ویدئو پرژکتور BENQ

حالت نمایش

ویدئوپروژکتور BenQ MX507

BenQ MX507 Data Video Projector
دیتاویدئوپروژکتور بنکیو ام ایکس 507
روشنایی : 3200 لومنز
کنتراست : 13.000.1
عمر لامپ : 10.000 ساعت در حالت اقتصادی
امکان پخش 3D : ندارد
امکان وایرلس : اختیاری با تهیه دانگل وایرلس
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی BenQ MX507 تماس بگیرید.
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

ویدئوپروژکتور BenQ X300i

BenQ X300i Data Video Projector
دیتاویدئوپروژکتور بنکیو ایکس 300 آی
روشنایی : 3000 لومنز
کنتراست : 500.000.1
عمر لامپ : 30.000 ساعت در حالت اقتصادی
امکان پخش 3D : ندارد
امکان وایرلس : دارای وایرلس داخلی
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی BenQ X300i تماس بگیرید.
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

ویدئوپروژکتور BenQ MS535

BenQ MS535 Data Video Projector
دیتاویدئوپروژکتور بنکیو ام اس 535
روشنایی : 3600 لومنز
کنتراست : 15.000.1
عمر لامپ : 15.000 ساعت در حالت اقتصادی
امکان پخش 3D : دارد
امکان وایرلس : اختیاری با تهیه دانگل وایرلس
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی BenQ MS535 تماس بگیرید.
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

ویدئوپروژکتور BenQ MH550

BenQ MH550 Data Video Projector
دیتاویدئوپروژکتور بنکیو ام اچ 550
روشنایی : 3500 لومنز
کنتراست : 20.000.1
عمر لامپ : 10.000 ساعت در حالت اقتصادی
امکان پخش 3D : دارد
امکان وایرلس : اختیاری با تهیه دانگل وایرلس
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی BenQ MH550 تماس بگیرید.
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

ویدئوپروژکتور BenQ LU950

BenQ LU950 Data Video Projector
دیتاویدئوپروژکتور بنکیو ال یو 950
روشنایی : 5000 لومنز
کنتراست : 3.000.000.1
عمر لامپ : 20.000 ساعت در حالت اقتصادی
امکان پخش 3D : دارد
امکان وایرلس : اختیاری با تهیه دانگل وایرلس
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی BenQ LU950 تماس بگیرید.
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

ویدئوپروژکتور BenQ SX912

BenQ SX912 Data Video Projector
دیتاویدئوپروژکتور بنکیو اس ایکس 912
روشنایی : 5000 لومنز
کنتراست : 11.000.1
عمر لامپ : 3500 ساعت در حالت اقتصادی
امکان پخش 3D : ندارد
امکان وایرلس : اختیاری با تهیه دانگل وایرلس
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی BenQ SX912 تماس بگیرید.
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

ویدئوپروژکتور BenQ MS517F

BenQ MS517F Data Video Projector
دیتاویدئوپروژکتور بنکیو ام اس 517 اف
روشنایی : 2700 لومنز
کنتراست : 13.000.1
عمر لامپ : 6.000 ساعت در حالت اقتصادی
امکان پخش 3D : ندارد
امکان وایرلس : اختیاری با تهیه دانگل وایرلس
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی BenQ MS517F تماس بگیرید.
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

ویدئوپروژکتور BenQ EX800ST

BenQ EX800ST Data Video Projector
دیتاویدئوپروژکتور بنکیو ای ایکس 800 اس تی
روشنایی : 3300 لومنز
کنتراست : 20.000.1
عمر لامپ : 15.000 ساعت در حالت اقتصادی
امکان پخش 3D : دارد
امکان وایرلس : اختیاری با تهیه دانگل وایرلس ، دارای وایرلس داخلی
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی BenQ EX800ST تماس بگیرید.
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

ویدئوپروژکتور BenQ EW800ST

BenQ EW800ST Data Video Projector
دیتاویدئوپروژکتور بنکیو ای دبلیو 800 اس تی
روشنایی : 3300 لومنز
کنتراست : 20.000.1
عمر لامپ : 15.000 ساعت در حالت اقتصادی
امکان پخش 3D : دارد
امکان وایرلس : اختیاری با تهیه دانگل وایرلس ، دارای وایرلس داخلی
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی BenQ EW800ST تماس بگیرید.
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

ویدئوپروژکتور BenQ MX806ST

BenQ MX806ST Data Video Projector
دیتاویدئوپروژکتور بنکیو ام ایکس 806 اس تی
روشنایی : 3000 لومنز
کنتراست : 13.000.1
عمر لامپ : 10.000 ساعت در حالت اقتصادی
امکان پخش 3D : دارد
امکان وایرلس : ندارد
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی BenQ MX806ST تماس بگیرید.
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

ویدئوپروژکتور BenQ W2700i

BenQ W2700i Data Video Projector
دیتاویدئوپروژکتور بنکیو دبلیو 2700 آی
روشنایی : 2000 لومنز
کنتراست : 30.000.1
عمر لامپ : 15.000 ساعت در حالت Eco
امکان پخش 3D : ندارد
امکان وایرلس : دارای وایرلس داخلی
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی BenQ W2700i تماس بگیرید.
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

ویدئوپروژکتور BenQ MH560

BenQ MH560 Data Video Projector
دیتاویدئوپروژکتور بنکیو ام اچ 560
روشنایی : 3800 لومنز
کنتراست : 20.000.1
عمر لامپ : 15.000 ساعت در حالت اقتصادی
امکان پخش 3D : دارد
امکان وایرلس : اختیاری با تهیه دانگل وایرلس
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی BenQ MH560 تماس بگیرید.
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

ویدئوپروژکتور BenQ TH685i

BenQ TH685i Data Video Projector
ویدئوپروژکتور بنکیو مدل تی اچ 685 ای
روشنایی : 3500 لومنز
کنتراست : 10.000.1
عمر لامپ : 15.000 ساعت در حالت اقتصادی
امکان پخش 3D : دارد
امکان وایرلس : اختیاری با تهیه دانگل وایرلس
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی BenQ TH685i تماس بگیرید.
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

ویدئوپروژکتور BenQ MS560

BenQ MS560 Data Video Projector
دیتاویدئوپروژکتور بنکیو ام اس 560
روشنایی : 4000 لومنز
کنتراست : 20.000.1
عمر لامپ : 15.000 ساعت در حالت اقتصادی
امکان پخش 3D : دارد
امکان وایرلس : اختیاری با تهیه دانگل وایرلس
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی BenQ MS560 تماس بگیرید.
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

ویدئوپروژکتور BenQ MX560

BenQ MX560 Data Video Projector
دیتاویدئوپروژکتور بنکیو ام ایکس 560
روشنایی : 4000 لومنز
کنتراست : 20.000.1
عمر لامپ : 15.000 ساعت در حالت اقتصادی
امکان پخش 3D : دارد
امکان وایرلس : اختیاری با تهیه دانگل وایرلس
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی BenQ MX560 تماس بگیرید.
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

ویدئوپروژکتور BenQ MW612

BenQ MW612 Data Video Projector
دیتاویدئوپروژکتور بنکیو ام دبلیو 612
روشنایی : 4000 لومنز
کنتراست : 20.000.1
عمر لامپ : 15.000 ساعت در حالت اقتصادی
امکان پخش 3D : دارد
امکان وایرلس : اختیاری با تهیه دانگل وایرلس
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی BenQ MW612 تماس بگیرید.
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

ویدئوپروژکتور BenQ LH710

BenQ LH710 Data Video Projector
دیتاویدئوپروژکتور بنکیو ال اچ 710
روشنایی : 4000 لومنز
کنتراست : 3.000.000.1
عمر لامپ : 20.000 ساعت در حالت اقتصادی
امکان پخش 3D : ندارد
امکان وایرلس : اختیاری با تهیه دانگل وایرلس
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی BenQ LH710 تماس بگیرید.
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

ویدئوپروژکتور BenQ LH720

BenQ LH720 Data Video Projector
دیتاویدئوپروژکتور بنکیو ال اچ 720
روشنایی : 4000 لومنز
کنتراست : 100.000.1
عمر لامپ : 20.000 ساعت در حالت اقتصادی
امکان پخش 3D : دارد
امکان وایرلس : اختیاری با تهیه دانگل وایرلس - دارای وایرلس داخلی
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی BenQ LH720 تماس بگیرید.
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

ویدئوپروژکتور BenQ EX600

BenQ EX600 Data Video Projector
دیتاویدئوپروژکتور بنکیو ای ایکس 600
روشنایی : 3600 لومنز
کنتراست : 20.000.1
عمر لامپ : 15.000 ساعت در حالت اقتصادی
امکان پخش 3D : دارد
امکان وایرلس : دارای وایرلس داخلی
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی BenQ EX600 تماس بگیرید.
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

ویدئوپروژکتور BenQ EH600

BenQ EH600 Data Video Projector
دیتاویدئوپروژکتور بنکیو ای اچ 600
روشنایی : 3500 لومنز
کنتراست : 10.000.1
عمر لامپ : 15.000 ساعت در حالت اقتصادی
امکان پخش 3D : دارد
امکان وایرلس : دارای وایرلس داخلی
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی BenQ EH600 تماس بگیرید.
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

دیتا ویدیو پروژکتور BENQ Gv30

BENQ GV30 Data Video Projector
دیتا ویدئو پروژکتور بنکیو جی وی 30
روشنایی : 300 لومنز
کنتراست : 100.000.1
عمر لامپ : 20.000 ساعت
امکان پخش 3D : ندارد
امکان وایرلس : دارد
امکان بلوتوث : دارد
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی BENQ GV30 تماس بگیرید.
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

Support@canonhp.com 340 340 88 - 021