حالت نمایش

دستگاه ضبط تصویر NVR 202-08E

UNIVIEW 202-08E NVR
دستگاه ضبط تصوير هشت كانال برند یونی ویو
منبع تغذيه : 12ولت DC
تعداد ورودي تصوير : 8 كانال
وضوح تصوير : 4MP , 3MP , 2P , 1.3MP , 1MP , D1 , 2CIF , CIF
ظرفيت هارد :2 درگاه SATA هارددیسک ( ظرفیت هر هارددیسک 6 ترابایت)
درگاه ورودي : HDMI , VGA , AUDIO
لطفا جهت اطلاع از موجودي و قيمت نهايي دستگاه ضبط تصوير هشت كانال برند یونی ویو تماس بگيريد.
جهان چاپگر نوين 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

دستگاه ضبط تصویر NVR 202-16E

UNIVIEW 202-16E NVR
دستگاه ضبط تصوير شانزده كانال برند یونی ویو
منبع تغذيه : 12ولت DC
تعداد ورودي تصوير :16 كانال
وضوح تصوير : 1920X1080P , 1600X1200 , 1280X1024 , 1280X720 , 1024X768
ظرفيت هارد :2 درگاه SATA هارددیسک ( ظرفیت هر هارددیسک 6 ترابایت)
درگاه ورودي : HDMI , VGA , AUDIO
لطفا جهت اطلاع از موجودي و قيمت نهايي دستگاه ضبط تصوير شانزده كانال برند یونی ویو تماس بگيريد.
جهان چاپگر نوين 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

دستگاه ضبط تصویر NVR 301-08E

UNIVIEW 301-08E NVR
دستگاه ضبط تصوير هشت كانال برند یونی ویو
منبع تغذيه : 12 ولت DC
تعداد ورودي تصوير : 8 كانال
وضوح تصوير : 4K 3840x2160 , 1920x1080 , 1600x1200 , 1280x1024 , 1280x720 , 1024x768
ظرفيت هارد :1 درگاه SATA هارددیسک ( ظرفیت هر هارددیسک 6 ترابایت)
درگاه ورودي : HDMI , VGA , AUDIO
لطفا جهت اطلاع از موجودي و قيمت نهايي دستگاه ضبط تصوير هشت كانال برند یونی ویو تماس بگيريد.
جهان چاپگر نوين 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

دستگاه ضبط تصویر NVR 304-32EP

UNIVIEW 304-32EP NVR
دستگاه ضبط تصوير سی و دو كانال برند یونی ویو
منبع تغذيه : 100 تا 240 ولت AC
تعداد ورودي تصوير : 32 كانال
وضوح تصوير : 4K 3840x2160 , 1920x1080 , 1600x1200 ,1280x1024 , 1280x720 , 1024x768
ظرفيت هارد :4 درگاه SATA هارددیسک ( ظرفیت هر هارددیسک 6 ترابایت)
درگاه ورودي : HDMI , VGA , AUDIO
لطفا جهت اطلاع از موجودي و قيمت نهايي دستگاه ضبط تصوير سی و دو كانال برند یونی ویو تماس بگيريد.
جهان چاپگر نوين 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

دستگاه ضبط تصویر NVR 302-16E-P16

UNIVIEW 304-16E NVR
دستگاه ضبط تصوير شانزده كانال برند یونی ویو
منبع تغذيه : 12ولت DC
تعداد ورودي تصوير :16 كانال
وضوح تصوير : 4K (3840x2160) | 4K (3840x2160) | 1920x1080p , 1920x1080p, 1600x1200, 1280x1024 , 1280x720 , 1024x768
ظرفيت هارد :4 درگاه SATA هارددیسک ( ظرفیت هر هارددیسک 6 ترابایت)
درگاه ورودي : HDMI , VGA , AUDIO
لطفا جهت اطلاع از موجودي و قيمت نهايي دستگاه ضبط تصوير شانزده كانال برند یونی ویو تماس بگيريد.
جهان چاپگر نوين 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

دستگاه ضبط تصویر NVR 302-08S

UNIVIEW 302-08S NVR
دستگاه ضبط تصوير هشت كانال برند یونی ویو
منبع تغذيه : 12ولت DC
تعداد ورودي تصوير : 8 كانال
وضوح تصوير : 8 مگاپیکسل
ظرفيت هارد :2 درگاه SATA هارددیسک ( ظرفیت هر هارددیسک 8 ترابایت)
درگاه ورودي : HDMI , VGA
لطفا جهت اطلاع از موجودي و قيمت نهايي دستگاه ضبط تصوير هشت كانال برند یونی ویو تماس بگيريد.
جهان چاپگر نوين 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

دستگاه ضبط تصویر NVR 302-16E-B

UNIVIEW 302-16E-B NVR
دستگاه ضبط تصوير هشت كانال برند یونی ویو
منبع تغذيه : 12 ولت DC
تعداد ورودي تصوير : 8 كانال
وضوح تصوير : 8 مگاپیکسل
ظرفيت هارد : 2 درگاه SATA هارددیسک ( ظرفیت هر هارددیسک 8 ترابایت)
درگاه ورودي : HDMI , VGA
لطفا جهت اطلاع از موجودي و قيمت نهايي دستگاه ضبط تصوير هشت كانال برند یونی ویو تماس بگيريد.
جهان چاپگر نوين 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

دستگاه ضبط تصویر NVR 516-128

UNIVIEW 516-128 NVR
دستگاه ضبط تصوير صد و بیست و هشت كانال برند یونی ویو
منبع تغذيه : 100 تا 240 ولت AC
تعداد ورودي تصوير : 128 كانال
وضوح تصوير : 4K 3840x2160 , 1920x1080 , 1600x1200 , 1280x1024 , 1280x720 , 1024x768
ظرفيت هارد :16 درگاه SATA هارددیسک ( ظرفیت هر هارددیسک 8 ترابایت)
درگاه ورودي : HDMI 1 , HDMI 2 , VGA , AUDIO
لطفا جهت اطلاع از موجودي و قيمت نهايي دستگاه ضبط تصوير صد و بیست و هشت كانال برند یونی ویو تماس بگيريد.
جهان چاپگر نوين 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

دستگاه ضبط تصویر NVR 201-04E

UNIVIEW 201-04E NVR
دستگاه ضبط تصوير چهار كانال برند یونی ویو
منبع تغذيه : 12 ولت DC
تعداد ورودي تصوير : 4 كانال
وضوح تصوير : 4MP ,3MP , 2MP , 1.3MP , D1 , CIF , 2CIF
ظرفيت هارد :1 درگاه SATA هارددیسک ( ظرفیت هر هارددیسک 4 ترابایت)
درگاه ورودي : HDMI , VGA , AUDIO
لطفا جهت اطلاع از موجودي و قيمت نهايي دستگاه ضبط تصوير چهار كانال برند یونی ویو تماس بگيريد.
جهان چاپگر نوين 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

دستگاه ضبط تصویر NVR 516-64

UNIVIEW 516-64 NVR
دستگاه ضبط تصوير سی و دو كانال برند یونی ویو
منبع تغذيه : 12ولت DC
تعداد ورودي تصوير : 32 كانال
وضوح تصوير : 4K 3840x2160 , 1920x1080 , 1600x1200 , 1280x1024 , 1280x720 , 1024x768
ظرفيت هارد : 16 درگاه SATA هارددیسک ( ظرفیت هر هارددیسک 8 ترابایت)
درگاه ورودي : HDMI 1 , HDMI 2 , VGA , AUDIO
لطفا جهت اطلاع از موجودي و قيمت نهايي دستگاه ضبط تصوير سی و دو كانال برند یونی ویو تماس بگيريد.
جهان چاپگر نوين 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

دستگاه ضبط تصویر NVR 301-08P8

UNIVIEW 301-08P8 NVR
دستگاه ضبط تصوير هشت كانال برند یونی ویو
منبع تغذيه : 12 ولت DC
تعداد ورودي تصوير : 8 كانال
وضوح تصوير : 4K 3840x2160 , 1920x1080 , 1600x1200 , 1280x1024 , 1280x720 , 1024x768
ظرفيت هارد : 4 درگاه SATA هارددیسک ( ظرفیت هر هارددیسک 8 ترابایت)
درگاه ورودي : HDMI , VGA , AUDIO
لطفا جهت اطلاع از موجودي و قيمت نهايي دستگاه ضبط تصوير هشت كانال برند یونی ویو تماس بگيريد.
جهان چاپگر نوين 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

دستگاه ضبط تصویر NVR 302-16E-P8

UNIVIEW 302-16E-P8 NVR
دستگاه ضبط تصوير شانزده كانال برند یونی ویو
منبع تغذيه : 12 ولت DC
تعداد ورودي تصوير :16 كانال
وضوح تصوير : 3840x2160 , 1920x1080 , 1600x1200 , 1280x1024 , 1280x720 , 1024x768
ظرفيت هارد :4 درگاه SATA هارددیسک ( ظرفیت هر هارددیسک 6 ترابایت)
درگاه ورودي : HDMI , VGA , AUDIO
لطفا جهت اطلاع از موجودي و قيمت نهايي دستگاه ضبط تصوير شانزده كانال برند یونی ویو تماس بگيريد.
جهان چاپگر نوين 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

دستگاه ضبط تصویر NVR 201-04EP

UNIVIEW 201-04EP NVR
دستگاه ضبط تصوير چهار كانال برند یونی ویو
منبع تغذيه : 48 ولت DC
تعداد ورودي تصوير : 4 كانال
وضوح تصوير : 4MP ,3MP , 2MP , 1.3MP , D1 , CIF , 2CIF
ظرفيت هارد :1 درگاه SATA هارددیسک ( ظرفیت هر هارددیسک 6 ترابایت)
درگاه ورودي : HDMI , VGA , AUDIO
لطفا جهت اطلاع از موجودي و قيمت نهايي دستگاه ضبط تصوير چهار كانال برند یونی ویو تماس بگيريد.
جهان چاپگر نوين 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

دستگاه ضبط تصویر NVR 201-08E

UNIVIEW 201-08E NVR
دستگاه ضبط تصوير هشت كانال برند یونی ویو
منبع تغذيه : 12 ولت DC
تعداد ورودي تصوير : 8 كانال
وضوح تصوير : 4MP ,3MP , 2MP , 1.3MP , D1 , CIF , 2CIF
ظرفيت هارد : 1 درگاه SATA هارددیسک ( ظرفیت هر هارددیسک 6 ترابایت)
درگاه ورودي : HDMI , VGA
لطفا جهت اطلاع از موجودي و قيمت نهايي دستگاه ضبط تصوير هشت كانال برند یونی ویو تماس بگيريد.
جهان چاپگر نوين 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

دستگاه ضبط تصویر NVR 302-08E-P8

UNIVIEW 302-08E-P8 NVR
دستگاه ضبط تصوير هشت كانال برند یونی ویو
منبع تغذيه : 12 ولت DC
تعداد ورودي تصوير : 8 كانال
وضوح تصوير : 4MP ,3MP , 2MP , 1.3MP , D1 , CIF , 2CIF
ظرفيت هارد : 1 درگاه SATA هارددیسک ( ظرفیت هر هارددیسک 6 ترابایت)
درگاه ورودي : HDMI , VGA
لطفا جهت اطلاع از موجودي و قيمت نهايي دستگاه ضبط تصوير هشت كانال برند یونی ویو تماس بگيريد.
جهان چاپگر نوين 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

دستگاه ضبط تصویر NVR 308-64R

UNIVIEW 308-64R NVR
دستگاه ضبط تصوير سی و دو كانال برند یونی ویو
منبع تغذيه : 100 تا 240 وات AC
تعداد ورودي تصوير :32 كانال
وضوح تصوير :4K (3840x2160) | 4K (3840x2160) | 1920x1080p , 1920x1080p, 1600x1200, 1280x1024 , 1280x720 , 1024x768
ظرفيت هارد :8 درگاه SATA هارددیسک ( ظرفیت هر هارددیسک 8 ترابایت)
درگاه ورودي : HDMI , VGA , AUDIO
لطفا جهت اطلاع از موجودي و قيمت نهايي دستگاه ضبط تصوير سی و دو كانال برند یونی ویو تماس بگيريد.
جهان چاپگر نوين 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

دستگاه ضبط تصویر NVR 308-32R

UNIVIEW 308-32R NVR
دستگاه ضبط تصوير سی و دو كانال برند یونی ویو
منبع تغذيه : 100 تا 240 وات AC
تعداد ورودي تصوير :32 كانال
وضوح تصوير :4K (3840x2160) | 4K (3840x2160) | 1920x1080p , 1920x1080p, 1600x1200, 1280x1024 , 1280x720 , 1024x768
ظرفيت هارد :8 درگاه SATA هارددیسک ( ظرفیت هر هارددیسک 8 ترابایت)
درگاه ورودي : HDMI1 , HDMI2 , VGA , AUDIO
لطفا جهت اطلاع از موجودي و قيمت نهايي دستگاه ضبط تصوير سی و دو كانال برند یونی ویو تماس بگيريد.
جهان چاپگر نوين 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

دستگاه ضبط تصویر NVR 304-16E

UNIVIEW 304-16E NVR
دستگاه ضبط تصوير شانزده كانال برند یونی ویو
منبع تغذيه : 12ولت DC
تعداد ورودي تصوير :16 كانال
وضوح تصوير :4K (3840x2160) | 4K (3840x2160) | 1920x1080p , 1920x1080p, 1600x1200, 1280x1024 , 1280x720 , 1024x768
ظرفيت هارد :4 درگاه SATA هارددیسک ( ظرفیت هر هارددیسک 6 ترابایت)
درگاه ورودي : HDMI , VGA , AUDIO
لطفا جهت اطلاع از موجودي و قيمت نهايي دستگاه ضبط تصوير شانزده كانال برند یونی ویو تماس بگيريد.
جهان چاپگر نوين 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

دستگاه ضبط تصویر NVR 301-08E

UNIVIEW 301-08E NVR
دستگاه ضبط تصوير هشت كانال برند یونی ویو
منبع تغذيه : 12 ولت DC
تعداد ورودي تصوير :8 كانال
وضوح تصوير : 4K (3840x2160) | 1920x1080p, 1600x1200, 1280x1024 , 1280x720 , 1024x768
ظرفيت هارد : 1 هارد دیسک (ظرفیت هر هارددیسک 6 ترابایت)
درگاه ورودي : HDMI , VGA , AUDIO
لطفا جهت اطلاع از موجودي و قيمت نهايي دستگاه ضبط تصوير هشت كانال برند یونی ویو تماس بگيريد.
جهان چاپگر نوين 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

دستگاه ضبط تصویر NVR 301-04E

UNIVIEW 301-04E NVR
دستگاه ضبط تصوير چهار كانال برند یونی ویو
منبع تغذيه : 12 ولت DC
تعداد ورودي تصوير :4 كانال
وضوح تصوير : 4K (3840x2160) | 4K (3840x2160) | 1920x1080p , 1920x1080p, 1600x1200, 1280x1024 , 1280x720 , 1024x768
ظرفيت هارد : 1 هارد دیسک (ظرفیت هر هارددیسک 6 ترابایت)
درگاه ورودي : HDMI , VGA , AUDIO
لطفا جهت اطلاع از موجودي و قيمت نهايي دستگاه ضبط تصوير چهار كانال برند یونی ویو تماس بگيريد.
جهان چاپگر نوين 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

دستگاه ضبط تصویر NVR 304-32E

UNIVIEW 304-32E NVR
دستگاه ضبط تصوير سی و دو كانال برند یونی ویو
منبع تغذيه : 12 ولت DC
تعداد ورودي تصوير :32 كانال
وضوح تصوير : 4K (3840x2160) | 1920x1080p | 1600x1200 | 1280x1024 | 1280x720 | 1024x768
ظرفيت هارد : 4درگاه SATA هارددیسک ( ظرفیت هر هارددیسک 6 ترابایت)
درگاه ورودي : HDMI , VGA , AUDIO
لطفا جهت اطلاع از موجودي و قيمت نهايي دستگاه ضبط تصوير سی و دو كانال برند یونی ویو تماس بگيريد.
جهان چاپگر نوين 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

Support@canonhp.com 340 340 88 - 021