ریبون پرینتر

 

 

 

 

 

 

حالت نمایش

ریبون EPSON S015631

Epson S015631 Black Ribbon Cartridge
ریبون مشکی پرینتر اپسون سوزنی S015631
طول ریبون : 4 متر
رنگ : مشکی
تکنولوژی پرینتر : سوزنی
پرینترهای سازگار : Epson LX-350
لطفا برای اطلاع از قیمت نهایی و موجودی ریبون EPSON S015631 تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

ریبون EPSON 7762L

Epson 7762L Black Ribbon Cartridge
ریبون مشکی پرینتر اپسون سوزنی 7762 ال
طول ریبون : 4 متر
رنگ : مشکی
تکنولوژی پرینتر : سوزنی
پرینترهای سازگار : Epson LQ-680
لطفا برای اطلاع از قیمت نهایی و موجودی ریبون EPSON 7762L تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

ریبون EPSON S015335

Epson S015335 Black Ribbon Cartridge
ریبون مشکی پرینتر اپسون سوزنی S015335
طول ریبون : 4 متر
رنگ : مشکی
تکنولوژی پرینتر : سوزنی
پرینترهای سازگار : Epson LQ-2190II , Epson LQ-2090II , Epson FX-2190
لطفا برای اطلاع از قیمت نهایی و موجودی ریبون EPSON S015335 تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

ریبون رنگی FARGO

FARGO YMCKO Color Ribbon
ریبون رنگی پرینتر فارگو
نوع ریبون : ریبون رنگی مخصوص پرینتر چاپ کارت
کارکرد : چاپ 250 کارت
رنگ ریبون : 4 رنگ اصلی ( مشکی ، قرمز ، آبی ، زرد + پوشش )
دستگاه های سازگار : Fargo DTC4250 , Fargo DTC1250e , Fargo DTC1000
لطفا برای اطلاع از قیمت نهایی و موجودی ریبون FARGO YMCKO تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

ریبون رنگی FARGO YMCKO

FARGO YMCKO Color Ribbon
ریبون رنگی پرینتر فارگو نیم پنل
نوع ریبون : ریبون رنگی مخصوص پرینتر چاپ کارت DTC با تکنولوژی چاپ مستقیم
کارکرد : چاپ 350 کارت
رنگ ریبون : 4 رنگ اصلی ( مشکی ، قرمز ، آبی ، زرد + پوشش )
دستگاه های سازگار : Fargo C50 , Fargo DTC1250e , Fargo DTC1000
لطفا برای اطلاع از قیمت نهایی و موجودی ریبون FARGO YMCKO تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

ریبون طلایی FARGO

FARGO GOLD Ribbon
ریبون طلایی پرینتر فارگو
نوع ریبون : ریبون طلایی مخصوص پرینتر چاپ کارت
کارکرد : چاپ 1000 کارت
رنگ ریبون : طلایی
دستگاه های سازگار : Fargo C50 , Fargo DTC1250e , Fargo DTC1000 , Fargo DTC4250
لطفا برای اطلاع از قیمت نهایی و موجودی ریبون FARGO GOLD تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

ریبون نقره ای FARGO

FARGO Silver Ribbon
ریبون نقره ای پرینتر فارگو
نوع ریبون : ریبون نقره ای مخصوص پرینتر چاپ کارت
کارکرد : چاپ 1000 کارت
رنگ ریبون : نقره ای
دستگاه های سازگار : Fargo DTC1250e , Fargo C50 , Fargo DTC4250 , Fargo DTC1000
لطفا برای اطلاع از قیمت نهایی و موجودی ریبون HiTi Silver تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

ریبون مشکی FARGO

FARGO Black Ribbon
ریبون مشکی پرینتر فارگو
نوع ریبون : ریبون مشکی مخصوص پرینتر چاپ کارت
کارکرد : چاپ 1000 کارت
رنگ ریبون : مشکی
دستگاه های سازگار : Fargo DTC1000 , Fargo C50
لطفا برای اطلاع از قیمت نهایی و موجودی ریبون FARGO Black تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

ریبون سفید FARGO

FARGO White Ribbon
ریبون سفید پرینتر فارگو
نوع ریبون : ریبون سفید مخصوص پرینتر چاپ کارت
کارکرد : چاپ 1000 کارت
رنگ ریبون : مشکی
دستگاه های سازگار : Fargo DTC1000 , Fargo C50
لطفا برای اطلاع از قیمت نهایی و موجودی ریبون FARGO White تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

ریبون مشکی Magicard

Magicard Black Ribbon
ریبون مشکی پرینتر مجیکارت
نوع ریبون : ریبون مشکی مخصوص پرینتر چاپ کارت
کارکرد : چاپ 1000 کارت
رنگ ریبون : مشکی
دستگاه های سازگار : تمام دستگاه های کارت پرینتر Magicard به جز مدل Helix
لطفا برای اطلاع از قیمت نهایی و موجودی ریبون Magicard Black تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

ریبون رنگی Magicard

Magicard YMCKO Color Ribbon
ریبون رنگی پرینتر مجیکارت
نوع ریبون : ریبون مشکی مخصوص پرینتر چاپ کارت
کارکرد : چاپ 300 کارت
رنگ ریبون : 4 رنگ اصلی ( مشکی ، قرمز ، آبی ، زرد + پوشش )
دستگاه های سازگار : تمام دستگاه های کارت پرینتر Magicard به جز مدل Helix
لطفا برای اطلاع از قیمت نهایی و موجودی ریبون Magicard YMCKO تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

ریبون مشکی Magicard

Magicard Black Ribbon KO
ریبون مشکی پرینتر مجیکارت کی او
نوع ریبون : ریبون مشکی مخصوص پرینتر چاپ کارت
کارکرد : چاپ 600 کارت
رنگ ریبون : مشکی
دستگاه های سازگار : تمام دستگاه های کارت پرینتر Magicard
لطفا برای اطلاع از قیمت نهایی و موجودی ریبون Magicard Black تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

ریبون مشکی HiTi

HiTi Black Ribbon
ریبون مشکی پرینتر های تی
نوع ریبون : ریبون مشکی مخصوص پرینتر چاپ کارت
کارکرد : چاپ 1000 کارت
رنگ ریبون : مشکی
دستگاه های سازگار : HiTi CS200
لطفا برای اطلاع از قیمت نهایی و موجودی ریبون HiTi Black تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

ریبون رنگی HiTi

HiTi YMCKO Color Ribbon
ریبون رنگی پرینتر های تی
نوع ریبون : ریبون رنگی مخصوص پرینتر چاپ کارت
کارکرد : چاپ 400 کارت
رنگ ریبون : 4 رنگ اصلی ( مشکی ، قرمز ، آبی ، زرد + پوشش )
دستگاه های سازگار : HiTi CS200
لطفا برای اطلاع از قیمت نهایی و موجودی ریبون HiTi YMCKO تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

ریبون طلایی HiTi

HiTi GOLD Ribbon
ریبون طلایی پرینتر های تی
نوع ریبون : ریبون طلایی مخصوص پرینتر چاپ کارت
کارکرد : چاپ 1000 کارت
رنگ ریبون : طلایی
دستگاه های سازگار : HiTi CS200
لطفا برای اطلاع از قیمت نهایی و موجودی ریبون HiTi GOLD تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

ریبون نقره ای HiTi

HiTi Silver Ribbon
ریبون نقره ای پرینتر های تی
نوع ریبون : ریبون نقره ای مخصوص پرینتر چاپ کارت
کارکرد : چاپ 1000 کارت
رنگ ریبون : نقره ای
دستگاه های سازگار : HiTi CS200
لطفا برای اطلاع از قیمت نهایی و موجودی ریبون HiTi Silver تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
3
تماس بگیرید

ریبون اسکرچ HiTi

HiTi Scartch Ribbon
ریبون اسکرچ پرینتر های تی
نوع ریبون : ریبون اسکرچ مخصوص پرینتر چاپ کارت
کارکرد : چاپ 1000 کارت
رنگ ریبون : اسکرچ (طوسی)
دستگاه های سازگار : HiTi CS200
لطفا برای اطلاع از قیمت نهایی و موجودی ریبون HiTi Scartch تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

ریبون رنگی Fargo HDP5000

Fargo HDP5000 Color Ribbon
ریبون رنگی پرینتر فارگو اچ دی پی 5000
نوع ریبون : ریبون رنگی مخصوص پرینتر چاپ کارت
کارکرد : چاپ 500 کارت
رنگ ریبون : 4 رنگ اصلی ( مشکی ، قرمز ، آبی ، زرد )
دستگاه های سازگار : Fargo HDP5000
لطفا برای اطلاع از قیمت نهایی و موجودی ریبون Fargo HDP5000 تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

ریبون Brother 9380

Brother 9380 Black Ribbon Cartridge
ریبون مشکی پرینتر برادر سوزنی 9380
شماره فنی : 9380
طول ریبون : 10 متر
رنگ : مشکی
تکنولوژی پرینت : سوزنی
پرینترهای سازگار : Brother 4309 , Brother 4318
لطفا برای اطلاع از قیمت نهایی و موجودی ریبون Brother 9380 تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

ریبون Olivetti citic PB2

Olivetti citic PB2 Black Ribbon Cartridge
ریبون مشکی پرینتر الیوتی سوزنی citic PB2
شماره فنی : 812010
طول ریبون :7 متر
رنگ : مشکی
تکنولوژی پرینتر : سوزنی
پرینترهای سازگار : Olivetti PB2 , Olivetti PB2E
لطفا برای اطلاع از قیمت نهایی و موجودی ریبون Olivetti citic PB2 تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

ریبون EPSON C13S015337

Epson C13S015337 Black Ribbon Cartridge
ریبون مشکی پرینتر اپسون سوزنی C13S015337
طول ریبون : 5 متر
رنگ : مشکی
تکنولوژی پرینتر : سوزنی
پرینترهای سازگار : Epson LQ-590 , Epson LQ-590II , Epson FX-890II
لطفا برای اطلاع از قیمت نهایی و موجودی ریبون EPSON C13S015337 تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

Support@canonhp.com 021-88340340