نرم افزار اسکن دارای چه قابلیت هایی است Scanning Application

تاریخ مقاله: 1395/3/22

نرم افزار اسکن دارای چه قابلیت هایی است Scanning Application

قابلیت ساخت فایل های multi tiff و multi pdf :

با استفاده از دو قابلیت فوق میتوان چند سند اسکن شده را در داخل یک فایل و با یک نام در رایانه ذخیره نمود که با باز کردن و ورق زدن کلیه اسناد اسکن شده قابل رویت هستند .

قابلیت حذف اسناد سفید :

اغلب پرونده هایی که باید دورو اسکن شوند ، دارای اسناد یک رو نیز بوده که یک طرف آن ها سفید اسکن می شود.

نرم افزار اسکن قابلیت حذف اسناد سفید در دو حالت یکرو ( simplex ) و دورو ( Duplex ) را داشته که می توان بر اساس میزان نقاط سیاه موجود در صفحات سفید و یا حجم فایل نوع حذف را تعویض نمود.

قابلیت کار با انواع درایور های TWAIN و ISIS در نتیجه کار در انواع نرم افزار های تحت windows و linux 

قابلیت پرسش از کاربر ، در صورت قرار گرفتن سند جدید در قسمت ADF جهت اسکن و اضافه نمودن سند جدید به اسناد قبلی و یا تشکیل فایل جدید.

قابلیت نام گذاری متشکل از تاریخ ، شماره ، حروف با پسوند و پیشوند و ترکیب آنها تا 128 حرف و همچنین زدن کنتور برای فایل های پشت سر هم و شناسایی آخرین فایل ساخته شده مثل قابلیت آدرس گیری 

با دادن آدرس مورد نظر در رایانه متصل به اسکنر و یا آدرسی در شبکه ، نرم افزار می توانند فایلهای تشکیل شده را ذخیره نمایند.

قابلیت فشرده سازی و ذخیره تصاویر سیاه و سفید بصورت Tiff Group4 با کمترین حجم و بهترین کیفیت

پرسش از کاربر جهت ذخیره تمام یا تعدادی از تصاویر صفحات اسکن شده به انتخاب کاربر.

پرسش از کاربر جهت حذف تمام یا تعدادی از تصاویر صفحات اسکن شده به انتخاب کاربر.

قابلیت اضافه کردن اسناد از قلم افتاده در لابلای تصاویری که از قبل اسکن شده اند ( Insert / Append Page ) 

قابلیت تعریف شاخه و زیر شاخه ( Batch File ) تصاویر و تعریف نام و شماره انداز برای هرکدام بصورت مستقل

قابلیت چرخش تصاویر ( Rotate ) در هنگام اسکن و یا پس از اتمام مرحله تصویربرداری به میزان 90 یا 180 درجه به چپ و راست.

تگ ها

Support@canonhp.com 340 340 88 - 021