وضعیت موجودی
حالت نمایش

تونر SHARP MX-51NTBA

SHARP MX-51NTBA LaserJet Toner Cartridge
تونر کارتریج لیزر سیاه سفید شارپ ام ایکس 51 ان تی بی ای
کارکرد تونر : حدود 40.000 برگ
حجم پودر : 500 گرم
امکان شارژ مجدد : دارد
دستگاه کپی های سازگار : SHARP MX-4110N, MX-4111N, MX-4140N, MX-4141N, MX-5110N, MX-5111N, MX-5140N, MX-5141N
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی SHARP MX-51NTBA تماس بگیرید.
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

تونر Sharp MX-51NTCA

Sharp MX-51NTCA Color Toner Cartridge
تونر کارتریج لیزر رنگی شارپ ام ایکس 51 ان تی سی ای
قرمز-زرد-آبی
کارکرد تونر : حدود 24.000 برگ
امکان شارژ مجدد : دارد
دستگاه کپی های سازگار : SHARP MX-4110N, MX-4111N, MX-4140N, MX-4141N, MX-5110N, MX-5111N, MX-5140N, MX-5141N
لطفا برای اطلاع از موجودی و قیمت نهایی Sharp MX-51NTCA تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

تونر Sharp MX-75NT

Sharp MX-75NT Color Toner Cartridge
تونر کارتریج لیزر رنگی شارپ ام ایکس 75 ان تی
قرمز-زرد-آبی-مشکی
کارکرد تونر مشکی : حدود 65.000 برگ
کارکرد تونر رنگی : حدود 60.000 برگ
امکان شارژ مجدد : دارد
دستگاه کپی های سازگار : SHARP MX-8090N , SHARP MX-7090N
لطفا برای اطلاع از موجودی و قیمت نهایی Sharp MX-75NT تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

تونر Sharp MX61GT

Sharp MX61GT Color Toner Cartridge
تونر کارتریج لیزر رنگی شارپ ام ایکس 61 جی تی
قرمز-زرد-آبی-مشکی
کارکرد تونر مشکی : حدود 40.000 برگ
کارکرد تونر رنگی : حدود 24000 برگ
حجم پودر : 450 گرم
امکان شارژ مجدد : دارد
دستگاه کپی های سازگار : SHARP MX-6071 , SHARP MX-5071 , SHARP MX-4071
لطفا برای اطلاع از موجودی و قیمت نهایی Sharp MX61GT تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

تونر Sharp MX60GT

Sharp MX60GT Color Toner Cartridge
تونر کارتریج لیزر رنگی شارپ ام ایکس 60 جی تی
قرمز-زرد-آبی-مشکی
کارکرد تونر مشکی : حدود 40.000 برگ
کارکرد تونر رنگی : حدود 24000 برگ
حجم پودر : 450 گرم
امکان شارژ مجدد : دارد
دستگاه کپی های سازگار : SHARP MX-4061 , SHARP MX-3561 , SHARP MX-3061
لطفا برای اطلاع از موجودی و قیمت نهایی Sharp MX60GT تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

تونر SHARP AR-455LT

SHARP AR-455LT Black LaserJet Toner Cartridge
تونر کارتریج لیزر سیاه سفید شارپ ای آر 455 ال تی
کارکرد تونر : حدود 35.000 برگ
حجم پودر : 500 گرم
امکان شارژ مجدد : دارد
دستگاه کپی های سازگار : SHARP AR-M451N
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی SHARP AR-455LT تماس بگیرید.
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

تونر SHARP MX-500GT

SHARP MX-500GT Black LaserJet Toner Cartridge
تونر کارتریج لیزر سیاه سفید شارپ ام ایکس 500 جی تی
کارکرد تونر : حدود 40.000 برگ
حجم پودر : 500 گرم
امکان شارژ مجدد : دارد
دستگاه کپی های سازگار : SHARP MX 282n , SHARP MX-M453N
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی SHARP MX-500GT تماس بگیرید.
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

تونر SHARP MX-560GT

SHARP MX-560GT Black LaserJet Toner Cartridge
تونر کارتریج لیزر سیاه سفید شارپ ام ایکس 560 جی تی
کارکرد تونر : حدود 40.000 برگ
حجم پودر : 500 گرم
امکان شارژ مجدد : دارد
دستگاه کپی های سازگار : SHARP MX-M464N
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی SHARP MX-560GT تماس بگیرید.
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

تونر SHARP MX-754GT

SHARP MX-754GT Black LaserJet Toner Cartridge
تونر کارتریج لیزر سیاه سفید شارپ ام ایکس 754 جی تی
کارکرد تونر : حدود 83.000 برگ
حجم پودر : 500 گرم
امکان شارژ مجدد : دارد
دستگاه کپی های سازگار : SHARP MX-M754N
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی SHARP MX-754GT تماس بگیرید.
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

تونر Sharp MX-25

Sharp DX-25 Color Toner Cartridge
تونر کارتریج لیزر رنگی شارپ دی ایکس 25
قرمز-زرد-آبی-مشکی
کارکرد تونر مشکی : حدود 20.000 برگ
کارکرد تونر رنگی : حدود 7000 برگ
حجم پودر : 450 گرم
امکان شارژ مجدد : دارد
دستگاه کپی های سازگار : SHARP DX-2500N
لطفا برای اطلاع از موجودی و قیمت نهایی Sharp DX-25 تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

تونر SHARP MX-560FT

SHARP MX-560FT Black LaserJet Toner Cartridge
تونر کارتریج لیزر سیاه سفید شارپ ام ایکس 560 اف تی
کارکرد تونر : حدود 40.000 برگ
حجم پودر : 600 گرم
امکان شارژ مجدد : دارد
دستگاه کپی های سازگار : SHARP AR-M460NX
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی SHARP MX-560FT تماس بگیرید.
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

تونر SHARP AR-310ET

SHARP AR-310ET Black LaserJet Toner Cartridge
تونر کارتریج لیزر سیاه سفید شارپ ای آر 310 ای تی
کارکرد تونر : حدود 25000 برگ
حجم پودر : 600 گرم
امکان شارژ مجدد : دارد
دستگاه کپی های سازگار : Sharp AR-5631 , Sharp AR-5631X , Sharp AR-5625X
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی SHARP AR-310ET تماس بگیرید.
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

تونر SHARP MX-500FT

SHARP MX-500FT Black LaserJet Toner Cartridge
تونر کارتریج لیزر سیاه سفید شارپ ام ایکس 500 اف تی
کارکرد تونر : حدود 40000 برگ
حجم پودر : 700 گرم
امکان شارژ مجدد : دارد
دستگاه کپی های سازگار : Sharp AR-M452X
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی SHARP MX-500FT تماس بگیرید.
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

تونر SHARP MX-312AT

SHARP MX-312AT Black LaserJet Toner Cartridge
تونر کارتریج لیزر سیاه سفید شارپ ام ایکس 312 ای تی
کارکرد تونر : حدود 20000 برگ
حجم پودر : 600 گرم
امکان شارژ مجدد : دارد
دستگاه کپی های سازگار : Sharp MX-M260 , Sharp M310 , Sharp M264 , Sharp M314 , Sharp M354 , Sharp AR-5726 , Sharp AR-5731
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی SHARP MX-312AT تماس بگیرید.
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

تونر SHARP AR_455NT

SHARP AR_455NT Black LaserJet Toner Cartridge
تونر کارتریج لیزر سیاه سفید شارپ ای آر 455 ان تی
کارکرد تونر : حدود 35000 برگ
حجم پودر : 1000 گرم
امکان شارژ مجدد : دارد
دستگاه کپی های سازگار : Sharp M355n , Sharp M355u , Sharp M455n , Sharp M455u , Sharp M350n , Sharp M350u , Sharp M450n , Sharp M450u
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی SHARP AR_455NT تماس بگیرید.
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
5
تماس بگیرید

تونر SHARP MX_500NT

SHARP MX_500NT Black LaserJet Toner Cartridge
تونر کارتریج لیزر سیاه سفید شارپ ام ایکس 500 ان تی
کارکرد تونر : حدود 40000 برگ
حجم پودر : 1000 گرم
امکان شارژ مجدد : دارد
دستگاه کپی های سازگار : Sharp M453 , Sharp M283n , Sharp M503 , Sharp M363
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی SHARP MX_500NT تماس بگیرید.
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

تونر Sharp MX-31

Sharp MX-31 Color Toner Cartridge
تونر کارتریج لیزر رنگی شارپ ام ایکس 31
قرمز-زرد-آبی-مشکی
کارکرد تونر مشکی : حدود 18000 برگ
کارکرد تونر رنگی : حدود 15000 برگ
حجم پودر : 450 گرم
امکان شارژ مجدد : دارد
دستگاه کپی های سازگار : Sharp 2600 , Sharp 3100 , Sharp 2601 , Sharp 3101 , Sharp 4101 , Sharp 5001 , Sharp 4100
لطفا برای اطلاع از موجودی و قیمت نهایی Sharp MX-31 تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
4
تماس بگیرید

تونر Sharp MX-23

Sharp MX-23 Color Toner Cartridge
تونر کارتریج لیزر رنگی شارپ ام ایکس 23
قرمز-زرد-آبی-مشکی
کارکرد تونر مشکی : حدود 18000 برگ
کارکرد تونر رنگی : حدود 10000 برگ
حجم پودر : 450 گرم
امکان شارژ مجدد : دارد
دستگاه کپی های سازگار : Sharp MX-2310 , Sharp MX-2614n , Sharp MX-2010u , Sharp MX-3111 , Sharp MX-2314
لطفا برای اطلاع از موجودی و قیمت نهایی Sharp MX-23 تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
5
تماس بگیرید

تونر SHARP MX_236FT

SHARP MX_236FT Black LaserJet Toner Cartridge
تونر کارتریج لیزر مشکی شارپ ام ایکس 236 اف تی
کارکرد تونر : حدود 16000 برگ
حجم پودر : 550 گرم
امکان شارژ مجدد : دارد
دستگاه کپی های سازگار : Sharp Ar5623 , Sharp AR5620 , Sharp AR5618
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی SHARP MX_236FT تماس بگیرید.
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

تونر SHARP AR-621FT

SHARP AR-621FT Black LaserJet Toner Cartridge
تونر کارتریج لیزر سیاه سفید شارپ ای آر 621 اف تی
کارکرد تونر : حدود 40000 برگ
حجم پودر : 1000 گرم
امکان شارژ مجدد : دارد
دستگاه کپی های سازگار : Sharp AR-M700U , Sharp AR-620
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی SHARP AR-621FT تماس بگیرید.
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

تونر SHARP AR-016FT

SHARP AR-016FT Black LaserJet Toner Cartridge
تونر کارتریج لیزر سیاه سفید شارپ ای آر 016 اف تی
کارکرد تونر : حدود 19000 برگ
حجم پودر : 300 گرم
امکان شارژ مجدد : دارد
دستگاه کپی های سازگار : Sharp Ar-1118j , Sharp AR-5316 , Sharp Ar-5320 , Sharp Ar- 5020
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی SHARP AR-016FT تماس بگیرید.
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
5
تماس بگیرید

Support@canonhp.com 340 340 88 - 021