پرده نمایش ویدئو پرژکتور سقفی برقی

حالت نمایش

پرده نمایش برقی اسکوپ 1.8x1.8 جزییات محصول

پرده نمایش برقی اسکوپ 1.8x1.8 امتیازمحصول تماس بگیرید جزییات محصول
 • Scope Motorized Projector Screen 180x180
  پرده نمایش برقی اسکوپ 1.8x1.8
  شرکت سازنده : Scope
  سایز پرده نمایش : 180x180 سانتی متر
  نوع پرده :برقی
  شیوه استفاده : آویز (سقفی)
  لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی پرده نمایش برقی اسکوپ 1.8x1.8 دیتا ویدئوپرژکتور تماس بگیرید
  جهان چاپگر نوین 03 666 888 021
تماس بگیرید

پرده نمایش برقی اسکوپ 2x2 جزییات محصول

پرده نمایش برقی اسکوپ 2x2 امتیازمحصول تماس بگیرید جزییات محصول
 • Scope Motorized Projector Screen 200x200
  پرده نمایش برقی اسکوپ 2x2
  شرکت سازنده : Scope
  سایز پرده نمایش : 200x200 سانتی متر
  نوع پرده :برقی
  شیوه استفاده : آویز (سقفی)
  لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی پرده نمایش برقی اسکوپ 2x2 دیتا ویدئوپرژکتور تماس بگیرید
  جهان چاپگر نوین 03 666 888 021
تماس بگیرید

پرده نمایش برقی اسکوپ 1.5x1.5 جزییات محصول

پرده نمایش برقی اسکوپ 1.5x1.5 امتیازمحصول تماس بگیرید جزییات محصول
 • Scope Motorized Projector Screen 150x150
  پرده نمایش برقی اسکوپ 1.5x1.5
  شرکت سازنده : Scope
  سایز پرده نمایش : 150x150 سانتی متر
  نوع پرده :برقی
  شیوه استفاده : آویز (سقفی)
  لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی پرده نمایش برقی اسکوپ 1.5x1.5 دیتا ویدئوپرژکتور تماس بگیرید
  جهان چاپگر نوین 03 666 888 021
تماس بگیرید

پرده نمایش برقی اسکوپ 2.5x2.5 جزییات محصول

پرده نمایش برقی اسکوپ 2.5x2.5 امتیازمحصول تماس بگیرید جزییات محصول
 • Scope Motorized Projector Screen 250x250
  پرده نمایش برقی اسکوپ 2.5x2.5
  شرکت سازنده : Scope
  سایز پرده نمایش : 250x250 سانتی متر
  نوع پرده :برقی
  شیوه استفاده : آویز (سقفی)
  لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی پرده نمایش برقی اسکوپ 2.5x2.5 دیتا ویدئوپرژکتور تماس بگیرید
  جهان چاپگر نوین 03 666 888 021
تماس بگیرید

پرده نمایش برقی اسکوپ 4x3 جزییات محصول

پرده نمایش برقی اسکوپ 4x3 امتیازمحصول تماس بگیرید جزییات محصول
 • Scope Motorized Projector Screen 300x400
  پرده نمایش برقی اسکوپ 3x4
  شرکت سازنده : Scope
  سایز پرده نمایش : 300x400 سانتی متر
  نوع پرده :برقی
  شیوه استفاده : آویز (سقفی)
  لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی پرده نمایش برقی اسکوپ 4x3 دیتا ویدئوپرژکتور تماس بگیرید
  جهان چاپگر نوین 03 666 888 021
تماس بگیرید

پرده نمایش دیتا پروژکتور سقفی برقی جزییات محصول

پرده نمایش دیتا پروژکتور سقفی برقی امتیازمحصول تماس بگیرید جزییات محصول
 • پرده نمایش دیتا ویدئو پرژکتور 180*180 سانتیمتر برقی کنترل دار
  پرده نمایش دیتا ویدئو پرژکتور 200*200 سانتیمتر برقی کنترل دار
  پرده نمایش دیتا ویدئو پرژکتور 250*250 سانتیمتر برقی کنترل دار
  پرده نمایش دیتا ویدئو پرژکتور 300*300 سانتیمتر برقی کنترل دار
  پرده نمایش دیتا ویدئو پرژکتور 350*350 سانتیمتر برقی کنترل دار
  پرده نمایش دیتا ویدئو پرژکتور 300*400 سانتیمتر برقی کنترل دار
  پرده نمایش دیتا ویدئو پرژکتور 400*400 سانتیمتر برقی کنترل دار
  پرده نمایش دیتا ویدئو پرژکتور 500*500 سانتیمتر برقی کنترل دار
  پرده نمایش دیتا ویدئو پرژکتور 400*600 سانتیمتر برقی کنترل دار
  لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی پرده نمایش سقفی برقی دیتا ویدئوپرژکتور تماس بگیرید
  جهان چاپگر نوین 03 666 888 021
تماس بگیرید

Support@canonhp.com 340 340 88 - 021