پرده نمایش ویدئو پرژکتور سقفی دستی

حالت نمایش

پرده نمایش دستی پروژکتور اسکوپ 1.8x1.8 جزییات محصول

پرده نمایش دستی پروژکتور اسکوپ 1.8x1.8 امتیازمحصول تماس بگیرید جزییات محصول
 • Scope Manual Projector Screen 180x180
  پرده نمایش دستی پروژکتور اسکوپ 1.8x1.8
  شرکت سازنده : Scope
  سایز پرده نمایش : 180x180 سانتی متر
  نوع پرده : دستی
  شیوه استفاده : آویز (سقفی)
  لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی پرده نمایش دستی اسکوپ 1.8x1.8 دیتا ویدئوپرژکتور تماس بگیرید
  جهان چاپگر نوین 03 666 888 021
تماس بگیرید

پرده نمایش دستی پروژکتور اسکوپ 1.5x1.5 جزییات محصول

پرده نمایش دستی پروژکتور اسکوپ 1.5x1.5 امتیازمحصول تماس بگیرید جزییات محصول
 • Scope Manual Projector Screen 150x150
  پرده نمایش دستی پروژکتور اسکوپ 1.5x1.5
  شرکت سازنده : Scope
  سایز پرده نمایش : 150x150 سانتی متر
  نوع پرده : دستی
  شیوه استفاده : آویز (سقفی)
  لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی پرده نمایش دستی اسکوپ 1.5x1.5 دیتا ویدئوپرژکتور تماس بگیرید
  جهان چاپگر نوین 03 666 888 021
تماس بگیرید

پرده نمایش دستی پروژکتور اسکوپ 2x2 جزییات محصول

پرده نمایش دستی پروژکتور اسکوپ 2x2 امتیازمحصول تماس بگیرید جزییات محصول
 • Scope Manual Projector Screen 200x200
  پرده نمایش دستی پروژکتور اسکوپ 2x2
  شرکت سازنده : Scope
  سایز پرده نمایش : 200x200 سانتی متر
  نوع پرده : دستی
  شیوه استفاده : آویز (سقفی)
  لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی پرده نمایش دستی اسکوپ 2x2 دیتا ویدئوپرژکتور تماس بگیرید
  جهان چاپگر نوین 03 666 888 021
تماس بگیرید

پرده نمایش دستی پروژکتور اسکوپ 2.5x2.5 جزییات محصول

پرده نمایش دستی پروژکتور اسکوپ 2.5x2.5 امتیازمحصول تماس بگیرید جزییات محصول
 • Scope Manual Projector Screen 250x250
  پرده نمایش دستی پروژکتور اسکوپ 2.5x2.5
  شرکت سازنده : Scope
  سایز پرده نمایش : 250x250 سانتی متر
  نوع پرده : دستی
  شیوه استفاده : آویز (سقفی)
  لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی پرده نمایش دستی اسکوپ 2.5x2.5 دیتا ویدئوپرژکتور تماس بگیرید
  جهان چاپگر نوین 03 666 888 021
تماس بگیرید

پرده نمایش دیتا پروژکتور سقفی دستی جزییات محصول

پرده نمایش دیتا پروژکتور سقفی دستی امتیازمحصول تماس بگیرید جزییات محصول
 • پرده نمایش دیتا ویدئو پروژکتور 180*180 سانتیمتر سقفی دستی
  پرده نمایش دیتا ویدئو پروژکتور 200*200 سانتیمتر سقفی دستی
  پرده نمایش دیتا ویدئو پروژکتور 250*250 سانتیمتر سقفی دستی
  پرده نمایش دیتا ویدئو پروژکتور 300*300 سانتیمتر سقفی دستی
  لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی پرده نمایش سقفی دستی دیتا ویدئوپرژکتور تماس بگیرید
  جهان چاپگر نوین 03 666 888 021
تماس بگیرید

Support@canonhp.com 340 340 88 - 021