حالت نمایش

باتری لپ تاپ ASUS

ASUS laptop battery
باتری لپ تاپ ایسوس
بصورت آکبند عرضه میشود
دارای گارانتی میباشد
هنگام خرید باتری مدل و پارت نامبر لپ تاپ ASUS را حتما اعلام کنید
لطفا برای اطلاع از موجودی و قیمت نهایی باتری لپ تاپ ASUS تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
5
تماس بگیرید

باتری لپ تاپ LENOVO

LENOVO laptop battery
باتری لپ تاپ لنوو
بصورت آکبند عرضه میشود
دارای گارانتی میباشد
هنگام خرید باتری مدل و پارت نامبر لپ تاپ LENOVO را حتما اعلام کنید
لطفا برای اطلاع از موجودی و قیمت نهایی باتری لپ تاپ LENOVO تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

باتری لپ تاپ SONY

SONY laptop battery
باتری لپ تاپ سونی
بصورت آکبند عرضه میشود
دارای گارانتی میباشد
هنگام خرید باتری مدل و پارت نامبر لپ تاپ SONY را حتما اعلام کنید
لطفا برای اطلاع از موجودی و قیمت نهایی باتری لپ تاپ SONY تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

باتری لپ تاپ TOSHIBA

TOSHIBA laptop battery
باتری لپ تاپ توشیبا
بصورت آکبند عرضه میشود
دارای گارانتی میباشد
هنگام خرید باتری مدل و پارت نامبر لپ تاپ TOSHIBA را حتما اعلام کنید
لطفا برای اطلاع از موجودی و قیمت نهایی باتری لپ تاپ TOSHIBA تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

باتری لپ تاپ ACER

ACER laptop battery
باتری لپ تاپ ایسر
بصورت آکبند عرضه میشود
دارای گارانتی میباشد
هنگام خرید باتری مدل و پارت نامبر لپ تاپ ACER را حتما اعلام کنید
لطفا برای اطلاع از موجودی و قیمت نهایی باتری لپ تاپ ACER تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

باتری لپ تاپ MSI

MSI laptop battery
باتری لپ تاپ ام اس آی
بصورت آکبند عرضه میشود
دارای گارانتی میباشد
هنگام خرید باتری مدل و پارت نامبر لپ تاپ MSI را حتما اعلام کنید
لطفا برای اطلاع از موجودی و قیمت نهایی باتری لپ تاپ MSI تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

شارژر/آدابتور لپ تاپ HP

HP laptop battery charger
شارژر باتری لپ تاپ اچ پی
بصورت آکبند عرضه میشود
دارای گارانتی میباشد
هنگام خرید شارژر باتری مدل و پارت نامبر لپ تاپ HP را حتما اعلام کنید
در خرید شارژر یا آدابتور لپ تاپ اچ پی نکات زیر مهم است:
شدت جریان ورودی چند آمپر است
ولتاژ ورودی چند ولت است
توان باتری HP چند وات است
لطفا برای اطلاع از موجودی و قیمت نهایی شارژر باتری لپ تاپ HP تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

شارژر/آدابتور لپ تاپ ACER

ACER laptop battery charger
شارژر باتری لپ تاپ ایسر
بصورت آکبند عرضه میشود
دارای گارانتی میباشد
هنگام خرید شارژر باتری مدل و پارت نامبر لپ تاپ ACER را حتما اعلام کنید
در خرید شارژر یا آدابتور لپ تاپ ایسر نکات زیر مهم است:
شدت جریان ورودی چند آمپر است
ولتاژ ورودی چند ولت است
توان باتری ACER چند وات است
لطفا برای اطلاع از موجودی و قیمت نهایی شارژر باتری لپ تاپ ACER تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

شارژر/آدابتور لپ تاپ LENOVO

LENOVO laptop battery charger
شارژر باتری لپ تاپ لنوو
بصورت آکبند عرضه میشود
دارای گارانتی میباشد
هنگام خرید شارژر باتری مدل و پارت نامبر لپ تاپ LENOVO را حتما اعلام کنید
در خرید شارژر یا آدابتور لپ تاپ لنوو نکات زیر مهم است:
شدت جریان ورودی چند آمپر است
ولتاژ ورودی چند ولت است
توان باتری LENOVO چند وات است
لطفا برای اطلاع از موجودی و قیمت نهایی شارژر باتری لپ تاپ LENOVO تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

شارژر/آدابتور لپ تاپ ASUS

ASUS laptop battery charger
شارژر باتری لپ تاپ ایسوس
بصورت آکبند عرضه میشود
دارای گارانتی میباشد
هنگام خرید شارژر باتری مدل و پارت نامبر لپ تاپ ASUS را حتما اعلام کنید
در خرید شارژر یا آدابتور لپ تاپ ایسوس نکات زیر مهم است:
شدت جریان ورودی چند آمپر است
ولتاژ ورودی چند ولت است
توان باتری ASUS چند وات است
لطفا برای اطلاع از موجودی و قیمت نهایی شارژر باتری لپ تاپ ASUS تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

شارژر/آدابتور لپ تاپ TOSHIBA

TOSHIBA laptop battery charger
شارژر باتری لپ تاپ توشیبا
بصورت آکبند عرضه میشود
دارای گارانتی میباشد
هنگام خرید شارژر باتری مدل و پارت نامبر لپ تاپ TOSHIBA را حتما اعلام کنید
در خرید شارژر یا آدابتور لپ تاپ توشیبا نکات زیر مهم است:
شدت جریان ورودی چند آمپر است
ولتاژ ورودی چند ولت است
توان باتری TOSHIBA چند وات است
لطفا برای اطلاع از موجودی و قیمت نهایی شارژر باتری لپ تاپ TOSHIBA تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

شارژر/آدابتور لپ تاپ MSI

MSI laptop battery charger
شارژر باتری لپ تاپ ام اس آی
بصورت آکبند عرضه میشود
دارای گارانتی میباشد
هنگام خرید شارژر باتری مدل و پارت نامبر لپ تاپ MSI را حتما اعلام کنید
در خرید شارژر یا آدابتور لپ تاپ ام اس آی نکات زیر مهم است:
شدت جریان ورودی چند آمپر است
ولتاژ ورودی چند ولت است
توان باتری MSI چند وات است
لطفا برای اطلاع از موجودی و قیمت نهایی شارژر باتری لپ تاپ MSI تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

شارژر/آدابتور لپ تاپ SONY

SONY laptop battery charger
شارژر باتری لپ تاپ سونی
بصورت آکبند عرضه میشود
دارای گارانتی میباشد
هنگام خرید شارژر باتری مدل و پارت نامبر لپ تاپ SONY را حتما اعلام کنید
در خرید شارژر یا آدابتور لپ تاپ سونی نکات زیر مهم است:
شدت جریان ورودی چند آمپر است
ولتاژ ورودی چند ولت است
توان باتری SONY چند وات است
لطفا برای اطلاع از موجودی و قیمت نهایی شارژر باتری لپ تاپ SONY تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
5
تماس بگیرید

باتری لپ تاپ HP

HP laptop battery
باتری لپ تاپ اچ پی
بصورت آکبند عرضه میشود
دارای گارانتی میباشد
هنگام خرید باتری مدل و پارت نامبر لپ تاپ HP را حتما اعلام کنید
لطفا برای اطلاع از موجودی و قیمت نهایی باتری لپ تاپ HP تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

باتری لپ تاپ DELL

Dell laptop battery
باتری لپ تاپ دل
بصورت آکبند عرضه میشود
دارای گارانتی میباشد
هنگام خرید باتری مدل و پارت نامبر لپ تاپ DELL را حتما اعلام کنید
لطفا برای اطلاع از موجودی و قیمت نهایی باتری لپ تاپ DELL تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

شارژر/آدابتور لپ تاپ DELL

Dell laptop battery charger
شارژر باتری لپ تاپ دل
بصورت آکبند عرضه میشود
دارای گارانتی میباشد
هنگام خرید شارژر باتری مدل و پارت نامبر لپ تاپ DELL را حتما اعلام کنید
در خرید شارژر یا آدابتور لپ تاپ دل نکات زیر مهم است:
شدت جریان ورودی چند آمپر است
ولتاژ ورودی چند ولت است
توان باتری DELL چند وات است
لطفا برای اطلاع از موجودی و قیمت نهایی شارژر باتری لپ تاپ DELL تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
2
تماس بگیرید

Support@canonhp.com 340 340 88 - 021