ویدئو پرژکتور NEC

حالت نمایش

ویدیو پروژکتور NEC PA803U

NEC PA803U Video Projector
ویدئو پرژکتور ان ای سی مدل پی ای 803 یو
روشنایی : 8000 انسی لومنز
کنتراست : 10000.1
عمر لامپ : 5.000 ساعت
امکان پخش 3D : دارد
امکان وایرلس : اختیاری با تهیه دانگل وایرلس
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی NEC PA803U تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

دیتا ویدیو پروژکتور NEC PA853W

NEC PA853W Data Video Projector
دیتا ویدیو پروژکتور ان ای سی PA853W
روشنایی : 8500 انسی لومنز
کنتراست : 10000.1
عمر لامپ : بیش از 5.000 ساعت
امکان پخش 3D : دارد
امکان وایرلس : اختیاری با تهیه دانگل وایرلس
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی NEC PA853W تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

دیتا ویدیو پروژکتور NEC NP-PA903X

NEC NP-PA903X Data Video Projector
دیتا ویدیو پروژکتور ان ای سی NP-PA903X
روشنایی : 9000 انسی لومنز
کنتراست : 10000.1
عمر لامپ : بیش از 5.000 ساعت
امکان پخش 3D : دارد
امکان وایرلس : اختیاری با تهیه دانگل وایرلس
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی NEC NP-PA903X تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

دیتا ویدیو پروژکتور NEC NP-MC372X

NEC NP-MC372X Data Video Projector
دیتا ویدیو پروژکتور ان ای سی NP-MC372X
روشنایی : 3700 انسی لومنز
کنتراست : 16000.1
عمر لامپ : بیش از 10.000 ساعت
امکان پخش 3D : ندارد
امکان وایرلس : اختیاری با تهیه دانگل وایرلس
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی NEC NP-MC372X تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

دیتا ویدیو پروژکتور NEC NP-VE303X

NEC NP-VE303X Data Video Projector
دیتا ویدیو پروژکتور ان ای سی NP-VE303X
روشنایی : 3000 انسی لومنز
کنتراست : 10000.1
عمر لامپ : بیش از 6.000 ساعت
امکان پخش سه بعدی : 3D-READY
امکان وایرلس : اختیاری با تهیه دانگل وایرلس
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی NEC NP-VE303X تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

دیتا ویدیو پروژکتور NEC NP-VE303G

NEC NP-VE303G Data Video Projector
دیتا ویدیو پروژکتور ان ای سی NP-VE303G
روشنایی : 3000 انسی لومنز
کنتراست : 10.000.1
عمر لامپ : بیش از 6.000 ساعت
امکان پخش 3D : ندارد
امکان وایرلس : اختیاری با تهیه دانگل وایرلس
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی NEC NP-VE303G تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

دیتا ویدیو پروژکتور NEC ME402X

NEC ME402X Data Video Projector
دیتا ویدیو پروژکتور ان ای سی ME402X
روشنایی : 4000 انسی لومنز
کنتراست : 16000.1
عمر لامپ : بیش از 15.000 ساعت
امکان پخش 3D : ندارد
امکان وایرلس : اختیاری با تهیه دانگل وایرلس
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی NEC ME402X تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

دیتا ویدیو پروژکتور NEC MC342X

NEC MC342X Data Video Projector
دیتا ویدیو پروژکتور ان ای سی MC342X
روشنایی : 3400 انسی لومنز
کنتراست : 16000.1
عمر لامپ : بیش از 15.000 ساعت
امکان پخش 3D : ندارد
امکان وایرلس : اختیاری با تهیه دانگل وایرلس
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی NEC MC342X تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

دیتا ویدئو پروژکتور NEC VE281XG

NEC VE281XG Data Video Projector
دیتا ویدیو پروژکتور ان ای سی VE281XG
روشنایی : 2800 انسی لومنز
کنتراست : 13000.1
عمر لامپ : بیش از 6.000 ساعت
امکان پخش 3D : ندارد
امکان وایرلس : اختیاری با تهیه دانگل وایرلس
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی NEC VE281XG تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

دیتا ویدیو پروژکتور NEC VE-281G

NEC VE-281G Data Video Projector
دیتا ویدیو پروژکتور ان ای سی VE-281G
روشنایی : 2800 انسی لومنز
کنتراست : 13000.1
عمر لامپ : بیش از 6.000 ساعت
امکان پخش 3D : ندارد
امکان وایرلس : اختیاری با تهیه دانگل وایرلس
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی NEC VE-281G تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

دیتا ویدئو پروژکتور NEC NP-M333XS

NEC NP-M333XS Data Video Projector
دیتا ویدیو پروژکتور ان ای سی NP-M333XS
روشنایی : 3300 انسی لومنز
کنتراست : 10.000.1
عمر لامپ : بیش از 8.000 ساعت
امکان پخش سه بعدی : 3D-READY
امکان وایرلس : اختیاری با تهیه دانگل وایرلس
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی NEC NP-M333XS تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

دیتا ویدیو پروژکتور NEC NP-M403X

NEC NP-M403X Data Video Projector
دیتا ویدیو پروژکتور ان ای سی NP-M403X
روشنایی : 4000 انسی لومنز
کنتراست : 10.000.1
عمر لامپ : بیش از 8.000 ساعت
امکان پخش 3D : ندارد
امکان وایرلس : ندارد
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی NEC NP-M403X تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

دیتا ویدیو پروژکتور NEC NP-MC331X

NEC NP-MC331X Data Video Projector
دیتا ویدیو پروژکتور ان ای سی NP-MC331X
روشنایی : 3300 انسی لومنز
کنتراست : 15000.1
عمر لامپ : بیش از 10.000 ساعت
امکان پخش 3D : ندارد
امکان وایرلس : اختیاری با تهیه دانگل وایرلس
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی NEC NP-MC331X تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

دیتا ویدیو پروژکتور NEC NP-ME331W

NEC NP-ME331W Data Video Projector
دیتا ویدیو پروژکتور ان ای سی NP-ME331W
روشنایی : 3300 انسی لومنز
کنتراست : 9000.1
عمر لامپ : بیش از 6.000 ساعت
امکان پخش 3D : ندارد
امکان وایرلس : اختیاری با تهیه دانگل وایرلس
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی NEC NP-ME331W تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

دیتا ویدیو پروژکتور NEC NP-V300W

NEC NP-V300W Data Video Projector
دیتا ویدیو پروژکتور ان ای سی NP-V300W
روشنایی : 3000 انسی لومنز
کنتراست : 2000.1
عمر لامپ : بیش از 5.000 ساعت
امکان پخش سه بعدی : 3D-READY
امکان وایرلس : اختیاری با تهیه دانگل وایرلس
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی NEC NP-V300W تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

دیتا ویدیو پروژکتور NEC MP-ME301X

NEC MP-ME301X Data Video Projector
دیتا ویدیو پروژکتور ان ای سی MP-ME301X
روشنایی : 3000 انسی لومنز
کنتراست : 12000.1
عمر لامپ : بیش از 9.000 ساعت
امکان پخش 3D : ندارد
امکان وایرلس : اختیاری با تهیه دانگل وایرلس
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی NEC MP-ME301X تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

دیتا ویدیو پروژکتور NEC VE281XG

NEC VE281XG Data Video Projector
دیتا ویدیو پروژکتور ان ای سی VE281XG
روشنایی : 2800 انسی لومنز
کنتراست : 3000.1
عمر لامپ : بیش از 4000 ساعت
امکان پخش 3D : دارد
امکان وایرلس : ندارد
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی NEC VE281XG تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

دیتا ویدیو پروژکتور NEC VE303XG

NEC VE303XG Data Video Projector
دیتا ویدیو پروژکتور ان ای سی VE303XG
روشنایی : 3000 انسی لومنز
کنتراست : 10000.1
عمر لامپ : 10.000 ساعت
امکان پخش 3D : ندارد
امکان وایرلس : ندارد
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی NEC VE303XG تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

دیتا ویدیو پروژکتور NEC UM351WG

NEC UM351WG Data Video Projector
دیتا ویدئو پرژکتور ان ای سی مدل یو ام 351 دبلیو جی
روشنایی : 3500 انسی لومنز
کنتراست : 4000.1
عمر لامپ : 5000 ساعت
امکان پخش 3D : ندارد
امکان وایرلس : اختیاری با تهیه دانگل وایرلس
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی NEC UM351WG تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

دیتا ویدیو پروژکتور NEC NP-P502H

NEC NP-P502H Data Video Projector
دیتا ویدئو پرژکتور ان ای سی مدل پی 502 اچ
روشنایی : 5000 انسی لومنز
کنتراست : 6000.1
عمر لامپ : 5000 ساعت
امکان پخش 3D : دارد
امکان وایرلس : اختیاری با تهیه دانگل وایرلس
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی NEC NP-P502H تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

دیتا ویدیو پروژکتور NEC PA703WG

NEC PA703WG Data Video Projector
دیتا ویدئو پرژکتور ان ای سی مدل پی ای 703 دابلیو جی
روشنایی : 7000 انسی لومنز
کنتراست : 8000.1
عمر لامپ : 4000 ساعت
امکان پخش 3D : ندارد
امکان وایرلس : اختیاری با تهیه دانگل وایرلس
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی NEC PA703WG تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

Support@canonhp.com 340 340 88 - 021