حالت نمایش

چیپ کارتریج Sharp MX-500

Sharp MX-500 Cartridge Chipset
چیپست تونر کارتریج شارپ ام ایکس 500
کپی های سازگار : Sharp M283 , M363U , M453U , M503U , M363N , M453N , M503N
کارتریجهای سازگار : SHARP MX-500XT
تعداد برگ چاپ : 40000 برگ
لطفا برای اطلاع از قیمت نهایی و موجودی چیپ SHARP MX-500 تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
5
تماس بگیرید

چیپ کارتریج Sharp AR-450FT

Sharp AR-450FT Cartridge Chipset
چیپست تونر کارتریج شارپ ای آر 450 اف تی
کپی های سازگار : Sharp AR M310U , M420U , M350D , M450D , M350 , M450
کارتریجهای سازگار : SHARP AR-450FT
تعداد برگ چاپ : 25000 برگ
لطفا برای اطلاع از قیمت نهایی و موجودی چیپ SHARP AR-450FT تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

چیپ کارتریج Sharp AR-310FT

Sharp AR-310FT Cartridge Chipset
چیپست تونر کارتریج شارپ ای آر 310 اف تی
کپی های سازگار : Sharp AR 5625 , 5631 , 256L , 316L , M258 , M318 , M236 , M276 , 266 , 237
کارتریجهای سازگار : SHARP AR-310FT
تعداد برگ چاپ : 15000 برگ
لطفا برای اطلاع از قیمت نهایی و موجودی چیپ SHARP AR-310FT تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

چیپ کارتریج Sharp AR-270ft

Sharp AR-270ft Cartridge Chipset
چیپست تونر کارتریج شارپ ای آر 270 اف تی
کپی های سازگار : Sharp AR 235 , 275 , M236 , M276 , M5127
کارتریجهای سازگار : SHARP AR-270FT
تعداد برگ چاپ : 15000 برگ
لطفا برای اطلاع از قیمت نهایی و موجودی چیپ SHARP AR-270ft تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

چیپ کارتریج Sharp AR-620ft

Sharp AR-620ft Cartridge Chipset
چیپست تونر کارتریج شارپ ای آر 620 اف تی
کپی های سازگار : Sharp AR 550 , 620 , 700
کارتریجهای سازگار : SHARP AR-620FT
تعداد برگ چاپ : 60000 برگ
لطفا برای اطلاع از قیمت نهایی و موجودی چیپ SHARP AR-620ft تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

چیپ کارتریج Sharp AR-451nt

Sharp AR-451nt Cartridge Chipset
چیپست تونر کارتریج شارپ ای آر 451 ان تی
کپی های سازگار : Sharp AR M351n , M351u , M350u , M350n , M455n , M455u
کارتریجهای سازگار : SHARP AR-451NT
تعداد برگ چاپ : 25000 برگ
لطفا برای اطلاع از قیمت نهایی و موجودی چیپ SHARP AR-451nt تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

چیپ کارتریج Sharp MX-235xt

Sharp MX-235xt Cartridge Chipset
چیپست تونر کارتریج شارپ ام ایکس 235 ایکس تی
کپی های سازگار : Sharp AR 5620SL x , X180s , X180 , X200 , X200D , X230n
کارتریجهای سازگار : SHARP MX-235XT
تعداد برگ چاپ : 16000 برگ
لطفا برای اطلاع از قیمت نهایی و موجودی چیپ SHARP MX-235xt تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

چیپ کارتریج Sharp MX-236ft

Sharp MX-236ft Cartridge Chipset
چیپست تونر کارتریج شارپ ام ایکس 236 اف تی
کپی های سازگار : Sharp AR 5618 , 5620 , 5623 , 182 , 202 , 232
کارتریجهای سازگار : SHARP MX-236FT
تعداد برگ چاپ : 16000 برگ
لطفا برای اطلاع از قیمت نهایی و موجودی چیپ SHARP MX-236ft تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
5
تماس بگیرید

چیپ کارتریج Sharp AR016-FT

Sharp AR016-FT Cartridge Chipset
چیپست تونر کارتریج شارپ ای آر 016 اف تی
کپی های سازگار : Sharp AR5015, 5015N, 5120, 5220, 5136, 5320, 1118
کارتریجهای سازگار : SHARP AR016-FT
تعداد برگ چاپ : 8000 برگ
لطفا برای اطلاع از قیمت نهایی و موجودی چیپ SHARP AR016-FT تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

چیپ کارتریج Sharp MX-237ft

Sharp MX-237ft Cartridge Chipset
چیپست تونر کارتریج شارپ ام ایکس 237 اف تی
کپی های سازگار : Sharp AR 6020 , AR 6020n , AR 6023n , AR 2048s
کارتریجهای سازگار : SHARP MX-237ft , SHARP MX-238ft
تعداد برگ چاپ : 20000 برگ
لطفا برای اطلاع از قیمت نهایی و موجودی چیپ SHARP MX-237ft تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

چیپ کارتریج Sharp MX-237xt

Sharp MX-237xt Cartridge Chipset
چیپست تونر کارتریج شارپ ام ایکس 237 ایکس تی
کپی های سازگار : Sharp AR X201 , AR X201D , AR X231N , AR X311N
کارتریجهای سازگار : SHARP MX-237xt , SHARP MX-238xt
تعداد برگ چاپ : 20000 برگ
لطفا برای اطلاع از قیمت نهایی و موجودی چیپ SHARP MX-237xt تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
2
تماس بگیرید

چیپ کارتریج Sharp AR-202ft

Sharp AR-202ft Cartridge Chipset
چیپست تونر کارتریج شارپ ای آر 202 اف تی
کپی های سازگار : Sharp AR M160 , M163 , M201 , M205 , M206 , M207
کارتریجهای سازگار : SHARP AR-202FT
تعداد برگ چاپ : 16000 برگ
لطفا برای اطلاع از قیمت نهایی و موجودی چیپ SHARP AR-202ft تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

چیپ کارتریج Sharp AR-021ft

Sharp AR-021ft Cartridge Chipset
چیپست تونر کارتریج شارپ ای آر 021 اف تی
کپی های سازگار : Sharp AR 5516x , 5516sx , 5520dx , 5520x , 2120j
کارتریجهای سازگار : SHARP AR-021FT , SHARP AR-020
تعداد برگ چاپ : 19000 برگ
لطفا برای اطلاع از قیمت نهایی و موجودی چیپ SHARP AR-021ft تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

Support@canonhp.com 340 340 88 - 021