دوربین مداربسته سقفی

حالت نمایش

دوربین مداربسته AHD GR-630DW-200MX

AHD GR-630DW-200MX CCTV
دوربین مداربسته سقفی AHD مدل GR-630DW-200MX
نوع لنز دوربین : متغییر
نوع سنسور : cmos
مدل و شرکت سازنده سنسور : Sony IMX322
اندازه سنسور تصویر دوربین : 1.3
پیکسل قابل تشخیص سنسور : 1920x1080
حداکثر کیفیت تصویر برداری : 2 مگاپیکسل
برد پرتاب مادون قرمز : حداکثر 35 متر
مقاومت در برابر نفوذ آب : IP 66
لطفا جهت اطلاع از قیمت و موجودی دوربین مداربسته سقفی تماس بگیرید .
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

دوربین مداربسته AHD DX-970DR-IR

AHD DX-970DR-IR CCTV
دوربین مداربسته سقفی AHD مدل DX-970DR-IR
نوع لنز دوربین : ثابت
نوع سنسور : cmos
مدل و شرکت سازنده سنسور :
اندازه سنسور تصویر دوربین : 1.3
پیکسل قابل تشخیص سنسور : 752x582
حداکثر کیفیت تصویر برداری : 800 مگاپیکسل
برد پرتاب مادون قرمز : حداکثر 20 متر
مقاومت در برابر نفوذ آب : IP 66
لطفا جهت اطلاع از قیمت و موجودی دوربین مداربسته سقفی تماس بگیرید .
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

دوربین مداربسته GR-520DNI-80

GR-520DNI-80 CCTV
دوربین مداربسته سقفی مدل GR-520DNI-80
نوع لنز دوربین : ثابت
نوع سنسور : cmos
مدل و شرکت سازنده سنسور :
اندازه سنسور تصویر دوربین : 1.3
پیکسل قابل تشخیص سنسور : 976x582
حداکثر کیفیت تصویر برداری : 800 مگاپیکسل
برد پرتاب مادون قرمز : حداکثر 20 متر
مقاومت در برابر نفوذ آب : IP 66
لطفا جهت اطلاع از قیمت و موجودی دوربین مداربسته سقفی تماس بگیرید .
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

دوربین مداربسته AHD RX-200

AHD RX-200 CCTV
دوربین مداربسته سقفی AHD مدل RX-200
نوع لنز دوربین : ثابت
نوع سنسور : cmos
مدل و شرکت سازنده سنسور : Sony IMX323
اندازه سنسور تصویر دوربین : 1.3
پیکسل قابل تشخیص سنسور : 1920x1080
حداکثر کیفیت تصویر برداری : 2 مگاپیکسل
برد پرتاب مادون قرمز : حداکثر 35 متر
مقاومت در برابر نفوذ آب : IP 66
لطفا جهت اطلاع از قیمت و موجودی دوربین مداربسته سقفی تماس بگیرید .
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

دوربین مداربسته AHD DX-6611

AHD DX-6611 CCTV
دوربین مداربسته سقفی AHD مدل DX-6611
نوع لنز دوربین : ثابت
نوع سنسور : cmos
مدل و شرکت سازنده سنسور : Sony IMX323
اندازه سنسور تصویر دوربین : 2
پیکسل قابل تشخیص سنسور : 1920x1080
حداکثر کیفیت تصویر برداری : 2 مگاپیکسل
برد پرتاب مادون قرمز : حداکثر 20 متر
مقاومت در برابر نفوذ آب : IP 66
لطفا جهت اطلاع از قیمت و موجودی دوربین مداربسته سقفی تماس بگیرید .
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

دوربین مداربسته AHD DX-7710

AHD DX-7710 CCTV
دوربین مداربسته سقفی AHD مدل DX-7710
نوع لنز دوربین : ثابت
نوع سنسور : cmos
مدل و شرکت سازنده سنسور : Omnivision OV4689
اندازه سنسور تصویر دوربین : 1.3
پیکسل قابل تشخیص سنسور : 2592x1520
حداکثر کیفیت تصویر برداری : 4 مگاپیکسل
برد پرتاب مادون قرمز : حداکثر 30 متر
مقاومت در برابر نفوذ آب : IP 67
لطفا جهت اطلاع از قیمت و موجودی دوربین مداربسته سقفی تماس بگیرید .
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

دوربین مداربسته AHD GR-520S-200V

AHD GR-520S-200V CCTV
دوربین مداربسته سقفی AHD مدل GR-520S-200V
نوع لنز دوربین : ثابت
نوع سنسور : cmos
مدل و شرکت سازنده سنسور : Omnivision OV2710
اندازه سنسور تصویر دوربین : 1.3
پیکسل قابل تشخیص سنسور : 1920x1080
حداکثر کیفیت تصویر برداری : 2 مگاپیکسل
برد پرتاب مادون قرمز : حداکثر 20 متر
مقاومت در برابر نفوذ آب : IP 66
لطفا جهت اطلاع از قیمت و موجودی دوربین مداربسته سقفی تماس بگیرید .
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

دوربین مداربسته IP-ND361B-QH

IP-ND361B-QH CCTV
دوربین مداربسته سقفی مدل IP-ND361B-QH
نوع لنز دوربین : ثابت
نوع سنسور : cmos
مدل و شرکت سازنده سنسور : Aptina AR0130
اندازه سنسور تصویر دوربین : 1.3
پیکسل قابل تشخیص سنسور : 1280x960
حداکثر کیفیت تصویر برداری : 1.3 مگاپیکسل
برد پرتاب مادون قرمز : حداکثر 20 متر
مقاومت در برابر نفوذ آب : IP 67
لطفا جهت اطلاع از قیمت و موجودی دوربین مداربسته سقفی تماس بگیرید .
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

دوربین مداربسته LE-Z01TP-WIFI

LE-Z01TP-WIFI CCTV
دوربین مداربسته سقفی مدل LE-Z01TP-WIFI
نوع لنز دوربین : ثابت
نوع سنسور : cmos
مدل و شرکت سازنده سنسور : Sony IMX323
اندازه سنسور تصویر دوربین : 1.3
پیکسل قابل تشخیص سنسور : 1920x1080
حداکثر کیفیت تصویر برداری : 2 مگاپیکسل
برد پرتاب مادون قرمز : حداکثر 15 متر
مقاومت در برابر نفوذ آب : IP 67
لطفا جهت اطلاع از قیمت و موجودی دوربین مداربسته سقفی تماس بگیرید .
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

دوربین مداربسته IP-MINI28-WIFI

IP-MINI28-WIFI CCTV
دوربین مداربسته سقفی مدل IP-MINI28-WIFI
نوع لنز دوربین : ثابت
نوع سنسور : cmos
مدل و شرکت سازنده سنسور : SONY IMX323
اندازه سنسور تصویر دوربین : 1.3
پیکسل قابل تشخیص سنسور : 1920x1080
حداکثر کیفیت تصویر برداری : 2 مگاپیکسل
برد پرتاب مادون قرمز : حداکثر 10 متر
مقاومت در برابر نفوذ آب : IP 65
لطفا جهت اطلاع از قیمت و موجودی دوربین مداربسته سقفی تماس بگیرید .
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

دوربین مداربسته AHD RX-225

AHD RX-225 CCTV
دوربین مداربسته سقفی AHD مدل RX-225
نوع لنز دوربین : ثابت
نوع سنسور : cmos
مدل و شرکت سازنده سنسور : -
اندازه سنسور تصویر دوربین : 1.4
پیکسل قابل تشخیص سنسور : 1280x720
حداکثر کیفیت تصویر برداری : 1 مگاپیکسل
برد پرتاب مادون قرمز : حداکثر 20 متر
مقاومت در برابر نفوذ آب : IP 66
لطفا جهت اطلاع از قیمت و موجودی دوربین مداربسته سقفی تماس بگیرید .
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

دوربین مداربسته AHD RX-222-IR

AHD RX-222-IR CCTV
دوربین مداربسته سقفی AHD مدل RX-222-IR
نوع لنز دوربین : ثابت
نوع سنسور : cmos
مدل و شرکت سازنده سنسور : Omnivision OV9712
اندازه سنسور تصویر دوربین : 1.4
پیکسل قابل تشخیص سنسور : 1280x720
حداکثر کیفیت تصویر برداری : 1 مگاپیکسل
برد پرتاب مادون قرمز : حداکثر 20 متر
مقاومت در برابر نفوذ آب : IP 66
لطفا جهت اطلاع از قیمت و موجودی دوربین مداربسته سقفی تماس بگیرید .
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

دوربین مداربسته AHD RX-111

AHD RX-111 CCTV
دوربین مداربسته سقفی AHD مدل RX-111
نوع لنز دوربین : ثابت
نوع سنسور : cmos
مدل و شرکت سازنده سنسور : Omnivision OV9712
اندازه سنسور تصویر دوربین : 1.4
پیکسل قابل تشخیص سنسور : 1280x720
حداکثر کیفیت تصویر برداری : 1 مگاپیکسل
برد پرتاب مادون قرمز : حداکثر 10 متر
مقاومت در برابر نفوذ آب :56
لطفا جهت اطلاع از قیمت و موجودی دوربین مداربسته سقفی تماس بگیرید .
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

دوربین مداربسته DX-3200-IPD

DX-3200-IPD CCTV
دوربین مداربسته سقفی مدل DX-3200-IPD
نوع لنز دوربین : ثابت
نوع سنسور : cmos
مدل و شرکت سازنده سنسور : SONY IMX323
اندازه سنسور تصویر دوربین : 1.3
پیکسل قابل تشخیص سنسور : 1920x1080
حداکثر کیفیت تصویر برداری : 2 مگاپیکسل
برد پرتاب مادون قرمز : حداکثر 25 متر
مقاومت در برابر نفوذ آب : IP 66
لطفا جهت اطلاع از قیمت و موجودی دوربین مداربسته سقفی تماس بگیرید .
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

دوربین مداربسته RX-IR10-20

RX-IR10-20 CCTV
دوربین مداربسته سقفی مدل RX-IR10-20
نوع لنز دوربین : ثابت
نوع سنسور : cmos
مدل و شرکت سازنده سنسور : -
اندازه سنسور تصویر دوربین : 1.3
پیکسل قابل تشخیص سنسور : 752x582
حداکثر کیفیت تصویر برداری : 600 خط افقی
برد پرتاب مادون قرمز : حداکثر 20 متر
مقاومت در برابر نفوذ آب : IP 44
لطفا جهت اطلاع از قیمت و موجودی دوربین مداربسته سقفی تماس بگیرید .
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

دوربین مداربسته EN-DVI20-70A

EN-DVI20-70A CCTV
دوربین مداربسته سقفی مدل EN-DVI20-70A
نوع لنز دوربین : CS/S
نوع سنسور : cmos
مدل و شرکت سازنده سنسور : SONY ICX811AK
اندازه سنسور تصویر دوربین : 1.3
پیکسل قابل تشخیص سنسور : 976x582
حداکثر کیفیت تصویر برداری : 700 خط افقی
برد پرتاب مادون قرمز : حداکثر 20 متر
مقاومت در برابر نفوذ آب : IP 66
لطفا جهت اطلاع از قیمت و موجودی دوربین مداربسته سقفی تماس بگیرید .
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

دوربین مداربسته AHD ST-540

AHD ST-540 CCTV
دوربین مداربسته سقفی AHD مدل ST-540
نوع لنز دوربین : ثابت
نوع سنسور : cmos
مدل و شرکت سازنده سنسور : Aptina AR0237
اندازه سنسور تصویر دوربین : 2
پیکسل قابل تشخیص سنسور : 1920x1080
حداکثر کیفیت تصویر برداری : 2 مگاپیکسل
برد پرتاب مادون قرمز : حداکثر 20 متر
مقاومت در برابر نفوذ آب : IP 66
لطفا جهت اطلاع از قیمت و موجودی دوربین مداربسته سقفی تماس بگیرید .
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

Support@canonhp.com 340 340 88 - 021