دارد
امکان وایرلس : ندارد
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی NEC VE281G تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
4
تماس بگیرید

دیتا ویدیو پروژکتور NEC V302X

NEC V302X Data Video Projector
دیتا ویدیو پروژکتور ان ای سی NEC V302X
روشنایی : 3000 انسی لومنز
کنتراست : 10000.1
عمر لامپ : بیش از 6000 ساعت
امکان پخش 3D : دارد
امکان وایرلس : ندارد
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی NEC V302X تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

Support@canonhp.com 021-88340340