تونر کارتریج لیزر رنگی KONICA MINOLTA

حالت نمایش

تونر Konica Minolta TN-711

Konica Minolta TN-711 Color Toner Cartridge
تونر کارتریج لیزر رنگی کنیکامینولتا TN-711
قرمز-زرد-آبی-مشکی
کارکرد تونر مشکی : حدود 47200 برگ
کارکرد تونر رنگی : حدود 31500 برگ
حجم پودر : 500 گرم
امکان شارژ مجدد : دارد
دستگاه کپی های سازگار : Konica Minolta c654e , Konica Minolta c754e
لطفا برای اطلاع از موجودی و قیمت نهایی Konica Minolta TN-711 تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

تونر Konica Minolta TN-321

Konica Minolta TN-321 Color Toner Cartridge
تونر کارتریج لیزر رنگی کنیکامینولتا TN-321
قرمز-زرد-آبی-مشکی
کارکرد تونر مشکی : حدود 27000 برگ
کارکرد تونر رنگی : حدود 25000 برگ
حجم پودر : 500 گرم
امکان شارژ مجدد : دارد
دستگاه کپی های سازگار : Konica Minolta 224e , Konica Minolta 364e , Konica Minolta 284e
لطفا برای اطلاع از موجودی و قیمت نهایی Konica Minolta TN-321 تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

تونر Konica Minolta TN-611

Konica Minolta TN-611 Color Toner Cartridge
تونر کارتریج لیزر رنگی کنیکامینولتا TN-611
قرمز-زرد-آبی-مشکی
کارکرد تونر مشکی : حدود 27000 برگ
کارکرد تونر رنگی : حدود 45000 برگ
حجم پودر : 500 گرم
امکان شارژ مجدد : دارد
دستگاه کپی های سازگار : Konica Minolta C451 , Konica Minolta C550 , Konica Minolta C650
لطفا برای اطلاع از موجودی و قیمت نهایی Konica Minolta TN-611 تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

تونر Konica Minolta TN-411

Konica Minolta TN-411 Color Toner Cartridge
تونر کارتریج لیزر رنگی کنیکامینولتا TN-411
قرمز-زرد-آبی-مشکی
کارکرد تونر مشکی : حدود 27000 برگ
کارکرد تونر رنگی : حدود 45000 برگ
حجم پودر : 500 گرم
امکان شارژ مجدد : دارد
دستگاه کپی های سازگار : Konica Minolta C451 , Konica Minolta C550 , Konica Minolta C650
لطفا برای اطلاع از موجودی و قیمت نهایی Konica Minolta TN-411 تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

تونر Konica Minolta TN-613

Konica Minolta TN-613 Color Toner Cartridge
تونر کارتریج لیزر رنگی کنیکامینولتا TN-613
قرمز-زرد-آبی-مشکی
کارکرد تونر مشکی : حدود 30000 برگ
حجم پودر : 500 گرم
امکان شارژ مجدد : دارد
دستگاه کپی های سازگار : Konika Minolta C552 , Konica Minolta C652 , Konica Minolta C652DS
لطفا برای اطلاع از موجودی و قیمت نهایی Konica Minolta TN-613 تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

تونر Konica Minolta TN-413

Konica Minolta TN-413 Color Toner Cartridge
تونر کارتریج لیزر رنگی کنیکامینولتا TN-413
قرمز-زرد-آبی-مشکی
کارکرد تونر مشکی : حدود 30000 برگ
حجم پودر : 500 گرم
امکان شارژ مجدد : دارد
دستگاه کپی های سازگار : Konika Minolta C552 , Konica Minolta C652 , Konica Minolta C652DS
لطفا برای اطلاع از موجودی و قیمت نهایی Konica Minolta TN-413 تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

تونر Konica Minolta TN-310

Konica Minolta TN-310 Color Toner Cartridge
تونر کارتریج لیزر رنگی کنیکامینولتا TN-310
قرمز-زرد-آبی-مشکی
کارکرد تونر مشکی : حدود 11500 برگ
حجم پودر : 250 گرم
امکان شارژ مجدد : دارد
دستگاه کپی های سازگار : Konika Minolta C350 , Konica Minolta C351 , Konica Minolta C450
لطفا برای اطلاع از موجودی و قیمت نهایی Konica Minolta TN-310 تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

تونر Konica Minolta TN-512

Konica Minolta TN-512 Color Toner Cartridge
تونر کارتریج لیزر رنگی کنیکامینولتا TN-512
قرمز-زرد-آبی-مشکی
کارکرد تونر مشکی : حدود 25000 برگ
حجم پودر : 250 گرم
امکان شارژ مجدد : دارد
دستگاه کپی های سازگار : Konika Minolta C454 , Konica Minolta C554
لطفا برای اطلاع از موجودی و قیمت نهایی Konica Minolta TN-512 تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
1
تماس بگیرید

Support@canonhp.com 340 340 88 - 021