ویدئو پرژکتور CANON

حالت نمایش

دیتا ویدیو پروژکتور CANON LV-WX370

CANON LV-WX370 Data Video Projector
دیتا ویدیو پروژکتور کانن LV-WX370
روشنایی : 3700 انسی لومنز
کنتراست : 15.000.1
عمر لامپ : 20.000 ساعت
امکان پخش 3D : ندارد
امکان وایرلس : اختیاری با تهیه دانگل وایرلس
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی CANON LV-WX370 تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

دیتا ویدیو پروژکتور CANON LV-WU360

CANON LV-WU360 Data Video Projector
دیتا ویدیو پروژکتور کانن LV-WU360
روشنایی : 3600 انسی لومنز
کنتراست : 15.000.1
عمر لامپ : 20.000 ساعت
امکان پخش 3D : ندارد
امکان وایرلس : اختیاری با تهیه دانگل وایرلس
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی CANON LV-WU360 تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

دیتا ویدیو پروژکتور CANON LV-X310ST

CANON LV-X310ST Data Video Projector
دیتا ویدیو پروژکتور کانن LV-X310ST
روشنایی : 3100 انسی لومنز
کنتراست : 10.000.1
عمر لامپ : 6.000 ساعت
امکان پخش 3D : ندارد
امکان وایرلس : اختیاری با تهیه دانگل وایرلس
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی CCANON LV-X310ST تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

دیتا ویدیو پروژکتور CANON LV-WX300UST

CANON LV-WX300UST Data Video Projector
دیتا ویدیو پروژکتور کانن LV-WX300UST
روشنایی : 3000 انسی لومنز
کنتراست : 7500.1
عمر لامپ : 8.000 ساعت
امکان پخش 3D : ندارد
امکان وایرلس : اختیاری با تهیه دانگل وایرلس
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی CANON LV-WX300UST تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

دیتا ویدیو پروژکتور CANON LV-X320

CANON LV-X320 Data Video Projector
دیتا ویدیو پروژکتور کانن LV-X320
روشنایی : 3200 انسی لومنز
کنتراست : 10.000.1
عمر لامپ : 6000 ساعت
امکان پخش 3D : ندارد
امکان وایرلس : اختیاری با تهیه دانگل وایرلس
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی CANON LV-X320 تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
5
تماس بگیرید

دیتا ویدیو پروژکتور CANON LV-7292S

CANON LV-7292S Data Video Projector
دیتا ویدیو پروژکتور کانن LV-7292S
روشنایی : 2200 انسی لومنز
کنتراست : 500.1
عمر لامپ : 6000 ساعت
امکان پخش 3D : ندارد
امکان وایرلس : ندارد
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی CANON LV-7292Sتماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

دیتا ویدیو پروژکتور CANON LV-7290

CANON LV-7290 Data Video Projector
دیتا ویدیو پروژکتور کانن LV-7290
روشنایی : 2200 انسی لومنز
کنتراست : 2000.1
عمر لامپ : 6000 ساعت
امکان پخش 3D : ندارد
امکان وایرلس : دارد
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی CANON LV-7290تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

دیتا ویدیو پروژکتور CANON LV-S300

CANON LV-S300 Data Video Projector
دیتا ویدیو پروژکتور کانن LV-S300
روشنایی : 3000 انسی لومنز
کنتراست : 2300.1
عمر لامپ : 6000 ساعت
امکان پخش 3D : دارد
امکان وایرلس : ندارد
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی CANON LV-S300تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

دیتا ویدیو پروژکتور CANON WX6000

CANON WX6000 Data Video Projector
دیتا ویدیو پروژکتور کانن WX6000
روشنایی : 5700 انسی لومنز
کنتراست : 1000.1
عمر لامپ : 3000 ساعت
امکان پخش 3D : ندارد
امکان وایرلس : ندارد
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی CANON WX6000تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

دیتا ویدیو پروژکتور CANON LV-7280

CANON LV-7280 Data Video Projector
دیتا ویدیو پروژکتور کانن LV-7280
روشنایی : 2200 انسی لومنز
کنتراست : 2000.1
عمر لامپ : 5000 ساعت
امکان پخش 3D : ندارد
امکان وایرلس : ندارد
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی CANON LV-7280تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

Support@canonhp.com 340 340 88 - 021