ویدئو پرژکتور ASUS

حالت نمایش

ویدئو پروژکتور ASUS P2B

ASUS P2B Projector
ویدئو پروژکتور جیبی ایسوس پی 2 بی
روشنایی : 350 انسی لومنز
کنتراست : 3500:1
عمر لامپ : 30.000 ساعت
امکان پخش 3D : ندارد
امکان وایرلس : اختیاری باتهیه دانگل وایرلس
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی ASUS P2B تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

دیتا ویدیو پروژکتور ASUS S2

ASUS S2 Data Video Projector
دیتا ویدیو پروژکتور ایسوز S2
روشنایی : 500 انسی لومنز
کنتراست : 1000.1
عمر لامپ : بالای 3000 ساعت
امکان پخش 3D : ندارد
امکان وایرلس : دارد
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی ASUS S2 تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
5
تماس بگیرید

دیتا ویدیو پروژکتور ASUS F1

ASUS F1 Data Video Projector
دیتا ویدیو پروژکتور ایسوز اف 1
روشنایی : 1200 انسی لومنز
کنتراست : 3500.1
عمر لامپ : 30.000 ساعت
امکان پخش 3D : 3D Ready
امکان وایرلس : دارد
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی ASUS F1 تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

دیتا ویدیو پروژکتور ASUS P3E

ASUS P3E Data Video Projector
دیتا ویدئو پروژکتور ایسوز پی 3 ای
روشنایی : 800 انسی لومنز
کنتراست : 100.000.1
عمر لامپ : 30000 ساعت
امکان پخش 3D : 3D Ready
امکان وایرلس : اختیاری با تهیه دانگل وایرلس
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی ASUS P3E تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

دیتا ویدیو پروژکتور ASUS ZenBeam Go E1Z

ASUS ZenBeam Go E1Z Data Video Projector
ویدئوپروژکتور جیبی ایسوس مدل ZenBeam Go E1Z
روشنایی : 150 انسی لومنز
کنتراست : 3500.1
عمر لامپ : 30000 ساعت
امکان پخش 3D : ندارد
امکان وایرلس : ندارد
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی ASUS ZenBeam Go E1Z تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

دیتا ویدیو پروژکتور ASUS P2E

ASUS P2E Data Video Projector
ویدئوپروژکتور ایسوس مدل پی 2 ای
روشنایی : 350 انسی لومنز
کنتراست : 3500.1
عمر لامپ : 30000 ساعت
امکان پخش 3D : ندارد
امکان وایرلس : ندارد
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی ASUS P2E تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

دیتا ویدیو پروژکتور ASUS ZenBeam E1

ASUS ZenBeam E1 Data Video Projector
دیتا ویدیو پروژکتور ایسوز ZenBeam E1
روشنایی : 150 انسی لومنز
کنتراست : 3500.1
عمر لامپ : 30000 ساعت
امکان پخش 3D : ندارد
امکان وایرلس : دارد
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی ASUS ZenBeam E1 تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

دیتا ویدیو پروژکتور ASUS P3B

ASUS P3B Data Video Projector
دیتا ویدیو پروژکتور ایسوز P3B
روشنایی : 800 انسی لومنز
کنتراست : 100.000:1
عمر لامپ : 30000 ساعت
امکان پخش 3D : 3D Ready
امکان وایرلس : ندارد
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی ASUS P3B تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

دیتا ویدیو پروژکتور ASUS B1MR

ASUS B1MR Data Video Projector
دیتا ویدیو پروژکتور ایسوز B1MR
روشنایی : 900 انسی لومنز
کنتراست : 10000.1
عمر لامپ : بالای 30000 ساعت
امکان پخش 3D : دارد
امکان وایرلس : دارد
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی ASUS B1MRتماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

دیتا ویدیو پروژکتور ASUS B1M

ASUS B1M Data Video Projector
دیتا ویدیو پروژکتور ایسوز B1M
روشنایی : 700 انسی لومنز
کنتراست : 3500.1
عمر لامپ : بالای 30000 ساعت
امکان پخش 3D : ندارد
امکان وایرلس : دارد
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی ASUS B1Mتماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

دیتا ویدیو پروژکتور ASUS S1

ASUS S1 Data Video Projector
دیتا ویدیو پروژکتور ایسوز S1
روشنایی : 200 انسی لومنز
کنتراست : 1000.1
عمر لامپ : بالای 30000 ساعت
امکان پخش 3D : ندارد
امکان وایرلس : ندارد
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی ASUS S1تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

Support@canonhp.com 340 340 88 - 021