ماشین حساب

 

 

 

 

 

 

حالت نمایش

ماشین حسابinstrunents BA II plus

Texas instrunents BA II plus Calculator
ماشین حساب تگزاس instrunents BA II plus
نوع صفحه نمایش:یک خطی
ابعاد:20 × 72 × 163ميلي متر
منبع تغذیه:باتری
سرعت چاپ: 0
دکمه GT برای جمع کل محاسبات : ندارد
توانایی انجام محاسبات مالیاتی : دارد
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی ماشین حساب Texas instrunents BA II plus Calculator تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

ماشین حساب پارس حساب GX-8000

pars hesab GX-8000 Calculator
ماشین حساب پارس حساب GX-8000
نوع صفحه نمایش:صفحه نمایش طبیعی
ابعاد:10 × 80 × 160ميلي متر
منبع تغذیه:باتری
سرعت چاپ: 0
دکمه GT برای جمع کل محاسبات : ندارد
توانایی انجام محاسبات مالیاتی : ندارد
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی ماشین حساب pars hesab GX-8000 Calculator تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

ماشین حساب Texas Ti-89 Titanium

Texas ti-89 titanium Calculator
ماشین حساب تگزاس Ti-89 titanium
نوع صفحه نمایش:خطی
ابعاد: 186x88x25 میلیمتر
منبع تغذیه:باتری
سرعت چاپ: 0
دکمه GT برای جمع کل محاسبات : ندارد
توانایی انجام محاسبات مالیاتی : ندارد
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی ماشین حساب Texas ti-89 titanium تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

ماشین حساب Texas Ti-84 plus

Texas ti-84 plus Calculator
ماشین حساب تگزاس Ti-84 plus
نوع صفحه نمایش:تک خطی
ابعاد: 11 × 85 ×197ميلي متر
منبع تغذیه:باتری
سرعت چاپ: 0
دکمه GT برای جمع کل محاسبات : ندارد
توانایی انجام محاسبات مالیاتی : ندارد
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی ماشین حساب Texas ti-84 plus تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

ماشین حساب Texas Ti-84 plus CE

Texas ti-84 plus CE Calculator
ماشین حساب تگزاس Ti-84 plus CE
نوع صفحه نمایش: عمودی و افقی رنگی
ابعاد: 11 × 85 ×197ميلي متر
منبع تغذیه:باتری
سرعت چاپ: 0
دکمه GT برای جمع کل محاسبات : ندارد
توانایی انجام محاسبات مالیاتی : ندارد
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی ماشین حساب Texas ti-84 plus CE Calculator تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

ماشین حساب Citizen SLD-322BK

Citizen SLD-322BK Scientific Calculator
ماشین حساب جیبی سیتی زن SLD-322BK
نوع صفحه نمایش: مسطح 8 عددی
ابعاد: 105x64x9 میلیمتر
منبع تغذیه: نور و باتری
سرعت چاپ: 0
دکمه GT برای جمع کل محاسبات : ندارد
توانایی انجام محاسبات مالیاتی : ندارد
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی ماشین حساب Citizen SLD-322BK تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

ماشین حساب Citizen SR-270XGR

Citizen SR-270XGR Scientific Calculator
ماشین حساب سیتی زن SR-270XGR
نوع صفحه نمایش: نمایشگر بزرگ دو خطی
ابعاد: 165x84x20 میلیمتر
منبع تغذیه: باتری
سرعت چاپ: 0
دکمه GT برای جمع کل محاسبات : ندارد
توانایی انجام محاسبات مالیاتی : دارد
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی ماشین حساب Citizen SR-270XGR تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

ماشین حساب Citizen CT-555N

Citizen CT-555N Scientific Calculator
ماشین حساب جیبی سیتی زن CT-555N
نوع صفحه نمایش: مسطح 12 عددی
ابعاد: 34x129x130 میلیمتر
منبع تغذیه: نور و باتری
سرعت چاپ: 0
دکمه GT برای جمع کل محاسبات : ندارد
توانایی انجام محاسبات مالیاتی : ندارد
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی ماشین حساب Citizen CT-555N تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

ماشین حساب Citizen SR-270XOR

Citizen SR-270XOR Scientific Calculator
ماشین حساب سیتی زن SR-270XOR
نوع صفحه نمایش: مسطح دو خطی 10 عددی
ابعاد: 165x84x20 میلیمتر
منبع تغذیه: باتری
سرعت چاپ: 0
دکمه GT برای جمع کل محاسبات : ندارد
توانایی انجام محاسبات مالیاتی : دارد
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی ماشین حساب Citizen SR-270XOR تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

ماشین حساب Citizen 350DPN

Citizen 350DPN Scientific Calculator
ماشین حساب رومیزی با چاپگر سیتی زن 350DPN
نوع صفحه نمایش: صفحه نمایش بزرگ 14 عددی
ابعاد: 332x225x75 میلیمتر
منبع تغذیه: باتری ، برق آدابتور
سرعت چاپ: 3.4 خط در ثانیه
دکمه GT برای جمع کل محاسبات : دارد
توانایی انجام محاسبات مالیاتی : دارد
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی ماشین حساب Citizen 350DPN تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

ماشین حساب Citizen FC-800NPU

Citizen FC-800NPU Scientific Calculator
ماشین حساب سیتی زن FC-800NPU
نوع صفحه نمایش: صفحه نمایش بزرگ شیب دار 12 عددی
ابعاد: 140x110x35 میلیمتر
منبع تغذیه: نور و باتری
سرعت چاپ: 0
دکمه GT برای جمع کل محاسبات : دارد
توانایی انجام محاسبات مالیاتی : ندارد
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی ماشین حساب Citizen FC-800NPU تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

ماشین حساب Citizen SDC-660II

Citizen SDC-660II Scientific Calculator
ماشین حساب سیتی زن SDC-660II
نوع صفحه نمایش: صفحه نمایش بزرگ 16 عددی
ابعاد: 156x159x32 میلیمتر
منبع تغذیه: نور و باتری
سرعت چاپ: 0
دکمه GT برای جمع کل محاسبات : دارد
توانایی انجام محاسبات مالیاتی : ندارد
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی ماشین حساب Citizen SDC-660II تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

ماشین حساب Citizen 355DNP

Citizen 355DNP Scientific Calculator
ماشین حساب رومیزی با چاپگر سیتی زن 355DNP
نوع صفحه نمایش: صفحه نمایش بزرگ 12 عددی
ابعاد: 300x220x70 میلیمتر
منبع تغذیه: برق آدابتور
سرعت چاپ: 3.4 خط در ثانیه
دکمه GT برای جمع کل محاسبات : دارد
توانایی انجام محاسبات مالیاتی : دارد
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی ماشین حساب Citizen 355DNP تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

ماشین حساب Citizen SDC-435N

Citizen SDC-435N Scientific Calculator
ماشین حساب سیتی زن SDC-435N
نوع صفحه نمایش: مسطح 16 عددی
ابعاد: 31x158x24 میلیمتر
منبع تغذیه: نور و باتری
سرعت چاپ: 0
دکمه GT برای جمع کل محاسبات : ندارد
توانایی انجام محاسبات مالیاتی : ندارد
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی ماشین حساب Citizen SDC-435N تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

ماشین حساب Citizen CT-500JS

Citizen CT-500JS Scientific Calculator
ماشین حساب جیبی سیتی زن CT-500JS
نوع صفحه نمایش: مسطح 12 عددی
ابعاد: 28x134x136 میلیمتر
منبع تغذیه: نور و باتری
سرعت چاپ: 0
دکمه GT برای جمع کل محاسبات : ندارد
توانایی انجام محاسبات مالیاتی : ندارد
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی ماشین حساب Citizen CT-500JS تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

ماشین حساب Citizen FC-600NGR

Citizen FC-600NGR Scientific Calculator
ماشین حساب سیتی زن FC-600NGR
نوع صفحه نمایش: مسطح 12 عددی
ابعاد: 140x107x20 میلیمتر
منبع تغذیه: نور و باتری
سرعت چاپ: 0
دکمه GT برای جمع کل محاسبات : دارد
توانایی انجام محاسبات مالیاتی : ندارد
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی ماشین حساب Citizen FC-600NGR تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

ماشین حساب Citizen SLD-377

Citizen SLD-377 Scientific Calculator
ماشین حساب سیتی زن SLD-377
نوع صفحه نمایش: مسطح 10 عددی
ابعاد: 105x64x9 میلیمتر
منبع تغذیه: نور و باتری
سرعت چاپ: 0
دکمه GT برای جمع کل محاسبات : ندارد
توانایی انجام محاسبات مالیاتی : ندارد
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی ماشین حساب Citizen SLD-377 تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

ماشین حساب Citizen FC-700NPK

Citizen FC-700NPK Scientific Calculator
ماشین حساب سیتی زن FC-700NPK
نوع صفحه نمایش: مسطح 12 عددی
ابعاد: 140x107x20 میلیمتر
منبع تغذیه: نور و باتری
سرعت چاپ: 0
دکمه GT برای جمع کل محاسبات : دارد
توانایی انجام محاسبات مالیاتی : ندارد
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی ماشین حساب Citizen FC-700NPK تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

ماشین حساب Citizen SDC-395N

Citizen SDC-395N Scientific Calculator
ماشین حساب سیتی زن SDC-395N
نوع صفحه نمایش: مسطح 16 عددی
ابعاد: 143x192x40 میلیمتر
منبع تغذیه: نور و باتری
سرعت چاپ: 0
دکمه GT برای جمع کل محاسبات : دارد
توانایی انجام محاسبات مالیاتی : ندارد
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی ماشین حساب Citizen SDC-395N تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

ماشین حساب Citizen SDC-760N

Citizen SDC-760N Scientific Calculator
ماشین حساب سیتی زن SDC-760N
نوع صفحه نمایش: مسطح 16 عددی
ابعاد: 31x159x204 میلیمتر
منبع تغذیه: نور و باتری
سرعت چاپ: 0
دکمه GT برای جمع کل محاسبات : ندارد
توانایی انجام محاسبات مالیاتی : ندارد
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی ماشین حساب Citizen SDC-760N تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

ماشین حساب Citizen SDC-414N

Citizen SDC-414N Scientific Calculator
ماشین حساب سیتی زن SDC-414N
نوع صفحه نمایش: مسطح 12 عددی
ابعاد: 204x158x31 میلیمتر
منبع تغذیه: نور و باتری
سرعت چاپ: 0
دکمه GT برای جمع کل محاسبات : ندارد
توانایی انجام محاسبات مالیاتی : ندارد
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی ماشین حساب Citizen SDC-414N تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

Support@canonhp.com 340 340 88 - 021