دوربین مداربسته دیواری

حالت نمایش

دوربین مداربسته GR-950IP-70

GR-950IP-70 CCTV
دوربین مداربسته دیواری GR-950IP-70
نوع لنز دوربین : متغییر
نوع سنسور : CCD - SONY
مدل و شرکت سازنده سنسور :Sony ICX873AK
اندازه سنسور تصویر دوربین : 1/3
پیکسل قابل تشخیص سنسور : 976x582
حداکثر کیفیت تصویر برداری : 700 خط افقی
برد پرتاب مادون قرمز : حداکثر 50 متر
مقاومت در برابر نفوذ آب : IP 66
لطفا جهت اطلاع از قیمت و موجودی دوربین مداربسته دیواری تماس بگیرید .
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

دوربین مداربسته RX-IR32-60

RX-IR32-60 CCTV
دوربین مداربسته دیواری RX-IR32-60
نوع لنز دوربین : CS/S
نوع سنسور : cmos
مدل و شرکت سازنده سنسور : -
اندازه سنسور تصویر دوربین : 1/3
پیکسل قابل تشخیص سنسور : 752x582
حداکثر کیفیت تصویر برداری : 600 خط افقی
برد پرتاب مادون قرمز : حداکثر 20 متر
مقاومت در برابر نفوذ آب : IP 66
لطفا جهت اطلاع از قیمت و موجودی دوربین مداربسته دیواری تماس بگیرید .
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

دوربین مداربسته AHD ST-711

AHD ST-711 CCTV
دوربین مداربسته دیواری AHD مدل ST-711
نوع لنز دوربین :ثابت
نوع سنسور : cmos
مدل و شرکت سازنده سنسور : -
اندازه سنسور تصویر دوربین : 1/4
پیکسل قابل تشخیص سنسور : 1280x720
حداکثر کیفیت تصویر برداری : 1 مگاپیکسل
برد پرتاب مادون قرمز : حداکثر 30 متر
مقاومت در برابر نفوذ آب : IP 66
لطفا جهت اطلاع از قیمت و موجودی دوربین مداربسته دیواری تماس بگیرید .
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

دوربین مداربسته DX-2100-IPB

DX-2100-IPB CCTV
دوربین مداربسته دیواری DX-2100-IPB
نوع لنز دوربین :ثابت
نوع سنسور : cmos
مدل و شرکت سازنده سنسور : Aptina AR0130
اندازه سنسور تصویر دوربین : 1/3
پیکسل قابل تشخیص سنسور : 1280x720
حداکثر کیفیت تصویر برداری : 1.3 مگاپیکسل
برد پرتاب مادون قرمز : حداکثر 30 متر
مقاومت در برابر نفوذ آب : IP 66
لطفا جهت اطلاع از قیمت و موجودی دوربین مداربسته دیواری تماس بگیرید .
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

دوربین مداربسته IP-NW456DS-P-QH

IP-NW456DS-P-QH CCTV
دوربین مداربسته دیواری IP-NW456DS-P-QH
نوع لنز دوربین :ثابت
نوع سنسور : cmos
مدل و شرکت سازنده سنسور : Sony EXMOR IMX222
اندازه سنسور تصویر دوربین : 1/3
پیکسل قابل تشخیص سنسور : 1920x1080
حداکثر کیفیت تصویر برداری : 2 مگاپیکسل
برد پرتاب مادون قرمز : حداکثر 20 متر
مقاومت در برابر نفوذ آب : IP 67
لطفا جهت اطلاع از قیمت و موجودی دوربین مداربسته دیواری تماس بگیرید .
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

دوربین مداربسته IP-NW4510DO-P-QH

IP-NW4510DO-P-QH CCTV
دوربین مداربسته دیواری IP-NW4510DO-P-QH
نوع لنز دوربین : متغییر
نوع سنسور : cmos
مدل و شرکت سازنده سنسور : Sony EXMOR IMX222
اندازه سنسور تصویر دوربین : 1/3
پیکسل قابل تشخیص سنسور : 1920x1080
حداکثر کیفیت تصویر برداری : 2 مگاپیکسل
برد پرتاب مادون قرمز : حداکثر 30 متر
مقاومت در برابر نفوذ آب : IP 67
لطفا جهت اطلاع از قیمت و موجودی دوربین مداربسته دیواری تماس بگیرید .
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

دوربین مداربسته GR-CM830CI-80

GR-CM830CI-80 CCTV
دوربین مداربسته دیواری GR-CM830CI-80
نوع لنز دوربین : ثابت
نوع سنسور : cmos
مدل و شرکت سازنده سنسور :
اندازه سنسور تصویر دوربین : 1/3
پیکسل قابل تشخیص سنسور : 976x582
حداکثر کیفیت تصویر برداری :800 خط افقی
برد پرتاب مادون قرمز : حداکثر 25 متر
مقاومت در برابر نفوذ آب : IP 66
لطفا جهت اطلاع از قیمت و موجودی دوربین مداربسته دیواری تماس بگیرید .
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

دوربین مداربسته GR-CM830CK-70

GR-CM830CK-70 CCTV
دوربین مداربسته دیواری GR-CM830CK-70
نوع لنز دوربین : ثابت
نوع سنسور : cmos
مدل و شرکت سازنده سنسور :
اندازه سنسور تصویر دوربین : 1/3
پیکسل قابل تشخیص سنسور : 976x582
حداکثر کیفیت تصویر برداری :700 خط افقی
برد پرتاب مادون قرمز : حداکثر 20 متر
مقاومت در برابر نفوذ آب : IP 66
لطفا جهت اطلاع از قیمت و موجودی دوربین مداربسته دیواری تماس بگیرید .
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

دوربین مداربسته GR-CM820IB-80

GR-CM820IB-80 CCTV
دوربین مداربسته دیواری GR-CM820IB-80
نوع لنز دوربین : ثابت
نوع سنسور : cmos
مدل و شرکت سازنده سنسور :
اندازه سنسور تصویر دوربین : 1/3
پیکسل قابل تشخیص سنسور : 752x582
حداکثر کیفیت تصویر برداری :800 خط افقی
برد پرتاب مادون قرمز : حداکثر 20 متر
مقاومت در برابر نفوذ آب : IP 66
لطفا جهت اطلاع از قیمت و موجودی دوربین مداربسته دیواری تماس بگیرید .
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

دوربین مداربسته GR-950IP-60

GR-950IP-60 CCTV
دوربین مداربسته دیواری GR-950IP-60
نوع لنز دوربین :متغییر
نوع سنسور : Sony ICX639BK
مدل و شرکت سازنده سنسور :Nextchip NVP2040E
اندازه سنسور تصویر دوربین : 1/3
پیکسل قابل تشخیص سنسور : 752x582
حداکثر کیفیت تصویر برداری :600 خط افقی
برد پرتاب مادون قرمز : حداکثر 50 متر
مقاومت در برابر نفوذ آب : IP 66
لطفا جهت اطلاع از قیمت و موجودی دوربین مداربسته دیواری تماس بگیرید .
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

دوربین مداربسته GR-820CI-65H

GR-820CI-65H CCTV
دوربین مداربسته دیواری GR-820CI-65H
نوع لنز دوربین :ثابت
نوع سنسور : ccd-sharp
مدل و شرکت سازنده سنسور :Sharp 2365
اندازه سنسور تصویر دوربین : 1/3
پیکسل قابل تشخیص سنسور : 752x582
حداکثر کیفیت تصویر برداری :600 خط افقی
برد پرتاب مادون قرمز : حداکثر 20 متر
مقاومت در برابر نفوذ آب : IP 66
لطفا جهت اطلاع از قیمت و موجودی دوربین مداربسته دیواری تماس بگیرید .
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

دوربین مداربسته GR-CM820CX-80

GR-CM820CX-80 CCTV
دوربین مداربسته دیواری GR-CM820CX-80
نوع لنز دوربین :ثابت
نوع سنسور : cmos
مدل و شرکت سازنده سنسور :
اندازه سنسور تصویر دوربین : 1/3
پیکسل قابل تشخیص سنسور : 752x582
حداکثر کیفیت تصویر برداری :800 خط افقی
برد پرتاب مادون قرمز : حداکثر 20 متر
مقاومت در برابر نفوذ آب : IP 66
لطفا جهت اطلاع از قیمت و موجودی دوربین مداربسته دیواری تماس بگیرید .
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

دوربین مداربسته DX-6040-IR

DX-6040-IR CCTV
دوربین مداربسته دیواری DX-6040-IR
نوع لنز دوربین :متغییر
نوع سنسور :ccd-sony
مدل و شرکت سازنده سنسور :Sony ICX673AK
اندازه سنسور تصویر دوربین : 1/3
پیکسل قابل تشخیص سنسور : 976x582
حداکثر کیفیت تصویر برداری روز:650 خط افقی
حداکثر کیفیت تصویر برداری شب : 700 خط افقی
برد پرتاب مادون قرمز : حداکثر 30 متر
مقاومت در برابر نفوذ آب : IP 66
لطفا جهت اطلاع از قیمت و موجودی دوربین مداربسته دیواری تماس بگیرید .
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

دوربین مداربسته GR-830CI-100

GR-830CI-100 CCTV
دوربین مداربسته دیواری GR-830CI-100
نوع لنز دوربین :ثابت
نوع سنسور : cmos
مدل و شرکت سازنده سنسور :Sony EX-MOR IMX138
اندازه سنسور تصویر دوربین : 1/3
پیکسل قابل تشخیص سنسور : 976x582
حداکثر کیفیت تصویر برداری روز:950 خط افقی
حداکثر کیفیت تصویر برداری شب: 1200 خط افقی
برد پرتاب مادون قرمز : حداکثر 30 متر
مقاومت در برابر نفوذ آب : IP 66
لطفا جهت اطلاع از قیمت و موجودی دوربین مداربسته دیواری تماس بگیرید .
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

دوربین مداربسته DX-6600-IR

DX-6600-IR CCTV
دوربین مداربسته دیواری مدل DX-6600-IR
نوع لنز دوربین : متغییر
نوع سنسور : ccd-sony
مدل و شرکت سازنده سنسور :Sony ICX673AK
اندازه سنسور تصویر دوربین : 1/3
پیکسل قابل تشخیص سنسور : 976x582
حداکثر کیفیت تصویر برداری روز:650 خط افقی
حداکثر کیفیت تصویر برداری شب:700 خط افقی
برد پرتاب مادون قرمز : حداکثر 100 متر
مقاومت در برابر نفوذ آب : IP 66
لطفا جهت اطلاع از قیمت و موجودی دوربین مداربسته دیواری تماس بگیرید .
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

دوربین مداربسته AHD GR-830CS-130A

AHD GR-830CS-130A CCTV
دوربین مداربسته دیواری AHD مدل GR-830CS-130A
نوع لنز دوربین : ثابت
نوع سنسور : cmos
مدل و شرکت سازنده سنسور :Aptina AR0130
اندازه سنسور تصویر دوربین : 1/3
پیکسل قابل تشخیص سنسور : 1280x960
حداکثر کیفیت تصویر برداری : 1.3 مگاپیکسل
برد پرتاب مادون قرمز : حداکثر 30 متر
مقاومت در برابر نفوذ آب : IP 66
لطفا جهت اطلاع از قیمت و موجودی دوربین مداربسته دیواری تماس بگیرید .
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

دوربین مداربسته AHD FT-251

AHD FT-251 CCTV
دوربین مداربسته دیواری AHD مدل FT-251
نوع لنز دوربین : ثابت
نوع سنسور : cmos
مدل و شرکت سازنده سنسور :OmniVision OV9712
اندازه سنسور تصویر دوربین : 1/4
پیکسل قابل تشخیص سنسور : 1280x720
حداکثر کیفیت تصویر برداری : 1 مگاپیکسل
برد پرتاب مادون قرمز : حداکثر 20 متر
مقاومت در برابر نفوذ آب : IP 66
لطفا جهت اطلاع از قیمت و موجودی دوربین مداربسته دیواری تماس بگیرید .
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

دوربین مداربسته AHD RX-880

AHD RX-880 CCTV
دوربین مداربسته دیواری AHD مدل RX-880
نوع لنز دوربین : متغییر
نوع سنسور : cmos
مدل و شرکت سازنده سنسور :
اندازه سنسور تصویر دوربین : 1/4
پیکسل قابل تشخیص سنسور : 1280x720
حداکثر کیفیت تصویر برداری : 1 مگاپیکسل
برد پرتاب مادون قرمز : حداکثر 30 متر
مقاومت در برابر نفوذ آب : IP 66
لطفا جهت اطلاع از قیمت و موجودی دوربین مداربسته دیواری تماس بگیرید .
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

دوربین مداربسته AHD ST-601

AHD ST-601 CCTV
دوربین مداربسته دیواری AHD مدل ST-601
نوع لنز دوربین : ثابت
نوع سنسور : cmos
مدل و شرکت سازنده سنسور :
اندازه سنسور تصویر دوربین : 1/3
پیکسل قابل تشخیص سنسور : 1280x960
حداکثر کیفیت تصویر برداری : 1.3 مگاپیکسل
برد پرتاب مادون قرمز : حداکثر 30 متر
مقاومت در برابر نفوذ آب : IP 66
لطفا جهت اطلاع از قیمت و موجودی دوربین مداربسته دیواری تماس بگیرید .
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

دوربین مداربسته AHD GR-950IP-200MX

AHD GR-950IP-200MX CCTV
دوربین مداربسته دیواری AHD مدل GR-950IP-200MX
نوع لنز دوربین : متغییر
نوع سنسور : cmos
مدل و شرکت سازنده سنسور :Sony IMX322
اندازه سنسور تصویر دوربین : 1/3
پیکسل قابل تشخیص سنسور : 1980x1080
حداکثر کیفیت تصویر برداری : 2 مگاپیکسل
برد پرتاب مادون قرمز : حداکثر 50 متر
مقاومت در برابر نفوذ آب : IP 66
لطفا جهت اطلاع از قیمت و موجودی دوربین مداربسته دیواری تماس بگیرید .
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

دوربین مداربسته AHD GR-830CR-200OV

AHD GR-830CR-200OV CCTV
دوربین مداربسته دیواری AHD مدل GR-830CR-200OV
نوع لنز دوربین : ثابت
نوع سنسور : cmos
مدل و شرکت سازنده سنسور :Omnivision OV2710
اندازه سنسور تصویر دوربین : 1/3
پیکسل قابل تشخیص سنسور : 1980x1080
حداکثر کیفیت تصویر برداری : 2 مگاپیکسل
برد پرتاب مادون قرمز : حداکثر 30 متر
مقاومت در برابر نفوذ آب : IP 66
لطفا جهت اطلاع از قیمت و موجودی دوربین مداربسته دیواری تماس بگیرید .
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

Support@canonhp.com 340 340 88 - 021