حالت نمایش

درام کپی SHARP AR-455DM

Sharp AR-455DM Copier Drum
درام تونر کارتریج کپی شارپ ای ار 455 دی ام
کارکرد درام فابریک : 200.000 برگ
کارکرد درام چینی : 100000 برگ
درام درجه یک و با کیفیت
فروش بصورت تک و عمده
کپی های سازگار: SHARP AR-451N
لطفا برای اطلاع از موجودی و قیمت نهایی درام کپی SHARP AR-455DM تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

درام کپی SHARP MX312

Sharp MX312 Copier Drum
درام تونر کارتریج کپی شارپ ام ایکس 312
کارکرد درام فابریک : 75000 برگ
کارکرد درام چینی : 10000 برگ
درام درجه یک و با کیفیت
فروش بصورت تک و عمده
کپی های سازگار: SHARP AR-238FT , SHARP AR-238XT , SHARP AR-6020
لطفا برای اطلاع از موجودی و قیمت نهایی درام کپی SHARP MX312 تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

درام کپی SHARP AR-310DR

Sharp AR-310DR Copier Drum
درام تونر کارتریج کپی شارپ ای آر 310 دی آر
کارکرد درام فابریک : 75000 برگ
کارکرد درام چینی : 10000 برگ
درام درجه یک و با کیفیت
فروش بصورت تک و عمده
کپی های سازگار: SHARP AR-5625X , SHARP AR-5631 , SHARP AR-5631X
لطفا برای اطلاع از موجودی و قیمت نهایی درام کپی SHARP AR-310DR تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

درام کپی SHARP MX-560DR

Sharp MX-560DR Copier Drum
درام تونر کارتریج کپی شارپ ام ایکس 560 دی آر
کارکرد درام فابریک : 300000 برگ
کارکرد درام چینی : 50000 برگ
درام درجه یک و با کیفیت
فروش بصورت تک و عمده
کپی های سازگار:SHARP AR-M460NX
لطفا برای اطلاع از موجودی و قیمت نهایی درام کپی SHARP MX-560DR تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

درام کپی SHARP AR-451DR

Sharp AR-451DR Copier Drum
درام تونر کارتریج کپی شارپ ای آر 451 دی آر
کارکرد درام فابریک : 100000 برگ
کارکرد درام چینی : 50000 برگ
درام درجه یک و با کیفیت
فروش بصورت تک و عمده
کپی های سازگار:SHARP 420 - SHARP 450 - SHARP 350
لطفا برای اطلاع از موجودی و قیمت نهایی درام کپی SHARP AR-451DR تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

درام کپی SHARP MX-312FR

Sharp MX-312FR Copier Drum
درام تونر کارتریج کپی شارپ ام ایکس 312 اف آر
کارکرد درام فابریک : 75000 برگ
کارکرد درام چینی : 40000 برگ
درام درجه یک و با کیفیت
فروش بصورت تک و عمده
کپی های سازگار:SHARP 5631 - SHARP 231 - SHARP 201 , SHARP X202
لطفا برای اطلاع از موجودی و قیمت نهایی درام کپی SHARP MX-312FR تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

درام کپی SHARP AR-152DR

Sharp AR-152DR Copier Drum
درام تونر کارتریج کپی شارپ ای آر 152 دی آر
کارکرد درام فابریک : 25000 برگ
کارکرد درام چینی : 20000 برگ
درام درجه یک و با کیفیت
فروش بصورت تک و عمده
کپی های سازگار:SHARP B200 - SHARP 203
لطفا برای اطلاع از موجودی و قیمت نهایی درام کپی SHARP AR-152DR تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

درام کپی SHARP AR-620DR

Sharp AR-620DR Copier Drum
درام تونر کارتریج کپی شارپ ای آر 620 دی آر
کارکرد درام فابریک : 300000 برگ
کارکرد درام چینی : 100000 برگ
درام درجه یک و با کیفیت
فروش بصورت تک و عمده
کپی های سازگار:SHARP 620 - SHARP 700
لطفا برای اطلاع از موجودی و قیمت نهایی درام کپی SHARP AR-620DR تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

درام کپی SHARP MX-500AR

Sharp MX-500AR Copier Drum
درام تونر کارتریج کپی شارپ ام ایکس 500 ای آر
کارکرد درام فابریک : 200000 برگ
کارکرد درام چینی : 60000 برگ
درام درجه یک و با کیفیت
فروش بصورت تک و عمده
کپی های سازگار:SHARP 452 - SHARP 503
لطفا برای اطلاع از موجودی و قیمت نهایی درام کپی SHARP MX-500AR تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

درام کپی SHARP AR-271DR

Sharp AR-271DR Copier Drum
درام تونر کارتریج کپی شارپ ای آر 271 دی آر
کارکرد درام فابریک : 50000 برگ
کارکرد درام چینی : 30000 برگ
درام درجه یک و با کیفیت
فروش بصورت تک و عمده
کپی های سازگار:SHARP 5127
لطفا برای اطلاع از موجودی و قیمت نهایی درام کپی SHARP AR-271DR تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

درام کپی SHARP AR-202DR

Sharp AR-202DR Copier Drum
درام تونر کارتریج کپی شارپ ای آر 202 دی آر
کارکرد درام فابریک : 50000 برگ
کارکرد درام چینی : 30000 برگ
درام درجه یک و با کیفیت
فروش بصورت تک و عمده
کپی های سازگار:SHARP 163 - SHARP 180 - SHARP 205 - SHARP 2120 - SHARP 1118 - SHARP 5516 - SHARP 5316
لطفا برای اطلاع از موجودی و قیمت نهایی درام کپی SHARP AR-202DR تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

Support@canonhp.com 340 340 88 - 021