• تکنولوژی پروژکتور DLP چیست؟

    تکنولوژی پروژکتور DLP چیست؟ 1398/11/5

    در هسته هر پروژکتور ویدیویی DLP DMD (دستگاه میکرومیرورای دیجیتال) قرار دارد. این نوعی تراشه است که به گونه ای...