حالت نمایش

پرینتر صدور چک Tallygenicom 2265 Plus

Tallygenicom 2265 Plus Cheque Printer
چاپگر چک تالی جنیکام مدل 2265 پلاس
سرعت چاپ : 900 كاراكتر در ثانیه
کیفیت چاپ : 360X360 dpi
تکنولوژی چاپ : سوزنی
تعداد نسخ قابل چاپ : 1 نسخه اصلی + 5 برگ کپی
نوع اتصال : Parallel , serial
نوع تونر کارتریج : ریبون مشکی Tallygenicom 2265 Plus
عمر ریبون : 20 میلیون کارکتر
لطفا برای اطلاع از موجودی و قیمت نهایی Tallygenicom 2265 Plus تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

پرینتر صدور چک Jolimark BP900kII

Jolimark BP900kII Cheque Printer
چاپگر چک جولیمارک مدل بی پی 900 تو پلاس
سرعت چاپ : 360 كاراكتر در ثانیه
کیفیت چاپ : 360X360 dpi
تکنولوژی چاپ : سوزنی
تعداد نسخ قابل چاپ : 1 نسخه اصلی + 6 برگ کپی
نوع اتصال : USB, Parallel
نوع تونر کارتریج : ریبون مشکی Jolimark BP900kII
عمر ریبون : 10 میلیون کارکتر
لطفا برای اطلاع از موجودی و قیمت نهایی Jolimark BP900kII تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

پرینتر صدور چک Jolimark DP550

Jolimark DP550 Cheque Printer
چاپگر چک جولیمارک مدل دی پی 550
سرعت چاپ : 400 كاراكتر در ثانیه
کیفیت چاپ : 360X360 dpi
تکنولوژی چاپ : سوزنی
تعداد نسخ قابل چاپ : 1 نسخه اصلی + 6 برگ کپی
نوع اتصال : USB, Parallel
نوع تونر کارتریج : ریبون مشکی Jolimark DP550
عمر ریبون : 10 میلیون کارکتر
لطفا برای اطلاع از موجودی و قیمت نهایی Jolimark DP550 تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
1
تماس بگیرید

پرینتر صدور چک Jolimark BP1000k

Jolimark BP1000k Cheque Printer
چاپگر چک جولیمارک مدل بی پی 1000 کی
سرعت چاپ : 360 كاراكتر در ثانیه
کیفیت چاپ : 360X360 dpi
تکنولوژی چاپ : سوزنی
تعداد نسخ قابل چاپ : 1 نسخه اصلی + 6 برگ کپی
نوع اتصال : USB, Parallel
نوع تونر کارتریج : ریبون مشکی Jolimark BP1000k
عمر ریبون : 10 میلیون کارکتر
لطفا برای اطلاع از موجودی و قیمت نهایی Jolimark BP1000k تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
5
تماس بگیرید

پرینتر صدور چک Tallygenicom 5040

Tallygenicom 5040 Cheque Printer
چاپگر چک تالی جنیکام مدل 5040
سرعت چاپ : 480 كاراكتر در ثانیه
کیفیت چاپ : 360X360 dpi
تکنولوژی چاپ : سوزنی
تعداد نسخ قابل چاپ : 1 نسخه اصلی + 4 برگ کپی
نوع اتصال : USB, Parallel , serial
نوع تونر کارتریج : ریبون مشکی Tallygenicom 5040
عمر ریبون : 10 میلیون کارکتر
لطفا برای اطلاع از موجودی و قیمت نهایی Tallygenicom 5040 تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

پرینتر صدور چک Tallygenicom TG 5050

Tallygenicom TG 5050 Cheque Printer
چاپگر چک تالی جنیکام مدل تی جی 5050
سرعت چاپ : 660 كاراكتر در ثانیه
کیفیت چاپ : 360X360 dpi
تکنولوژی چاپ : سوزنی
تعداد نسخ قابل چاپ : 1 نسخه اصلی + 5 برگ کپی
نوع اتصال : USB, Parallel , serial
نوع تونر کارتریج : ریبون مشکی Tallygenicom TG 5050
عمر ریبون : 5 میلیون کارکتر
لطفا برای اطلاع از موجودی و قیمت نهایی Tallygenicom TG 5050 تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

پرینتر صدور چک Tallygenicom TG 5130

Tallygenicom TG 5130 Cheque Printer
چاپگر چک تالی جنیکام مدل تی جی 5130
سرعت چاپ : 480 كاراكتر در ثانیه
کیفیت چاپ : 360X360 dpi
تکنولوژی چاپ : سوزنی
تعداد نسخ قابل چاپ : 1 نسخه اصلی + 4 برگ کپی
نوع اتصال : USB, Parallel , serial
نوع تونر کارتریج : ریبون مشکی Tallygenicom TG 5130
عمر ریبون : 5 میلیون کارکتر
لطفا برای اطلاع از موجودی و قیمت نهایی Tallygenicom TG 5130 تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

پرینتر صدور چک Tallygenicom 2280 Plus

Tallygenicom 2280 Plus Cheque Printer
چاپگر چک تالی جنیکام مدل 2280 پلاس
سرعت چاپ : 1100 كاراكتر در ثانیه
کیفیت چاپ : 360X360 dpi
تکنولوژی چاپ : سوزنی
تعداد نسخ قابل چاپ : 1 نسخه اصلی + 5 برگ کپی
نوع اتصال : USB, Parallel , serial
نوع تونر کارتریج : ریبون مشکی Tallygenicom 2280 Plus
عمر ریبون : 10 میلیون کارکتر
لطفا برای اطلاع از موجودی و قیمت نهایی Tallygenicom 2280 Plus تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

پرینتر صدور چک Compuprint sp40

Compuprint sp40 Cheque Printer
چاپگر چک کامپو پرینت مدل اس پی 40
سرعت چاپ : 600 كاراكتر در ثانیه
کیفیت چاپ : 360X360 dpi
تکنولوژی چاپ : سوزنی
تعداد نسخ قابل چاپ : 1 نسخه اصلی + 5 برگ کپی
نوع اتصال :2 پورت Serial با تشخیص دیتای ورودی USB, Parallel
نوع تونر کارتریج : ریبون مشکی Compuprint sp40
عمر ریبون : 5 میلیون کارکتر
لطفا برای اطلاع از موجودی و قیمت نهایی Compuprint sp40 تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
4
تماس بگیرید

پرینتر صدور چک Compuprint sp40 Plus

Compuprint sp40 Plus Cheque Printer
چاپگر چک کامپو پرینت مدل اس پی 40 پلاس
سرعت چاپ : 600 كاراكتر در ثانیه
کیفیت چاپ : 360X360 dpi
تکنولوژی چاپ : سوزنی
تعداد نسخ قابل چاپ : 1 نسخه اصلی + 6 برگ کپی
نوع اتصال : USB, Parallel
نوع تونر کارتریج : ریبون مشکی Compuprint sp40 Plus
عمر ریبون : 10 میلیون کارکتر
لطفا برای اطلاع از موجودی و قیمت نهایی Compuprint sp40 Plus تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
5
تماس بگیرید

Support@canonhp.com 340 340 88 - 021