انجام اسکن از اسناد و عکس ها و فایل های PDF به کمک HP Scanjet 200

تاریخ مقاله: 1395/12/2

انجام اسکن از اسناد و عکس ها و فایل های PDF به کمک HP Scanjet 200

 اسکن یا دریافت کپی از یک کتاب با هر ضخامت توسط اسکنر HP Scanjet 200 امکان پذیراست. در حین کار با اسکنر HP Scanjet 200 قادر هستید تا درب اسکنر را جدا کنید . برای دریافت اطلاعات بیشتر در رابطه با چگونگی حذف و جابه جایی در اسکنر ، دفترچه راهنما را مشاهده کنید . 

اسکن تصاویر ، اسکن اسناد ، اسکن به فایل های ایمیل ، اسکن به فایل های شبکه در حین کار با اسکنر HP Scanjet 200 برایتان مقدور است . 

اسکن تصاویر با اسکنر HP Scanjet 200 

این بخش شامل مباحث زیر است : 

روی عکس یا سند مورد نظر را در سطح اسکنر قرار دهید . عکس ها را با توجه به فلش ها و خطوط روی سطح اسکنر تنظیم کنید و بعد در اسکنر را ببندید . 

موارد زیر را انجام دهید 

میانبر اسکن که می خواهید استفاده کنید را انتخاب کنید . تنظیمات مربوطه در قسمت راست نمایش داده می شوند . 

نکته : اگر می خواهید تنظیمات اسکن را تغییر دهید ، بر روی تنظیمات اسکن کلیک کنید و سپس تغییرات مد نظر و لازمتان را انجام دهید . برای دریافت اطلاعات بیشتر نرم افزار کمکی اسکنر را مشاهده کنید . اگر شما گزینه  preview یا همان پیش نمایش که برای مشاهده تصاویر قبل از اسکن می باشد را انتخاب کنید می توانید تصاویرتان را دستخوش تغییراتی از جمله چرخش ، برای هر تصویر به صورت جداگانه انجام دهید . 

زمانی که کار ویرایشتان برای تمام تصاویر تمام شد گزینه ذخیره Save را برای ذخیره تمامی اسناد و بعد گزینه اتمام را فشار دهید . هر تصویر اسکن شده به عنوان یک عکس جداگانه ذخیره می شود . 

توجه داشته باشید : در حین کار با اسکنر HP Scanjet 200 به صورت خودکار می توانید چندین عکس را با استفاده از یک دکمه اسکن کنید ، مطمئن شوید که مقصد برای ارسال تنظیم شده است . برای دریافت اطلاعات بیشتر در رابطه با تغییر تنظیمات اسکن ، راهنمای تغییرات تنظیمات اسکن را مشاهده کنید . 

اسکن اسناد با اسکنر HP Scanjet 200 

روی اسکنر مورد نظر را در سطح اسکنر قرار دهید . اسناد را با توجه به فلش ها و خطوط روی سطح اسکنر تنظیم کنید و سپس در اسکنر را ببندید و موارد زیر را انجام دهید . 

میانبر اسکن که می خواهید استفاده کنید را انتخاب کنید . تنظیمات مربوطه در قسمت راست نمایش داده می شوند . 

نکته : اگر می خواهید تنظیمات اسکن را تغییر دهید ، بر روی گزینه تغییر تنظیمات اسکن کلیک کنید و بعد تغییرات مد نظر و لازم را انجام دهید . برای دریافت اطلاعات بیشتر ، نرم افزار کمکی اسکنر را مشاهده کنید . اگر شما گزینه preview یا همان پیش نمایش را که برای مشاهده اسناد قبل از اسکن می باشد را انتخاب کنید می توانید تصاویرتان را دستخوش تغییراتی از جمله چرخش ، برای هر سند به صورت جداگانه  انجام دهید. پوشه اسکن ، موجب صرفه جویی در امور اسکنتان می شود . 

اسکن به یک فایل PDF با اسکنر HP Scanjet 200

روی سند مورد نظر را در سطح اسکنر قرار دهید . اسناد و تصاویرتان را با توجه به فلش ها و خطوط روی اسکنر تنظیم کنید و سپس در اسکنر را ببندید و موارد زیر را انجام دهید . 

دکمه اسکن به PDF را فشار دهید . برای نمایش اسکن های HP دو بار روی آیکون اسکن hp روی دسکتاپ کلیک کنید . میانبری که می خواهید استفاده کنید را انتخاب کنید . تنظیمات مربوطه در قسمت راست نمایش داده می شوند . 

نکته : اگر می خواهید تنظیمات اسکن را تغییر دهید ، بر روی گزینه تنظیمات اسکن کلیک کنید و بعد تغییرات مد نظرتان را انجام دهید . برای دریافت اطلاعات بیشتر ، نرم افزار کمکی اسکنر را مشاهده کنید . اگر گزینه preview یا همان پیش نمایش را که برای مشاهده تصاویر و اسناد قبل از اسکن می باشد را انتخاب کنید می توانید تصاویرتان را دستخوش تغییراتی از جمله چرخش برای هر تصویر یا سند به صورت جداگانه انجام دهید . پوشه اسکن ، موجب صرفه جویی در امور اسکنتان می شود . 

ارسال اسکن به ایمیل با اسکنر HP Scanjet 200 

برای ارسال اسکن به ایمیل ، اطمینان حاصل کنید که کامپیوترتان به اینترنت متصل است . 

سند مورد نظر را بر روی سطح اسکنر قرار دهید . اسناد را باتوجه به فلش ها و خطوط روی اسکنر تنظیم کنید و بعد در اسکنر را ببندید و سپس موارد زیر را انجام دهید . 

دکمه اسکن به ایمیل را فشار دهید . 

نکته : اگر می خواهید تنظیمات اسکن را تغییر دهید ، بر روی گزینه تنظیمات اسکن کلیک کنید و بعد تغییرات مد نظرتان را انجام دهید . برای کسب اطلاعات بیشتر در رابطه با تنظیمات اسکنر ، به برنامه ها و نرم افزار های کمکی مراجعه کنید . اگر گزینه پیش نمایش که برای مشاهده تصاویر و اسناد قبل از اسکن می باشد را انتخاب کنید . می توانید تصاویرتان را دستخوش تغییراتی از جمله چرخش برای هر سند یا تصویر به صورت جداگانه را انجام دهید . زمانی که کارتان با تمامی اسناد تمام شد گزینه finish را انتخاب کنید تا به صورت اتوماتیک اسناد به ایمیل ارسال شوند . تنها لازم است آدرس ایمیل ، موضوع و متن را وارد کنید و اسکن خود را ارسال کنید . 

تگ ها

Support@canonhp.com 340 340 88 - 021