رک دوربین مداربسته

حالت نمایش

رک شبکه 7U45CM

7U45CM Wall Mounted Rack
رک دیواری شبکه مدل 7 یو 45 سی ام
نوع : رک شبکه
ابعاد :56*45*36 سانتی متر
تعداد یونیت : 7 یونیت
تعداد جایگاه فن : یک عدد
تعداد فن نصب شده : یک عدد
دارای چهار ورودی برق
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی رک دیواری 7U45CM تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

رک شبکه 6U35CM

6U35CM Wall Mounted Rack
رک دیواری شبکه مدل 6 یو 35 سی ام
نوع : رک شبکه
ابعاد :56*33*23 سانتی متر
تعداد یونیت : 6 یونیت
تعداد جایگاه فن : یک عدد
تعداد فن نصب شده : یک عدد
دارای چهار ورودی برق
دارای درب شیشه ای
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی رک دیواری 6U35CM تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

رک شبکه 4U50CM

4U50CM Wall Mounted Rack
رک دیواری شبکه مدل 4 یو 50 سی ام
نوع : رک شبکه
ابعاد :56*50*23 سانتی متر
تعداد یونیت : 4 یونیت
تعداد جایگاه فن : یک عدد
تعداد فن نصب شده : یک عدد
پوشش رنگ کوره ای پودری الکترواستاتیک
امکان ورود کابل از پایین و بالای رک
درب جلویی توری
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی رک دیواری 4U50CM تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

رک شبکه 4U40CM

4U40CM Wall Mounted Rack
رک دیواری شبکه مدل 4 یو 40 سی ام
نوع : رک شبکه
ابعاد :40*40*25 سانتی متر
تعداد یونیت : 4 یونیت
تعداد جایگاه فن : یک عدد
تعداد فن نصب شده : یک عدد
پوشش رنگ کوره ای الکترو استاتیک
امکان ورود کابل از پایین و بالای رک
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی رک دیواری 4U40CM تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

رک شبکه 12U65CM

12U65CM Wall Mounted Rack
رک دیواری شبکه مدل 12 یو 65 سی ام
نوع : رک شبکه
ابعاد :56*60*48 سانتی متر
تعداد یونیت : 12 یونیت
تعداد جایگاه فن : یک عدد
تعداد فن نصب شده : یک عدد
دارای چهار ورودی برق
دارای سینی ثابت
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی رک دیواری 12U65CM تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

رک شبکه 9U60CM

9U60CM Wall Mounted Rack
رک دیواری شبکه مدل 9 یو 60 سی ام
نوع : رک شبکه
ابعاد :56*60*48 سانتی متر
تعداد یونیت : 9 یونیت
تعداد جایگاه فن : یک عدد
تعداد فن نصب شده : یک عدد
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی رک دیواری 9U60CM تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

رک شبکه ERS-2168

Equip ERS-2168 Rack
رک شبکه اکوئیپ مدل ای آر اس 2168
نوع : رک شبکه
ابعاد :112*80*60 سانتی متر
تعداد یونیت : 21 یونیت
تعداد جایگاه فن : 2 عدد
تعداد فن نصب شده : 1 عدد
درب جلو شیشه ای فریم دار
طراحی ضد گرد و غبار
درب پشت فلزی
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی رک سرور ERS-2168 تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

رک شبکه ERS-1766

Equip ERS-1766 Rack
رک شبکه اکوئیپ مدل ای آر اس 1766
نوع : رک شبکه
ابعاد :60*94*60 سانتی متر
تعداد یونیت : 17 یونیت
تعداد جایگاه فن : 1 عدد
تعداد فن نصب شده : 1 عدد
درب جلو شیشه ای فریم دار
طراحی ضد گرد و غبار
درب پشت فلزی
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی رک سرور ERS-1766 تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

رک سرور NSP 42 UNIT

NSP 42 UNIT Rack
رک سرور مدل ان اس پی 42 یونیت
نوع : رک سرور
ابعاد :60*80*200 سانتی متر
تعداد یونیت : 42 یونیت
تعداد جایگاه فن : 4 عدد
تعداد فن نصب شده : 1 عدد
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی رک سرور NSP 42 UNIT تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

رک شبکه ERW-0664

Equip ERW-0664 Rack
رک شبکه دیواری اکوئیپ مدل ای آر دبلیو 0664
نوع : رک شبکه
ابعاد :33*45*60 سانتی متر
تعداد یونیت : 6 یونیت
تعداد جایگاه فن : 1 عدد
تعداد فن نصب شده : 1 عدد
نصب آسان توسط واسط های نگهدارنده
پنل بازشو مجهز به قفل کشویی
درب جلو شیشه ای
پنل های جانبی بازشو
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی رک شبکه ERW-0664 تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

رک شبکه ERW-0966

Equip ERW-0966 Rack
رک شبکه دیواری اکوئیپ مدل ای آر دبلیو 0966
نوع : رک شبکه
ابعاد :46*60*60 سانتی متر
تعداد یونیت : 9 یونیت
تعداد جایگاه فن : 1 عدد
تعداد فن نصب شده : 1 عدد
نصب آسان توسط واسط های نگهدارنده
پنل بازشو مجهز به قفل کشویی
درب جلو شیشه ای
پنل های جانبی بازشو
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی رک شبکه ERW-0966 تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

رک شبکه ERW-0465D

Equip ERW-0465D Rack
رک شبکه دیواری اکوئیپ مدل ای آر دبلیو 0465 دی
نوع : رک شبکه
ابعاد :20*50*60 سانتی متر
تعداد یونیت : 4 یونیت
تعداد جایگاه فن : 1 عدد
تعداد فن نصب شده : 1 عدد
دارای درب مشبک
امکان نصب سوکت های BNC
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی رک شبکه ERW-0465D تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

رک شبکه 05

Wall Mounted Rack
رک دیواری شبکه مدل 05
نوع : رک شبکه
ابعاد :40*35*25 سانتی متر
تعداد یونیت : 5 یونیت
تعداد جایگاه فن : یک عدد
تعداد فن نصب شده : 0
امکان نصب دستگاه ضبط دوربین مداربسته DVR
دارای یک عدد سینی ثابت
دارای دو ورودی جهت کابل
امکان نصب فن
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی رک دیواری 05 تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

رک سرور ERS-3761

Equip ERS-3761 Rack
رک سرور اکوئیپ مدل ای آر اس 3761
نوع : رک سرور
ابعاد :183*100*60 سانتی متر
تعداد یونیت : 37 یونیت
تعداد جایگاه فن : 4 عدد
تعداد فن نصب شده : 1 عدد
درب جلو شیشه ای فریم دار
طراحی ضد گرد و غبار
درب پشت فلزی
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی رک سرور ERS-3761 تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

رک سرور ERS-2868

Equip ERS-2868 Rack
رک سرور اکوئیپ مدل ای آر اس 2868
نوع : رک شبکه
ابعاد :143*80*60 سانتی متر
تعداد یونیت : 28 یونیت
تعداد جایگاه فن : 4 عدد
تعداد فن نصب شده : 1 عدد
درب جلو شیشه ای فریم دار
طراحی ضد گرد و غبار
درب پشت فلزی
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی رک سرور ERS-2868 تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

رک سرور ERS-3261

Equip ERS-3261 Rack
رک سرور اکوئیپ مدل ای آر اس 3261
نوع : رک سرور و شبکه
ابعاد :160*160*60 سانتی متر
تعداد یونیت : 32 یونیت
تعداد جایگاه فن : 4 عدد
تعداد فن نصب شده : 1 عدد
درب جلو شیشه ای فریم دار
طراحی ضد گرد و غبار
درب پشت فلزی
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی رک سرور ERS-3261 تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

رک سرور ERS-3266

Equip ERS-3266 Rack
رک سرور اکوئیپ مدل ای آر اس 3266
نوع : رک سرور
ابعاد :160*160*60 سانتی متر
تعداد یونیت : 32 یونیت
تعداد جایگاه فن : 2 عدد
تعداد فن نصب شده : 1 عدد
درب جلو شیشه ای فریم دار
طراحی ضد گرد و غبار
درب پشت فلزی
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی رک سرور ERS-3266 تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

رک شبکه ERS-3866

Equip ERS-3866 Rack
رک شبکه اکوئیپ مدل ای آر اس 3866
نوع : رک شبکه
ابعاد :187*60*60 سانتی متر
تعداد یونیت : 38 یونیت
تعداد جایگاه فن : 2 عدد
تعداد فن نصب شده : 1 عدد
درب جلو شیشه ای فریم دار
طراحی ضد گرد و غبار
درب پشت فلزی
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی رک سرور ERS-3866 تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

Support@canonhp.com 340 340 88 - 021