تونر کارتریج لیزر رنگی BROTHER

حالت نمایش

تونر BROTHER TN-423CMYK

BROTHER TN-423 Color LaserJet Toner Cartridge
تونر کارتریج لیزر رنگی برادر TN-423
مشکی-آبی-قرمز-زرد
کارکرد تونر مشکی : حدود 6500 برگ
کارکرد تونر رنگی : حدود 4000 برگ
امکان شارژ مجدد : دارد
پرینترهای سازگار : Brother 8410cdw , Brother 8260cdw , Brother 8360cdw , Brother 8690cdw , Brother 8900cdw
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی BROTHER TN-423 تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

تونر BROTHER TN-221CMYK

BROTHER TN-221 Color LaserJet Toner Cartridge
تونر کارتریج لیزر رنگی برادر TN-221
مشکی-آبی-قرمز-زرد
کارکرد تونر مشکی: حدود 2500 برگ
کارکرد تونر رنگی: حدود 1400 برگ
امکان شارژ مجدد : دارد
پرینترهای سازگار : Brother : MFC-9130CW , MFC-9330CW , MFC-9340CDW , HL-8140CW , HL-3150CDN , HL-3170CDW , HL-3180CDW
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی BROTHER TN-221 تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

تونر BROTHER TN-331CMYK

BROTHER TN-331 Color LaserJet Toner Cartridge
تونر کارتریج لیزر رنگی برادر TN-331
مشکی-آبی-قرمز-زرد
کارکرد تونر مشکی: حدود 2500 برگ
کارکرد تونر رنگی: حدود 1500 برگ
امکان شارژ مجدد : دارد
پرینترهای سازگار : Brother : L8250 , L8350 , L8600 , L8850
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی BROTHER TN-331 تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

تونر BROTHER TN-155BKCMY

BROTHER TN-155 Color LaserJet Toner Cartridge
تونر کارتریج لیزر رنگی برادر TN-155
مشکی-آبی-قرمز-زرد
کارکرد تونر مشکی: حدود 5000 برگ
کارکرد تونر رنگی: حدود 4000 برگ
امکان شارژ مجدد : دارد
پرینترهای سازگار : Brother : 9040, 4040, 4050,9440
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی BROTHER TN-155BKCMY تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

تونر BROTHER TN-240BKCMY

BROTHER TN-240 Color LaserJet Toner Cartridge
تونر کارتریج لیزر رنگی برادر TN-240
مشکی-آبی-قرمز-زرد
کارکرد تونر مشکی: حدود 2200 برگ
کارکرد تونر رنگی: حدود 1400 برگ
امکان شارژ مجدد : دارد
پرینترهای سازگار : Brother : 9010, 3040, 3045,9120
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی BROTHER TN-240BKCMY تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
5
تماس بگیرید

تونر BROTHER TN-340BKCMY

BROTHER TN-340 Color LaserJet Toner Cartridge
تونر کارتریج لیزر رنگی برادر TN-340
مشکی-آبی-قرمز-زرد
کارکرد تونر مشکی: حدود 2500 برگ
کارکرد تونر رنگی: حدود 1500 برگ
امکان شارژ مجدد : دارد
پرینترهای سازگار : Brother : 4150, 4570, 9055,9460
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی BROTHER TN-340BKCMY تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

تونر BROTHER TN-348BKCMY

BROTHER TN-348 Color LaserJet Toner Cartridge
تونر کارتریج لیزر رنگی برادر TN-348
مشکی-آبی-قرمز-زرد
کارکرد تونر مشکی: حدود 6000 برگ
کارکرد تونر رنگی: حدود 6000 برگ
امکان شارژ مجدد : دارد
پرینترهای سازگار : Brother : 4150, 4570, 9055,9460
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی BROTHER TN-348BKCMY تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

تونر BROTHER TN-150BKCMY

BROTHER TN-150 Color LaserJet Toner Cartridge
تونر کارتریج لیزر رنگی برادر TN-150
مشکی-آبی-قرمز-زرد
کارکرد تونر مشکی: حدود 2500 برگ
کارکرد تونر رنگی: حدود 1500 برگ
امکان شارژ مجدد : دارد
پرینترهای سازگار : Brother : 9040, 4040, 4050,9440
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی BROTHER TN-150BKCMY تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

Support@canonhp.com 340 340 88 - 021