دستگاه ضبط تصویر DVR

حالت نمایش

دستگاه ضبط تصویر DS-7316HWI-SH

HIKVISION DS-7316HWI-SH DVR
دستگاه ضبط تصوير شانزده كانال برند هايك ويژن
تكنولوژي : آنالوگ
منبع تغذيه : 240 ولت DC
تعداد ورودي تصوير : 16 كانال
وضوح تصوير : 1080P | 720P
ظرفيت هارد : 4 هارد دیسک (ظرفیت هر هارددیسک 4ترابایت)
درگاه ورودي : HDMI , VGA , CVBS
لطفا جهت اطلاع از موجودي و قيمت نهايي دستگاه ضبط تصوير شانزده كانال برند هايك ويژن تماس بگيريد.
جهان چاپگر نوين 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

دستگاه ضبط تصویر DS-7216HVI-SV-A16HDMI

HIKVISION DS-7216HVI-SV-A16HDMI DVR
دستگاه ضبط تصوير شانزده كانال برند هايك ويژن
تكنولوژي : آنالوگ
منبع تغذيه : 12 ولت DC
تعداد ورودي تصوير : 16 كانال
وضوح تصوير : 1080P | 720P
ظرفيت هارد : 1 هارد دیسک (ظرفیت هر هارددیسک 4ترابایت)
درگاه ورودي : HDMI , VGA , CVBS
لطفا جهت اطلاع از موجودي و قيمت نهايي دستگاه ضبط تصوير شانزده كانال برند هايك ويژن تماس بگيريد.
جهان چاپگر نوين 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

دستگاه ضبط تصویر DS-7204HVI-SV

HIKVISION DS-7204HVI-SV DVR
دستگاه ضبط تصوير چهار كانال برند هايك ويژن
تكنولوژي : آنالوگ
منبع تغذيه : 12 ولت DC
تعداد ورودي تصوير : 4 كانال
وضوح تصوير : 1080P | 720P
ظرفيت هارد : قابل افزايش تا 4 ترابايت
درگاه ورودي : HDMI , VGA , CVBS
لطفا جهت اطلاع از موجودي و قيمت نهايي دستگاه ضبط تصوير چهار كانال برند هايك ويژن تماس بگيريد.
جهان چاپگر نوين 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

دستگاه ضبط تصویر DS-7332HWI-SH

HIKVISION DS-7332HWI-SH DVR
دستگاه ضبط تصوير سی و دو كانال برند هايك ويژن
تكنولوژي : آنالوگ
منبع تغذيه : 240 ولت AC
تعداد ورودي تصوير : 32 كانال
وضوح تصوير : 1080P | 720P
ظرفيت هارد :4 هارد قابل افزايش تا 4 ترابايت
درگاه ورودي : HDMI , VGA , CVBS
لطفا جهت اطلاع از موجودي و قيمت نهايي دستگاه ضبط تصوير چهار كانال برند هايك ويژن تماس بگيريد.
جهان چاپگر نوين 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

دستگاه ضبط تصویر DS-7104HWI-SL

HIKVISION DS-7104HWI-SL DVR
دستگاه ضبط تصوير چهار كانال برند هايك ويژن
تكنولوژي : آنالوگ
منبع تغذيه : 12 ولت DC
تعداد ورودي تصوير : 4 كانال
وضوح تصوير :1920 × 1080P | 1280 × 1024 | 1280 × 720 | 1024 × 768
ظرفيت هارد : قابل افزايش تا 4 ترابايت
درگاه ورودي :BNC (1.0 Vp - p, 75 Ω)
لطفا جهت اطلاع از موجودي و قيمت نهايي دستگاه ضبط تصوير چهار كانال برند هايك ويژن تماس بگيريد.
جهان چاپگر نوين 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

دستگاه ضبط تصویر DS-7108HWI-SL

HIKVISION DS-7108HWI-SL DVR
دستگاه ضبط تصوير هشت كانال برند هايك ويژن
تكنولوژي : آنالوگ
منبع تغذيه : 12 ولت DC
تعداد ورودي تصوير : 8 كانال
وضوح تصوير :1080P | 720P
ظرفيت هارد : قابل افزايش تا 4 ترابايت
درگاه ورودي : HDMI , VGA , CVBS
لطفا جهت اطلاع از موجودي و قيمت نهايي دستگاه ضبط تصوير چهار كانال برند هايك ويژن تماس بگيريد.
جهان چاپگر نوين 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

دستگاه ضبط تصویر DS-7108HWI-SH

HIKVISION DS-7108HWI-SH DVR
دستگاه ضبط تصوير هشت كانال برند هايك ويژن
تكنولوژي : آنالوگ
منبع تغذيه : 12 ولت DC
تعداد ورودي تصوير : 8 كانال
وضوح تصوير :1080P | 720P
ظرفيت هارد : قابل افزايش تا 4 ترابايت
درگاه ورودي : HDMI , VGA , CVBS
لطفا جهت اطلاع از موجودي و قيمت نهايي دستگاه ضبط تصوير چهار كانال برند هايك ويژن تماس بگيريد.
جهان چاپگر نوين 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

دستگاه ضبط تصویر DS-7208HVI-SV-A

HIKVISION DS-7208HVI-SV-A DVR
دستگاه ضبط تصوير هشت كانال برند هايك ويژن
تكنولوژي : آنالوگ
منبع تغذيه : 12 ولت DC
تعداد ورودي تصوير : 4 كانال
وضوح تصوير : 1080P | 720P
ظرفيت هارد : قابل افزايش تا 4 ترابايت
درگاه ورودي : HDMI , VGA , CVBS
لطفا جهت اطلاع از موجودي و قيمت نهايي دستگاه ضبط تصوير چهار كانال برند هايك ويژن تماس بگيريد.
جهان چاپگر نوين 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

دستگاه ضبط تصویرDS-7104HWI-SH

HIKVISION DS-7104HWI-SH DVR
دستگاه ضبط تصوير چهار كانال برند هايك ويژن
تكنولوژي : آنالوگ
منبع تغذيه : 12 ولت DC
تعداد ورودي تصوير : 4 كانال
وضوح تصوير :1080P | 720P
ظرفيت هارد : قابل افزايش تا 4 ترابايت
درگاه ورودي : HDMI , VGA , CVBS
لطفا جهت اطلاع از موجودي و قيمت نهايي دستگاه ضبط تصوير چهار كانال برند هايك ويژن تماس بگيريد.
جهان چاپگر نوين 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

دستگاه ضبط تصویر DS-7216HWI-SH

HIKVISION DS-7216HWI-SH DVR
دستگاه ضبط تصوير شانزده كانال برند هايك ويژن
تكنولوژي : آنالوگ
منبع تغذيه : 12 ولت DC
تعداد ورودي تصوير : 16 كانال
وضوح تصوير : 1080P | 720P
ظرفيت هارد : 1 هارد دیسک (ظرفیت هر هارددیسک 4ترابایت)
درگاه ورودي : HDMI , VGA , CVBS
لطفا جهت اطلاع از موجودي و قيمت نهايي دستگاه ضبط تصوير شانزده كانال برند هايك ويژن تماس بگيريد.
جهان چاپگر نوين 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

دستگاه ضبط تصویر DS-7204HI-SL

HIKVISION DS-7204HI-SL DVR
دستگاه ضبط تصوير چهار كانال برند هايك ويژن
تكنولوژي : آنالوگ
منبع تغذيه : 12 ولت DC
تعداد ورودي تصوير : 4 كانال
وضوح تصوير : 1080P | 720P
ظرفيت هارد : قابل افزايش تا 4 ترابايت
درگاه ورودي : HDMI , VGA , CVBS
لطفا جهت اطلاع از موجودي و قيمت نهايي دستگاه ضبط تصوير چهار كانال برند هايك ويژن تماس بگيريد.
جهان چاپگر نوين 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

دستگاه ضبط تصویر HIKVISION DS-7204HI-E1

HIKVISION DS-7204HI-E1 DVR
دستگاه ضبط تصوير چهار كانال برند هايك ويژن
تكنولوژي : آنالوگ
منبع تغذيه : 12 ولت DC
تعداد ورودي تصوير : 4 كانال
وضوح تصوير : 1080x720
ظرفيت هارد : قابل افزايش تا 4 ترابايت
درگاه ورودي : HDMI , VGA , CVBS
لطفا جهت اطلاع از موجودي و قيمت نهايي دستگاه ضبط تصوير چهار كانال برند هايك ويژن تماس بگيريد.
جهان چاپگر نوين 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

دستگاه ضبط تصویر HIKVISION DS-7324HWI-SH

HIKVISION DS-7324HWI-SH DVR
دستگاه ضبط تصوير بیست چهار كانال برند هايك ويژن
تكنولوژي : آنالوگ
منبع تغذيه : 240~100 ولت AC
تعداد ورودي تصوير : 24 كانال
وضوح تصوير : 1920x1080P | 1280x1024 | 1280x720 | 1024x768
ظرفيت هارد : 4 هارد دیسک (ظرفیت هر هارددیسک 4ترابایت)
درگاه ورودي : HDMI , VGA , CVBS
لطفا جهت اطلاع از موجودي و قيمت نهايي دستگاه ضبط تصوير بیست چهار كانال برند هايك ويژن تماس بگيريد.
جهان چاپگر نوين 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

دستگاه ضبط تصویر HIKVISION DS-7224HVI-SH

HIKVISION DS-7224HVI-SH DVR
دستگاه ضبط تصوير بیست چهار كانال برند هايك ويژن
تكنولوژي : آنالوگ
منبع تغذيه : 12 ولت DC
تعداد ورودي تصوير : 24 كانال
وضوح تصوير : 1920x1080P | 1280x1024 | 1280x720 | 1024x768
ظرفيت هارد : 2 هارد دیسک (ظرفیت هر هارددیسک 4ترابایت)
درگاه ورودي : BNC (1.0 Vp - p, 75 Ω)
لطفا جهت اطلاع از موجودي و قيمت نهايي دستگاه ضبط تصوير بیست چهار كانال برند هايك ويژن تماس بگيريد.
جهان چاپگر نوين 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

دستگاه ضبط تصویر DS-7216HVI-SV-A8HDMI

HIKVISION DS-7216HVI-SV-A8HDMI DVR
دستگاه ضبط تصوير شانزده كانال برند هايك ويژن
تكنولوژي : آنالوگ
منبع تغذيه : 12 ولت DC
تعداد ورودي تصوير : 16 كانال
وضوح تصوير : 1080P | 720P
ظرفيت هارد : 1 هارد دیسک (ظرفیت هر هارددیسک 4ترابایت)
درگاه ورودي : HDMI , VGA , CVBS
لطفا جهت اطلاع از موجودي و قيمت نهايي دستگاه ضبط تصوير شانزده كانال برند هايك ويژن تماس بگيريد.
جهان چاپگر نوين 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

دستگاه ضبط تصویر DS-7232HVI-SH

HIKVISION DS-7232HVI-SH DVR
دستگاه ضبط تصوير سی و دو كانال برند هايك ويژن
تكنولوژي : آنالوگ
منبع تغذيه : 12 ولت DC
تعداد ورودي تصوير : 32 كانال
وضوح تصوير : 1080P | 720P
ظرفيت هارد : 1 هارد دیسک (ظرفیت هر هارددیسک 4ترابایت)
درگاه ورودي : HDMI , VGA , CVBS
لطفا جهت اطلاع از موجودي و قيمت نهايي دستگاه ضبط تصوير شانزده كانال برند هايك ويژن تماس بگيريد.
جهان چاپگر نوين 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

دستگاه ضبط تصویر DS-7204HWI-SH

HIKVISION DS-7204HWI-SH DVR
دستگاه ضبط تصوير چهار كانال برند هايك ويژن
تكنولوژي : آنالوگ
منبع تغذيه : 12 ولت DC
تعداد ورودي تصوير : 4 كانال
وضوح تصوير : 1920×1080P/60Hz,1280×1024/60Hz,1280×720/60Hz, 1024×768/60Hz
ظرفيت هارد : قابل افزايش تا 4 ترابايت
درگاه ورودي : HDMI , VGA , CVBS
لطفا جهت اطلاع از موجودي و قيمت نهايي دستگاه ضبط تصوير چهار كانال برند هايك ويژن تماس بگيريد.
جهان چاپگر نوين 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

دستگاه ضبط تصویر DS-7208HWI-SL

HIKVISION DS-7208HWI-SL DVR
دستگاه ضبط تصوير هشت كانال برند هايك ويژن
تكنولوژي : آنالوگ
منبع تغذيه : 12 ولت DC
تعداد ورودي تصوير : 8 كانال
وضوح تصوير : 1080P | 720P
ظرفيت هارد : قابل افزايش تا 4 ترابايت
درگاه ورودي : HDMI , VGA , CVBS
لطفا جهت اطلاع از موجودي و قيمت نهايي دستگاه ضبط تصوير چهار كانال برند هايك ويژن تماس بگيريد.
جهان چاپگر نوين 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

دستگاه ضبط تصویر DS-7224HWI-SH

HIKVISION DS-7224HWI-SH DVR
دستگاه ضبط تصوير بیست و چهار كانال برند هايك ويژن
تكنولوژي : آنالوگ
منبع تغذيه : 12 ولت DC
تعداد ورودي تصوير : 24 كانال
وضوح تصوير : 1080P | 720P
ظرفيت هارد : 2 هارد قابل افزايش تا 4 ترابايت
درگاه ورودي : HDMI , VGA , CVBS
لطفا جهت اطلاع از موجودي و قيمت نهايي دستگاه ضبط تصوير چهار كانال برند هايك ويژن تماس بگيريد.
جهان چاپگر نوين 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

دستگاه ضبط تصویر DS-7208HI-E1

HIKVISION DS-7208HI-E1 DVR
دستگاه ضبط تصوير هشت كانال برند هايك ويژن
تكنولوژي : آنالوگ
منبع تغذيه : 12 ولت DC
تعداد ورودي تصوير : 8 كانال
وضوح تصوير : 1080P | 720P
ظرفيت هارد : 1 هارد قابل افزايش تا 4 ترابايت
درگاه ورودي : HDMI , VGA , CVBS
لطفا جهت اطلاع از موجودي و قيمت نهايي دستگاه ضبط تصوير چهار كانال برند هايك ويژن تماس بگيريد.
جهان چاپگر نوين 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

دستگاه ضبط تصویر DS-7216HI-E1

HIKVISION DS-7216HI-E1 DVR
دستگاه ضبط تصوير شانزده كانال برند هايك ويژن
تكنولوژي : آنالوگ
منبع تغذيه : 12 ولت DC
تعداد ورودي تصوير : 16 كانال
وضوح تصوير : 1080P | 720P
ظرفيت هارد : 1 هارد دیسک (ظرفیت هر هارددیسک 4ترابایت)
درگاه ورودي : HDMI , VGA , CVBS
لطفا جهت اطلاع از موجودي و قيمت نهايي دستگاه ضبط تصوير شانزده كانال برند هايك ويژن تماس بگيريد.
جهان چاپگر نوين 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

Support@canonhp.com 340 340 88 - 021