وضعیت موجودی

ویدئوپرژکتور سایر برندها

حالت نمایش

دیتا ویدیو پروژکتور I-View P18

I-View P18 Pocket Projector
ویدئوپروژکتور جیبی آی ویو پی 18
روشنایی : 200 انسی لومنز
کنتراست : 1000.1
عمر لامپ : 20.000 ساعت
امکان پخش 3D : ندارد
امکان وایرلس : ندارد
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی I-View P18 تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

دیتا ویدیو پروژکتور UNIC UC46

UNIC UC46 Pocket Projector
ویدئوپروژکتور جیبی ِونیک مدل UC46
روشنایی : 1200 انسی لومنز
کنتراست : 800.1
عمر لامپ : 20.000 ساعت
امکان پخش 3D : 3D Ready
امکان وایرلس : وایرلس داخلی
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی UNIC UC46 تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

دیتا ویدیو پروژکتور LG PW1000

LG PW1000 Pocket Projector
دیتا ویدئوپروژکتور جیبی ال جی پی دبلیو 1000
روشنایی : 1000 انسی لومنز
کنتراست : 100.000:1
عمر لامپ : 30.000 ساعت
امکان پخش 3D : 3D Ready
امکان وایرلس : داخلی
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی LG PW1000 تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

دیتا ویدیو پروژکتور Philips PPX4350W

Philips PicoPix PPX4350w Pocket Projector
ویدئوپروژکتور جیبی فیلیپس مدل پی پی ایکس 4350 دبلیو
روشنایی : 50 انسی لومنز
کنتراست : 1300.1
عمر لامپ : 30.000 ساعت
امکان پخش 3D : ندارد
امکان وایرلس : اختیاری با تهیه ی دانگل وایرلس
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی Philips PPX4350w تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

دیتا ویدیو پروژکتور LG PH 30JG

LG PH 30JG Pocket Projector
دیتا ویدئوپروژکتور جیبی ال جی پی اچ 30 جی جی
روشنایی : 250 انسی لومنز
کنتراست : 100.000:1
عمر لامپ : 30.000 ساعت
امکان پخش 3D : ندارد
امکان وایرلس : داخلی
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی LG PH 30JG تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

دیتا ویدیو پروژکتور Casio XJ-V1

Casio XJ-V1 Data Video Projector
ویدئوپروژکتور کاسیو ایکس جی وی 1
روشنایی : 2700 انسی لومنز
کنتراست : 20.000.1
عمر لامپ : 20.000 ساعت
امکان پخش 3D : ندارد
امکان وایرلس : اختیاری با تهیه دانگل وایرلس
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی Casio XJ-V1 تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

دیتا ویدیو پروژکتور Aiptek P70

Aiptek Mobile Cinema P70 Pocket Projector
ویدئوپروژکتور جیبی ایپتک مدل پی 70
روشنایی : 50 لومنز
کنتراست : 1000.1
عمر لامپ : 20.000 ساعت
امکان پخش 3D : ندارد
امکان وایرلس : وایرلس داخلی
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی Aiptek P70 تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

دیتا ویدیو پروژکتور Aiptek P800

Aiptek Mobile Cinema P800 Pocket Projector
ویدئوپروژکتور جیبی ایپتک مدل پی 800
روشنایی : 800 لومنز
کنتراست : 1000.1
عمر لامپ : 20.000 ساعت
امکان پخش 3D : ندارد
امکان وایرلس : دارای وایرلس داخلی
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی Aiptek P800 تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

دیتا ویدیو پروژکتور Aiptek Z20

Aiptek Mobile Cinema Z20 Pocket Projector
ویدئوپروژکتور جیبی ایپتک مدل زد 20
روشنایی : 15 لومنز
کنتراست : 200.1
عمر لامپ : 20.000 ساعت
امکان پخش 3D : ندارد
امکان وایرلس : ندارد
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی Aiptek Z20 تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

دیتا ویدیو پروژکتور Aiptek T30

Aiptek Mobile Cinema T30 Pocket Projector
ویدئوپروژکتور جیبی ایپتک مدل تی 30
روشنایی : 15 لومنز
کنتراست : 200.1
عمر لامپ : 20.000 ساعت
امکان پخش 3D : ندارد
امکان وایرلس : ندارد
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی Aiptek T30 تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
4
تماس بگیرید

دیتا ویدیو پروژکتور Aiptek T20

Aiptek Mobile Cinema T20 Pocket Projector
ویدئوپروژکتور جیبی ایپتک مدل تی 20
روشنایی : 8 لومنز
کنتراست : 120.1
عمر لامپ : 10.000 ساعت
امکان پخش 3D : ندارد
امکان وایرلس : ندارد
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی Aiptek T20 تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

دیتا ویدیو پروژکتور Aiptek N100

Aiptek Mobile Cinema N100 Pocket Projector
ویدئوپروژکتور جیبی ایپتک مدل ان 100
روشنایی : 100 لومنز
کنتراست : 1000.1
عمر لامپ : 20.000 ساعت
امکان پخش 3D : ندارد
امکان وایرلس : ندارد
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی Aiptek N100 تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

دیتا ویدیو پروژکتور Aiptek V50

Aiptek Mobile Cinema V50 Pocket Projector
ویدئوپروژکتور جیبی ایپتک مدل وی 50
روشنایی : 40 لومنز
کنتراست : 2000.1
عمر لامپ : 20.000 ساعت
امکان پخش 3D : ندارد
امکان وایرلس : ندارد
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی Aiptek V50 تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

دیتا ویدیو پروژکتور Aiptek V60

Aiptek Mobile Cinema V60 Pocket Projector
ویدئوپروژکتور جیبی ایپتک مدل وی 60
روشنایی : 50 لومنز
کنتراست : 1000.1
عمر لامپ : 20.000 ساعت
امکان پخش 3D : ندارد
امکان وایرلس : ندارد
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی Aiptek V60 تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

دیتا ویدیو پروژکتور Aiptek V100

Aiptek Mobile Cinema V100 Pocket Projector
ویدئوپروژکتور جیبی ایپتک مدل وی 100
روشنایی : 100 لومنز
کنتراست : 1000.1
عمر لامپ : 20.000 ساعت
امکان پخش 3D : ندارد
امکان وایرلس : ندارد
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی Aiptek V100 تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

دیتا ویدیو پروژکتور Aiptek T15

Aiptek Mobile Cinema T15 Pocket Projector
ویدئوپروژکتور جیبی ایپتک مدل تی 15
روشنایی : 8 لومنز
کنتراست : 120.1
عمر لامپ : 10.000 ساعت
امکان پخش 3D : ندارد
امکان وایرلس : ندارد
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی Aiptek T15 تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

دیتا ویدیو پروژکتور Aiptek T25

Aiptek Mobile Cinema T25 Pocket Projector
ویدئوپروژکتور جیبی ایپتک مدل تی 25
روشنایی : 25 لومنز
کنتراست : 400.1
عمر لامپ : 20.000 ساعت
امکان پخش 3D : ندارد
امکان وایرلس : ندارد
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی Aiptek T25 تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

دیتا ویدیو پروژکتور Aiptek i50D

Aiptek Mobile Cinema i50D Pocket Projector
ویدئوپروژکتور جیبی ایپتک مدل آی 50 دی
روشنایی : 35 لومنز
کنتراست : 1000.1
عمر لامپ : 20.000 ساعت
امکان پخش 3D : ندارد
امکان وایرلس : ندارد
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی Aiptek i50D تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

دیتا ویدیو پروژکتور Aiptek Q20

Aiptek Mobile Cinema Q20 Pocket Projector
ویدئوپروژکتور جیبی ایپتک مدل کیو 20
روشنایی : 12 لومنز
کنتراست : 120.1
عمر لامپ : 20.000 ساعت
امکان پخش 3D : ندارد
امکان وایرلس : ندارد
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی Aiptek Q20 تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
4
تماس بگیرید

دیتا ویدیو پروژکتور Aiptek i50S

Aiptek Mobile Cinema i50S Pocket Projector
ویدئوپروژکتور جیبی ایپتک مدل آی 50 اس
روشنایی : 35 لومنز
کنتراست : 1000.1
عمر لامپ : 20.000 ساعت
امکان پخش 3D : ندارد
امکان وایرلس : ندارد
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی Aiptek i50S تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

دیتا ویدیو پروژکتور Aiptek i15

Aiptek Mobile Cinema i15 Pocket Projector
ویدئوپروژکتور جیبی ایپتک مدل آی 15
روشنایی : 12 لومنز
کنتراست : 1000.1
عمر لامپ : 20.000 ساعت
امکان پخش 3D : ندارد
امکان وایرلس : ندارد
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی Aiptek i15 تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

Support@canonhp.com 021-88340340