دوربین مداربسته گردان

حالت نمایش

دوربین مداربسته AHD PT-360-PHD

AHD PT-360-PHD CCTV
دوربین مداربسته دیواری AHD مدل PT-360-PHD
نوع لنز دوربین : متغییر
نوع سنسور : cmos
مدل و شرکت سازنده سنسور :Sony IMX225
اندازه سنسور تصویر دوربین : 1/3
پیکسل قابل تشخیص سنسور : 1280x960
حداکثر کیفیت تصویر برداری : 1.3 مگاپیکسل
برد پرتاب مادون قرمز : حداکثر150 متر
مقاومت در برابر نفوذ آب : IP 66
لطفا جهت اطلاع از قیمت و موجودی دوربین مداربسته دیواری تماس بگیرید .
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

دوربین مداربسته PT-8032-SWR

PT-8032-SWR CCTV
دوربین مداربسته دیواری مدل PT-8032-SWR
نوع لنز دوربین : متغییر
نوع سنسور :ccd-sony
مدل و شرکت سازنده سنسور :Sony ICX811AK
اندازه سنسور تصویر دوربین : 1/3
پیکسل قابل تشخیص سنسور : 976x582
حداکثر کیفیت تصویر برداری روز : 650 خط افقی
حداکثر کیفیت تصویر برداری شب :700 خط افقی
برد پرتاب مادون قرمز : حداکثر150 متر
مقاومت در برابر نفوذ آب : IP 66
لطفا جهت اطلاع از قیمت و موجودی دوربین مداربسته دیواری تماس بگیرید .
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

دوربین مداربسته PT-8022-SW

PT-8022-SW CCTV
دوربین مداربسته دیواری مدل PT-8022-SW
نوع لنز دوربین : متغییر
نوع سنسور :ccd-sony
مدل و شرکت سازنده سنسور :Sony ICX639BK
اندازه سنسور تصویر دوربین : 1/3
پیکسل قابل تشخیص سنسور : 976x582
حداکثر کیفیت تصویر برداری روز : 650 خط افقی
حداکثر کیفیت تصویر برداری شب :700 خط افقی
برد پرتاب مادون قرمز : حداکثر متر
مقاومت در برابر نفوذ آب : IP 66
لطفا جهت اطلاع از قیمت و موجودی دوربین مداربسته دیواری تماس بگیرید .
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

دوربین مداربسته PT-SCA-30 IR

PT-SCA-30 IR CCTV
دوربین مداربسته دیواری مدل PT-SCA-30 IR
نوع لنز دوربین : متغییر
نوع سنسور :ccd-sony
مدل و شرکت سازنده سنسور :
اندازه سنسور تصویر دوربین : 1/3
پیکسل قابل تشخیص سنسور : 752x582
حداکثر کیفیت تصویر برداری : 540 خط افقی
برد پرتاب مادون قرمز : حداکثر 100متر
مقاومت در برابر نفوذ آب : IP 66
لطفا جهت اطلاع از قیمت و موجودی دوربین مداربسته دیواری تماس بگیرید .
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

دوربین مداربسته PT-SCA-36 D

PT-SCA-36 D CCTV
دوربین مداربسته دیواری مدل PT-SCA-36 D
نوع لنز دوربین : متغییر
نوع سنسور :ccd-sony
مدل و شرکت سازنده سنسور :Sony ICX811AK
اندازه سنسور تصویر دوربین : 1/4
پیکسل قابل تشخیص سنسور : 752x582
حداکثر کیفیت تصویر برداری روز : 600 خط افقی
حداکثر کیفیت تصویر برداری شب:650 خط افقی
برد پرتاب مادون قرمز : حداکثر 100متر
مقاومت در برابر نفوذ آب : IP 66
لطفا جهت اطلاع از قیمت و موجودی دوربین مداربسته دیواری تماس بگیرید .
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

دوربین مداربسته PT-SP4024

PT-SP4024 CCTV
دوربین مداربسته دیواری مدل PT-SP4024
نوع لنز دوربین : متغییر
نوع سنسور :ccd-sony
مدل و شرکت سازنده سنسور :
اندازه سنسور تصویر دوربین : 1/3
پیکسل قابل تشخیص سنسور : 512x582
حداکثر کیفیت تصویر برداری : 420 خط افقی
برد پرتاب مادون قرمز : حداکثر متر
مقاومت در برابر نفوذ آب : IP 66
لطفا جهت اطلاع از قیمت و موجودی دوربین مداربسته دیواری تماس بگیرید .
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

دوربین مداربسته PT-560DN

PT-560DN CCTV
دوربین مداربسته دیواری مدل PT-560DN
نوع لنز دوربین : متغییر
نوع سنسور :ccd-sony
مدل و شرکت سازنده سنسور :
اندازه سنسور تصویر دوربین : 1/3
پیکسل قابل تشخیص سنسور : 752x582
حداکثر کیفیت تصویر برداری روز : 540 خط افقی
حداکثر کیفیت تصویر برداری شب:650 خط افقی
برد پرتاب مادون قرمز : حداکثر-متر
مقاومت در برابر نفوذ آب : IP 66
لطفا جهت اطلاع از قیمت و موجودی دوربین مداربسته دیواری تماس بگیرید .
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

دوربین مداربسته AHD PT-6200

AHD PT-6200 CCTV
دوربین مداربسته دیواری AHD مدل PT-6200
نوع لنز دوربین : متغییر
نوع سنسور : cmos
مدل و شرکت سازنده سنسور :
اندازه سنسور تصویر دوربین : 1/3
پیکسل قابل تشخیص سنسور : 1920x1080
حداکثر کیفیت تصویر برداری : 2 مگاپیکسل
برد پرتاب مادون قرمز : حداکثر240 متر
مقاومت در برابر نفوذ آب : IP 66
لطفا جهت اطلاع از قیمت و موجودی دوربین مداربسته دیواری تماس بگیرید .
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

دوربین مداربسته PT-7400-PNR

PT-7400-PNR CCTV
دوربین مداربسته دیواری مدل PT-7400-PNR
نوع لنز دوربین : متغییر
نوع سنسور : cmos
مدل و شرکت سازنده سنسور :Omnivision OV4689
اندازه سنسور تصویر دوربین : 1/3
پیکسل قابل تشخیص سنسور : 2592x1520
حداکثر کیفیت تصویر برداری : 4 مگاپیکسل
برد پرتاب مادون قرمز : حداکثر240 متر
مقاومت در برابر نفوذ آب : IP 66
لطفا جهت اطلاع از قیمت و موجودی دوربین مداربسته دیواری تماس بگیرید .
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

دوربین مداربسته PT-340-PHD

PT-340-PHD CCTV
دوربین مداربسته دیواری مدل PT-340-PHD
نوع لنز دوربین : متغییر
نوع سنسور : cmos
مدل و شرکت سازنده سنسور :Sony IMX225
اندازه سنسور تصویر دوربین : 1/3
پیکسل قابل تشخیص سنسور : 1280x960
حداکثر کیفیت تصویر برداری : 1.3 مگاپیکسل
برد پرتاب مادون قرمز : حداکثر80 متر
مقاومت در برابر نفوذ آب : IP 66
لطفا جهت اطلاع از قیمت و موجودی دوربین مداربسته دیواری تماس بگیرید .
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

دوربین مداربسته AHD PT-2100

AHD PT-2100 CCTV
دوربین مداربسته دیواری AHD مدل PT-2100
نوع لنز دوربین : متغییر
نوع سنسور : cmos
مدل و شرکت سازنده سنسور :Sony IMX323
اندازه سنسور تصویر دوربین : 1/3
پیکسل قابل تشخیص سنسور : 1920x1080
حداکثر کیفیت تصویر برداری : 2 مگاپیکسل
برد پرتاب مادون قرمز : حداکثر150 متر
مقاومت در برابر نفوذ آب : IP 66
لطفا جهت اطلاع از قیمت و موجودی دوربین مداربسته دیواری تماس بگیرید .
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

دوربین مداربسته PT-2400-PTZ

PT-2400-PTZ CCTV
دوربین مداربسته دیواری مدل PT-2400-PTZ
نوع لنز دوربین : متغییر
نوع سنسور : cmos
مدل و شرکت سازنده سنسور :Omnivision OV4689
اندازه سنسور تصویر دوربین : 1/3
پیکسل قابل تشخیص سنسور : 2592x1520
حداکثر کیفیت تصویر برداری : 4 مگاپیکسل
برد پرتاب مادون قرمز : حداکثر60 متر
مقاومت در برابر نفوذ آب : IP 66
لطفا جهت اطلاع از قیمت و موجودی دوربین مداربسته دیواری تماس بگیرید .
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

Support@canonhp.com 340 340 88 - 021