وضعیت موجودی
حالت نمایش

چندکاره SAMSUNG C4062FX

Samsung C4062FX Multifunction Laser Printer
پرینتر چهار کاره لیزر رنگی سامسونگ 4062 دورو شبکه
پرینت-اسکن-کپی-فاکس
سرعت چاپ :42 برگ در دقیقه
کیفیت چاپ : 600*9600
ورودی کاغذ : 650 برگ
امکان داپلکس : دارد
امکان شبکه : دارد
تونر کارتریج : Samsung 603L , Samsung 604L
ظرفیت تونر : حدود 10.000 برگ
لطفا برای اطلاع از موجودی و قیمت نهایی SAMSUNG C4062FX تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

چندکاره SAMSUNG 6260FD

Samsung 6260FD Multifunction Laser Printer
پرینتر چهار کاره لیزر رنگی سامسونگ 6260 دورو شبکه
پرینت-اسکن-کپی-فاکس
سرعت چاپ : 25 برگ در دقیقه
کیفیت چاپ : 600*9600
ورودی کاغذ : 350 برگ
امکان داپلکس : دارد
امکان شبکه : دارد
تونر کارتریج : Samsung 506S , Samsung 506L
ظرفیت تونر مشکی : حدود 2000 برگ
ظرفیت تونر رنگی : حدود 1500 برگ
لطفا برای اطلاع از موجودی و قیمت نهایی SAMSUNG 6260FD تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

چندکاره SAMSUNG SL-X4300LX

Samsung SL-X4300LX Multifunction Laser Printer
پرینتر لیزری رنگی سه کاره سامسونگ مدل 4300 دورو شبکه
پرینت-اسکن-کپی
سرعت چاپ : 30 برگ در دقیقه
توان پرینت ماهانه : 120.000 برگ
کیفیت چاپ : 1200*1200 dpi
حداکثر سایز کاغذ : A3
ورودی کاغذ : 1240 برگ
امکان داپلکس : دارد
امکان شبکه : دارد
تونر کارتریج : Samsung 808S
کارکرد تونر مشکی : حدود 23.000 برگ
کارکرد تونر رنگی : حدود 20.000 برگ
لطفا برای اطلاع از موجودی و قیمت نهایی SAMSUNG SL -X4300LX تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

چندکاره SAMSUNG C480FW

Samsung C480FW Multifunction Laser Printer
پرینتر چهار کاره لیزر رنگی سامسونگ 480 شبکه وایرلس
پرینت-اسکن-کپی-فاکس
سرعت چاپ مشکی : 19 برگ در دقیقه
سرعت چاپ رنگی : 4 برگ در دقیقه
کیفیت چاپ : 600*2400
ورودی کاغذ : 190 برگ
امکان وایرلس : دارد
امکان شبکه : دارد
تونر کارتریج : Samsung 404S
ظرفیت تونر مشکی : حدود 1500 برگ
ظرفیت تونر رنگی : حدود 1000 برگ
لطفا برای اطلاع از موجودی و قیمت نهایی SAMSUNG C480FW تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

چندکاره SAMSUNG C480W

Samsung C480W Multifunction Laser Printer
پرینتر لیزری رنگی سه کاره سامسونگ مدل سی 480 شبکه وایرلس
پرینت-اسکن-کپی
سرعت چاپ مشکی : 19 برگ در دقیقه
سرعت چاپ رنگی : 4 برگ در دقیقه
توان پرینت ماهانه : 120.000 برگ
کیفیت چاپ : 600*2400 dpi
حداکثر سایز کاغذ : A4
ورودی کاغذ : 150 برگ
امکان وایرلس : دارد
امکان شبکه : دارد
تونر کارتریج : Samsung 404S
کارکرد تونر مشکی: حدود 1500 برگ
کارکرد تونرهای رنگی : حدود 1000 برگ
لطفا برای اطلاع از موجودی و قیمت نهایی SAMSUNG C480W تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

چندکاره SAMSUNG X7400GX

Samsung X7400GX Multifunction Laser Printer
پرینتر لیزری رنگی سه کاره سامسونگ مدل 7400 دورو شبکه
پرینت-اسکن-کپی
سرعت چاپ : 40 برگ در دقیقه
توان پرینت ماهانه : 200.000 برگ
کیفیت چاپ : 1200*1200 dpi
حداکثر سایز کاغذ : A3
ورودی کاغذ : 1390 برگ
امکان داپلکس : دارد
امکان شبکه : دارد
تونر کارتریج : Samsung K806S
ظرفیت تونر مشکی : حدود 45.000 برگ
ظرفیت تونر رنگی : حدود 30.000 برگ
لطفا برای اطلاع از موجودی و قیمت نهایی SAMSUNG X7400GX تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

چندکاره SAMSUNG X7500GX

Samsung X7500GX Multifunction Laser Printer
پرینتر لیزری رنگی سه کاره سامسونگ مدل 7500 دورو شبکه
پرینت-اسکن-کپی
سرعت چاپ : 50 برگ در دقیقه
توان پرینت ماهانه : 250.000 برگ
کیفیت چاپ : 1200*1200 dpi
حداکثر سایز کاغذ : A3
ورودی کاغذ : 1390 برگ
امکان داپلکس : دارد
امکان شبکه : دارد
تونر کارتریج : Samsung K806S
ظرفیت تونر مشکی : حدود 45.000 برگ
ظرفیت تونر رنگی : حدود 30.000 برگ
لطفا برای اطلاع از موجودی و قیمت نهایی SAMSUNG X7500GX تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

پرینتر SAMSUNG CLP-680ND

Samsung CLP-680ND Color Laser printer
پرینتر لیزر رنگی سامسونگ مدل سی ال پی 680 دورو شبکه
سرعت چاپ : 25 برگ در دقیقه
کیفیت چاپ : 9600*600 dpi
توان چاپ ماهانه : 60.000 برگ
ورودی کاغذ : 300 برگ
امکان داپلکس : دارد
امکان شبکه : دارد
تونر کارتریج : Samsung 506S , Samsung 506L
ظرفیت تونر مشکی : حدود 2000 برگ
ظرفیت تونر رنگی : حدود 1500 برگ
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی samsung CLP-680ND تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

چندکاره SAMSUNG X4250LX

Samsung X4250LX Multifunction Laser Printer
پرینتر لیزری رنگی سه کاره سامسونگ مدل 4250 دورو شبکه
پرینت-اسکن-کپی
سرعت چاپ : 25 برگ در دقیقه
توان پرینت ماهانه : 11.000 برگ
کیفیت چاپ : 1200*1200 dpi
حداکثر سایز کاغذ : A3
ورودی کاغذ : 1240 برگ
امکان داپلکس : دارد
امکان شبکه : دارد
تونر کارتریج : Samsung K808S
ظرفیت تونر مشکی : حدود 23.000 برگ
ظرفیت تونر رنگی : حدود 20.000 برگ
لطفا برای اطلاع از موجودی و قیمت نهایی SAMSUNG X4250LX تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

چندکاره SAMSUNG 3060FW

Samsung 3060FW Multifunction Laser Printer
پرینتر چهار کاره لیزر رنگی سامسونگ 3060 شبکه وایرلس
پرینت-اسکن-کپی-فاکس
سرعت چاپ : 31 برگ در دقیقه
کیفیت چاپ : 600*9600
ورودی کاغذ : 350 برگ
امکان داپلکس : دارد
امکان وایرلس : دارد
امکان شبکه : دارد
تونر کارتریج : Samsung 503S
ظرفیت تونر : حدود 2500 برگ
لطفا برای اطلاع از موجودی و قیمت نهایی SAMSUNG 3060FW تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

چندکاره SAMSUNG X3280NR

Samsung X3280NR Multifunction Laser Printer
پرینتر لیزری رنگی سه کاره سامسونگ مدل 3280 دورو شبکه
پرینت-اسکن-کپی
سرعت چاپ : 28 برگ در دقیقه
توان پرینت ماهانه : 80.000 برگ
کیفیت چاپ : 1200*1200 dpi
حداکثر سایز کاغذ : A3
ورودی کاغذ : 1140 برگ
امکان داپلکس : دارد
امکان شبکه : دارد
تونر کارتریج : Samsung K804S
ظرفیت تونر مشکی : حدود 20.000 برگ
ظرفیت تونر رنگی : حدود 15.000 برگ
لطفا برای اطلاع از موجودی و قیمت نهایی SAMSUNG X3280NR تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
5
تماس بگیرید

چندکاره SAMSUNG X7500LX

Samsung X7500LX Multifunction Laser Printer
پرینتر لیزری رنگی سه کاره سامسونگ مدل 7500 دورو شبکه
پرینت-اسکن-کپی
سرعت چاپ : 50 برگ در دقیقه
توان پرینت ماهانه : 250.000 برگ
کیفیت چاپ : 1200*1200 dpi
حداکثر سایز کاغذ : A3
ورودی کاغذ : 1140 برگ
امکان داپلکس : دارد
امکان شبکه : دارد
تونر کارتریج : Samsung K806S
ظرفیت تونر مشکی : حدود 45.000 برگ
ظرفیت تونر رنگی : حدود 30.000 برگ
لطفا برای اطلاع از موجودی و قیمت نهایی SAMSUNG X7500LX تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

چندکاره SAMSUNG X7400LX

Samsung X7400LX Multifunction Laser Printer
پرینتر لیزری رنگی سه کاره سامسونگ مدل 7400 دورو شبکه
پرینت-اسکن-کپی
سرعت چاپ : 40 برگ در دقیقه
توان پرینت ماهانه : 200.000 برگ
کیفیت چاپ : 1200*1200 dpi
حداکثر سایز کاغذ : A3
ورودی کاغذ : 1140 برگ
امکان داپلکس : دارد
امکان شبکه : دارد
تونر کارتریج : Samsung K806S
ظرفیت تونر مشکی : حدود 45.000 برگ
ظرفیت تونر رنگی : حدود 30.000 برگ
لطفا برای اطلاع از موجودی و قیمت نهایی SAMSUNG X7400LX تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

چندکاره SAMSUNG X3220NR

Samsung X3220NR Multifunction Laser Printer
پرینتر لیزری رنگی سه کاره سامسونگ مدل 3220 دورو شبکه
پرینت-اسکن-کپی
سرعت چاپ : 22 برگ در دقیقه
توان پرینت ماهانه : 60.000 برگ
کیفیت چاپ : 1200*1200 dpi
حداکثر سایز کاغذ : A3
ورودی کاغذ : 1140 برگ
امکان داپلکس : دارد
امکان شبکه : دارد
تونر کارتریج : Samsung K804S
ظرفیت تونر مشکی : حدود 20.000 برگ
ظرفیت تونر رنگی : حدود 15.000 برگ
لطفا برای اطلاع از موجودی و قیمت نهایی SAMSUNG X3220NR تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

چندکاره SAMSUNG 1860FW

Samsung 1860FW Multifunction Laser Printer
پرینتر چهار کاره لیزر رنگی سامسونگ 1860 شبکه وایرلس
پرینت-اسکن-کپی-فاکس
سرعت چاپ : 19 برگ در دقیقه
کیفیت چاپ : 600*9600
ورودی کاغذ : 250 برگ
امکان وایرلس : دارد
امکان شبکه : دارد
تونر کارتریج : Samsung 504S
ظرفیت تونر مشکی : حدود 2500 برگ
ظرفیت تونر رنگی : حدود 1800 برگ
لطفا برای اطلاع از موجودی و قیمت نهایی SAMSUNG 1860FW تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

پرینتر SAMSUNG C3010DW

Samsung Xpress C3010DW Color Laser printer
پرینتر لیزر رنگی سامسونگ مدل سی 3010 دورو شبکه وایرلس
سرعت چاپ : 31 برگ در دقیقه
کیفیت چاپ : 600*9600 dpi
توان چاپ ماهانه : 60.000 برگ
ورودی کاغذ : 300 برگ
امکان شبکه : دارد
امکان وایرلس : دارد
امکان داپلکس : دارد
تونر کارتریج : Samsung 503S , Samsung 503L
ظرفیت تونر مشکی : حدود 2500 برگ
ظرفیت تونر رنگی : حدود 5000 برگ
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی samsung C3010DW تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

چندکاره SAMSUNG 6260FW

Samsung 6260FW Multifunction Laser Printer
پرینتر چهار کاره لیزر رنگی سامسونگ 6260 دورو شبکه وایرلس
پرینت-اسکن-کپی-فاکس
سرعت چاپ : 25 برگ در دقیقه
کیفیت چاپ : 600*9600
ورودی کاغذ : 350 برگ
امکان داپلکس : دارد
امکان وایرلس : دارد
امکان شبکه : دارد
تونر کارتریج : MLT-D506S , MLT-D506L
ظرفیت تونر مشکی : حدود 2000 برگ
ظرفیت تونر رنگی : حدود 3500 برگ
لطفا برای اطلاع از موجودی و قیمت نهایی SAMSUNG 6260FW تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

پرینتر SAMSUNG C430W

Samsung Xpress C430W Color Laser printer
پرینتر لیزر رنگی سامسونگ مدل سی 430 وایرلس
سرعت چاپ رنگی : 4 برگ در دقیقه
سرعت چاپ مشکی : 19 برگ در دقیقه
کیفیت چاپ : 600*9600 dpi
توان چاپ ماهانه : 20000 برگ
ورودی کاغذ : 150 برگ
امکان شبکه : دارد
امکان وایرلس : دارد
تونر کارتریج : (CLT-404S(CMYK
ظرفیت تونر مشکی : حدود 1500 برگ
ظرفیت تونر رنگی : حدود 1000 برگ
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی samsung C430W تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

پرینتر SAMSUNG C1810W

Samsung Xpress C1810W Color Laser printer
پرینتر لیزر رنگی سامسونگ مدل سی 1810 وایرلس
سرعت چاپ رنگی : 19 برگ در دقیقه
سرعت چاپ مشکی : 19 برگ در دقیقه
کیفیت چاپ : 600*9600 dpi
توان چاپ ماهانه : 40000 برگ
ورودی کاغذ : 250 برگ
امکان داپلکس : بصورت دستی
تونر کارتریج : (CLT-504S(K,C,M,Y
ظرفیت تونر : K 2500pages, (C,M,Y)1800pages
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی samsung C1810W تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
4
تماس بگیرید

پرینتر SAMSUNG CLP-365W

Samsung CLP-365W Color Laser printer
پرینتر لیزری رنگی سامسونگ مدل سی ال پی 365 وایرلس
سرعت چاپ رنگی : 4 برگ در دقیقه
سرعت چاپ مشکی : 19برگ در دقیقه
کیفیت چاپ : 600*2400 dpi
توان چاپ ماهانه : 20000 برگ
ورودی کاغذ : 150 برگ
امکان داپلکس : بصورت دستی
تونر کارتریج : (CLT-406S(K,C,M,Y
ظرفیت تونر : K 1500pages, (C,M,Y)1000pages
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی samsung CLP-365W تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

پرینتر SAMSUNG CLP-415N

Samsung CLP-415N Color Laser printer
پرینتر لیزری رنگی سامسونگ مدل سی ال پی 415 شبکه
سرعت چاپ رنگی : 18 برگ در دقیقه
سرعت چاپ مشکی : 18 برگ در دقیقه
کیفیت چاپ : 600*9600 dpi
توان چاپ ماهانه : 40000 برگ
ورودی کاغذ : 250 برگ
امکان داپلکس : بصورت دستی
تونر کارتریج : (CLT-504S(K,C,M,Y
ظرفیت تونر : K 2500pages, (C,M,Y)1800pages
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی samsung CLP-415N تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

Support@canonhp.com 340 340 88 - 021