مراحل نصب مخزن جوهر به روی چاپگرهایی که این قابلیت را دارند

تاریخ مقاله: 1395/3/1

مراحل نصب مخزن جوهر به روی چاپگرهایی که این قابلیت را دارند

1.مخزن جوهر را کنار پرینتر و هم سطح آن قرار دهید

2. همیشه درب کوچکتر روی مخزن باز باشد

3.همیشه تا نصف مخزن جوهر پر باشد

4.تنها از جوهرهای مخصوص دستگاه استفاده کنید

5. پیشنهاد ما استفاده از جوهرهای اسکای کالر است

6.پرینتر را هنگام حمل و نقل به صورت افقی جابه جا کنید

7.با توجه به حمایت مصرف کنندگان این مجموعه هزینه شما را تا 90% کاهش می دهد ولی گارانتی پرینتر شما باطل می گردد.

تگ ها

Support@canonhp.com 340 340 88 - 021