پرینتر سه کاره لیزر رنگی SAMSUNG

حالت نمایش

چندکاره SAMSUNG SL-X4300LX

Samsung SL-X4300LX Multifunction Laser Printer
پرینتر لیزری رنگی سه کاره سامسونگ مدل 4300 دورو شبکه
پرینت-اسکن-کپی
سرعت چاپ : 30 برگ در دقیقه
توان پرینت ماهانه : 120.000 برگ
کیفیت چاپ : 1200*1200 dpi
حداکثر سایز کاغذ : A3
ورودی کاغذ : 1240 برگ
امکان داپلکس : دارد
امکان شبکه : دارد
تونر کارتریج : Samsung 808S
کارکرد تونر مشکی : حدود 23.000 برگ
کارکرد تونر رنگی : حدود 20.000 برگ
لطفا برای اطلاع از موجودی و قیمت نهایی SAMSUNG SL -X4300LX تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

چندکاره SAMSUNG C480W

Samsung C480W Multifunction Laser Printer
پرینتر لیزری رنگی سه کاره سامسونگ مدل سی 480 شبکه وایرلس
پرینت-اسکن-کپی
سرعت چاپ مشکی : 19 برگ در دقیقه
سرعت چاپ رنگی : 4 برگ در دقیقه
توان پرینت ماهانه : 120.000 برگ
کیفیت چاپ : 600*2400 dpi
حداکثر سایز کاغذ : A4
ورودی کاغذ : 150 برگ
امکان وایرلس : دارد
امکان شبکه : دارد
تونر کارتریج : Samsung 404S
کارکرد تونر مشکی: حدود 1500 برگ
کارکرد تونرهای رنگی : حدود 1000 برگ
لطفا برای اطلاع از موجودی و قیمت نهایی SAMSUNG C480W تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

چندکاره SAMSUNG X7400GX

Samsung X7400GX Multifunction Laser Printer
پرینتر لیزری رنگی سه کاره سامسونگ مدل 7400 دورو شبکه
پرینت-اسکن-کپی
سرعت چاپ : 40 برگ در دقیقه
توان پرینت ماهانه : 200.000 برگ
کیفیت چاپ : 1200*1200 dpi
حداکثر سایز کاغذ : A3
ورودی کاغذ : 1390 برگ
امکان داپلکس : دارد
امکان شبکه : دارد
تونر کارتریج : Samsung K806S
ظرفیت تونر مشکی : حدود 45.000 برگ
ظرفیت تونر رنگی : حدود 30.000 برگ
لطفا برای اطلاع از موجودی و قیمت نهایی SAMSUNG X7400GX تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

چندکاره SAMSUNG X7500GX

Samsung X7500GX Multifunction Laser Printer
پرینتر لیزری رنگی سه کاره سامسونگ مدل 7500 دورو شبکه
پرینت-اسکن-کپی
سرعت چاپ : 50 برگ در دقیقه
توان پرینت ماهانه : 250.000 برگ
کیفیت چاپ : 1200*1200 dpi
حداکثر سایز کاغذ : A3
ورودی کاغذ : 1390 برگ
امکان داپلکس : دارد
امکان شبکه : دارد
تونر کارتریج : Samsung K806S
ظرفیت تونر مشکی : حدود 45.000 برگ
ظرفیت تونر رنگی : حدود 30.000 برگ
لطفا برای اطلاع از موجودی و قیمت نهایی SAMSUNG X7500GX تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

چندکاره SAMSUNG X4250LX

Samsung X4250LX Multifunction Laser Printer
پرینتر لیزری رنگی سه کاره سامسونگ مدل 4250 دورو شبکه
پرینت-اسکن-کپی
سرعت چاپ : 25 برگ در دقیقه
توان پرینت ماهانه : 11.000 برگ
کیفیت چاپ : 1200*1200 dpi
حداکثر سایز کاغذ : A3
ورودی کاغذ : 1240 برگ
امکان داپلکس : دارد
امکان شبکه : دارد
تونر کارتریج : Samsung K808S
ظرفیت تونر مشکی : حدود 23.000 برگ
ظرفیت تونر رنگی : حدود 20.000 برگ
لطفا برای اطلاع از موجودی و قیمت نهایی SAMSUNG X4250LX تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

چندکاره SAMSUNG X3280NR

Samsung X3280NR Multifunction Laser Printer
پرینتر لیزری رنگی سه کاره سامسونگ مدل 3280 دورو شبکه
پرینت-اسکن-کپی
سرعت چاپ : 28 برگ در دقیقه
توان پرینت ماهانه : 80.000 برگ
کیفیت چاپ : 1200*1200 dpi
حداکثر سایز کاغذ : A3
ورودی کاغذ : 1140 برگ
امکان داپلکس : دارد
امکان شبکه : دارد
تونر کارتریج : Samsung K804S
ظرفیت تونر مشکی : حدود 20.000 برگ
ظرفیت تونر رنگی : حدود 15.000 برگ
لطفا برای اطلاع از موجودی و قیمت نهایی SAMSUNG X3280NR تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
5
تماس بگیرید

چندکاره SAMSUNG X7500LX

Samsung X7500LX Multifunction Laser Printer
پرینتر لیزری رنگی سه کاره سامسونگ مدل 7500 دورو شبکه
پرینت-اسکن-کپی
سرعت چاپ : 50 برگ در دقیقه
توان پرینت ماهانه : 250.000 برگ
کیفیت چاپ : 1200*1200 dpi
حداکثر سایز کاغذ : A3
ورودی کاغذ : 1140 برگ
امکان داپلکس : دارد
امکان شبکه : دارد
تونر کارتریج : Samsung K806S
ظرفیت تونر مشکی : حدود 45.000 برگ
ظرفیت تونر رنگی : حدود 30.000 برگ
لطفا برای اطلاع از موجودی و قیمت نهایی SAMSUNG X7500LX تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

چندکاره SAMSUNG X7400LX

Samsung X7400LX Multifunction Laser Printer
پرینتر لیزری رنگی سه کاره سامسونگ مدل 7400 دورو شبکه
پرینت-اسکن-کپی
سرعت چاپ : 40 برگ در دقیقه
توان پرینت ماهانه : 200.000 برگ
کیفیت چاپ : 1200*1200 dpi
حداکثر سایز کاغذ : A3
ورودی کاغذ : 1140 برگ
امکان داپلکس : دارد
امکان شبکه : دارد
تونر کارتریج : Samsung K806S
ظرفیت تونر مشکی : حدود 45.000 برگ
ظرفیت تونر رنگی : حدود 30.000 برگ
لطفا برای اطلاع از موجودی و قیمت نهایی SAMSUNG X7400LX تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

چندکاره SAMSUNG X3220NR

Samsung X3220NR Multifunction Laser Printer
پرینتر لیزری رنگی سه کاره سامسونگ مدل 3220 دورو شبکه
پرینت-اسکن-کپی
سرعت چاپ : 22 برگ در دقیقه
توان پرینت ماهانه : 60.000 برگ
کیفیت چاپ : 1200*1200 dpi
حداکثر سایز کاغذ : A3
ورودی کاغذ : 1140 برگ
امکان داپلکس : دارد
امکان شبکه : دارد
تونر کارتریج : Samsung K804S
ظرفیت تونر مشکی : حدود 20.000 برگ
ظرفیت تونر رنگی : حدود 15.000 برگ
لطفا برای اطلاع از موجودی و قیمت نهایی SAMSUNG X3220NR تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

Support@canonhp.com 340 340 88 - 021