بارکد خوان سایر برندها

حالت نمایش

بارکداسکنر Honeywell Stratos 2421

Honeywell Stratos 2421 barcode scanner
بارکدخوان ثابت هانیول استراتوس 2421
نوع تکنولوژی : بارکد خوان لیزری و تک بعدی
ورود اطلاعات : تصویربرداری
مقاومت در برابر ضربه : استاندارد IP51 (فاصله 1.5 متری)
نوع ارتباط : باسیم
کشور سازنده : لیسانس آمریکا مونتاژ چین
حالت خواندن : تصویربرداری
درگاه ارتباطی : USB
لطفا برای اطلاع از قیمت نهایی و موجودی بارکد خوان Honeywell Stratos 2421 تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

بارکداسکنر Honeywell Solariss 7980g EL

Honeywell Solariss 7980g EL barcode scanner
بارکدخوان تصویری رومیزی هانیول سولارایز 7980 جی ای ال
نوع تکنولوژی : بارکد خوان نوری و دوبعدی
ورود اطلاعات : تصویربرداری
مقاومت در برابر ضربه : استاندارد IP5X (فاصله 1.5 متری)
نوع ارتباط : باسیم
کشور سازنده : لیسانس آمریکا مونتاژ چین
حالت خواندن : تصویربرداری
درگاه ارتباطی : USB , RS232
لطفا برای اطلاع از قیمت نهایی و موجودی بارکد خوان Honeywell Solariss 7980g EL تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

بارکداسکنر Honeywell 7980

Honeywell 7980 barcode scanner
بارکدخوان تصویری رومیزی هانیول 7980
نوع تکنولوژی : بارکد خوان نوری و دوبعدی
ورود اطلاعات : تصویربرداری
مقاومت در برابر ضربه : استاندارد IP5X (فاصله 1.5 متری)
نوع ارتباط : باسیم
کشور سازنده : لیسانس آمریکا مونتاژ چین
حالت خواندن : تصویربرداری
درگاه ارتباطی : USB , RS232
لطفا برای اطلاع از قیمت نهایی و موجودی بارکد خوان Honeywell 7980 تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

بارکداسکنر Honeywell Xenon XP 1950g

Honeywell Xenon XP 1950g barcode scanner
بارکدخوان لیزری دوبعدی باسیم هانیول 1950
نوع تکنولوژی : بارکد خوان لیزری ، قرائت بارکد در صورت حرکت دست
ورود اطلاعات : اسکن بارکد
مقاومت در برابر ضربه : استاندارد IP52 (فاصله 1.5 متری)
نوع ارتباط : با سیم
کشور سازنده : لیسانس آمریکا مونتاژ چین
حالت خواندن : اتوماتیک - تک کلیدی
درگاه ارتباطی : USB , RS232
لطفا برای اطلاع از قیمت نهایی و موجودی بارکد خوان Honeywell Xenon XP 1950g تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

بارکداسکنر Honeywell HH360

Honeywell HH360 barcode scanner
بارکدخوان نوری باسیم هانیول اچ اچ 360
نوع تکنولوژی : بارکد خوان نوری
ورود اطلاعات : اسکن بارکد
مقاومت در برابر ضربه : استاندارد IP40 (فاصله 1.5 متری)
نوع ارتباط : با سیم
کشور سازنده : لیسانس آمریکا مونتاژ چین
حالت خواندن : اتوماتیک
درگاه ارتباطی : USB
لطفا برای اطلاع از قیمت نهایی و موجودی بارکد خوان Honeywell HH360 تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

بارکدخوان Honeywell Voyager 1202

Honeywell Voyager 1202 barcode scanner
بارکدخوان لیزری بیسیم تک بعدی 1202
نوع تکنولوژی : بارکد خوان لیزری
ورود اطلاعات : اسکن بارکد
حافظه دستگاه : 14000 بارکد در حافظه
صفحه نمایشگر : ندارد
مقاومت در برابر ضربه : استاندارد IP42 (فاصله 1.8 متری)
نوع ارتباط : بی سیم
کشور سازنده : لیسانس آمریکا مونتاژ چین
حالت خواندن : دستی - اتوماتیک
درگاه ارتباطی : USB - RS232
لطفا برای اطلاع از قیمت نهایی و موجودی بارکد خوان Honeywell Voyager 1202 تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

بارکد اسکنر Honeywell voyager 1250

Honeywell voyager 1250 barcode scanner
بارکد خوان هانی ول 1250
نوع تکنولوژی : بارکد خوان لیزری ، قرائت بارکد در صورت حرکت دست
ورود اطلاعات : اسکن بارکد
حافظه دستگاه : ندارد
صفحه نمایشگر : ندارد
مقاومت در برابر ضربه : استاندارد IP42 (فاصله 1.5 متری)
نوع ارتباط : با سیم
کشور سازنده : لیسانس آمریکا مونتاژ چین
حالت خواندن : اتوماتیک ، سیکلی و تک کلیدی
درگاه ارتباطی : USB , RS232
لطفا برای اطلاع از قیمت نهایی و موجودی بارکد خوان Honeywell voyager 1250 تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

بارکدخوان Honeywell 1470g

Honeywell 1470g barcode scanner
بارکدخوان هانیول باسیم دستی 1470 جی
نوع تکنولوژی : بارکد خوان نوری
ورود اطلاعات : اسکن بارکد
حافظه دستگاه : ندارد
صفحه نمایشگر : ندارد
مقاومت در برابر ضربه : استاندارد IP40 (فاصله 1.8 متری)
نوع ارتباط : با سیم
کشور سازنده : لیسانس آمریکا مونتاژ چین
حالت خواندن : دستی
درگاه ارتباطی : USB
لطفا برای اطلاع از قیمت نهایی و موجودی بارکد خوان Honeywell 1470g تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

بارکدخوان Honeywell voyager 1450g

Honeywell voyager 1450g barcode scanner
بارکدخوان باسیم هانیول 1450 جی
نوع تکنولوژی : بارکد خوان نوری
ورود اطلاعات : اسکن بارکد
حافظه دستگاه : ندارد
صفحه نمایشگر : ندارد
مقاومت در برابر ضربه : استاندارد IP40 (فاصله 1.5 متری)
نوع ارتباط : با سیم
کشور سازنده : لیسانس آمریکا مونتاژ چین
حالت خواندن : دستی
درگاه ارتباطی : USB - keyboard Wedge - RS485
لطفا برای اطلاع از قیمت نهایی و موجودی بارکد خوان Honeywell voyager 1450g تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

بارکدخوان Honeywell Voyager 1472g

Honeywell Voyager 1472g barcode scanner
بارکدخوان هانیول بیسیم دوبعدی 1472 جی
نوع تکنولوژی : بارکد خوان نوری
ورود اطلاعات : اسکن بارکد
حافظه دستگاه : 192 کیلوبایت درحالت Offline
صفحه نمایشگر : ندارد
مقاومت در برابر ضربه : استاندارد IP40 (فاصله 1.8 متری)
نوع ارتباط : بی سیم
کشور سازنده : لیسانس آمریکا مونتاژ چین
حالت خواندن : دستی - اتوماتیک
درگاه ارتباطی : USB - RS232 - PS/2
لطفا برای اطلاع از قیمت نهایی و موجودی بارکد خوان Honeywell Voyager 1472g تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

بارکدخوان Honeywell HH3600

Honeywell HH3600 barcode scanner
بارکدخوان هانیول اچ اچ 3600
نوع تکنولوژی : بارکد خوان نوری
ورود اطلاعات : اسکن بارکد
حافظه دستگاه : ندارد
صفحه نمایشگر : ندارد
مقاومت در برابر ضربه : استاندارد IP40 (فاصله 1.5 متری)
نوع ارتباط : با سیم
کشور سازنده : لیسانس آمریکا مونتاژ چین
حالت خواندن : اتوماتیک
درگاه ارتباطی : USB , Serial - keyboard
لطفا برای اطلاع از قیمت نهایی و موجودی بارکد خوان Honeywell HH3600 تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

بارکدخوان Honeywell Xenon 1900GSR

Honeywell Xenon 1900GSR barcode scanner
بارکدخوان لیزری 1900 جی اس ار
نوع تکنولوژی : بارکد خوان لیزری
ورود اطلاعات : تصویر برداری
حافظه دستگاه : ندارد
صفحه نمایشگر : ندارد
مقاومت در برابر ضربه : استاندارد IP41 (فاصله 1.8 متری)
نوع ارتباط : با سیم
کشور سازنده : لیسانس آمریکا مونتاژ چین
حالت خواندن : اتوماتیک
درگاه ارتباطی : USB , RS232 , PS/2
لطفا برای اطلاع از قیمت نهایی و موجودی بارکد خوان Honeywell Xenon 1900GSR تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

بارکد اسکنر Honeywell Solaris 7820

Honeywell Solaris 7820 barcode scanner
بارکدخوان هانیول سولاریس 7820
نوع تکنولوژی : بارکد خوان لیزری
ورود اطلاعات : اسکن بارکد
حافظه دستگاه : ندارد
صفحه نمایشگر : ندارد
مقاومت در برابر ضربه : استاندارد IP42 (فاصله 1.5 متری)
نوع ارتباط : با سیم
کشور سازنده : لیسانس آمریکا مونتاژ چین
حالت خواندن : اتوماتیک
درگاه ارتباطی : USB , RS232 , keyboard wedge , RS485
لطفا برای اطلاع از قیمت نهایی و موجودی بارکد خوان Honeywell Solaris 7820 تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

بارکد اسکنر Honeywell Solaris 7820g

Honeywell Solaris 7820g barcode scanner
بارکدخوان هانیول سولاریس 7820 جی
نوع تکنولوژی : بارکد خوان لیزری
ورود اطلاعات : اسکن بارکد
حافظه دستگاه : ندارد
صفحه نمایشگر : ندارد
مقاومت در برابر ضربه : استاندارد IP42 (فاصله 1.5 متری)
نوع ارتباط : با سیم
کشور سازنده : لیسانس آمریکا مونتاژ چین
حالت خواندن : اتوماتیک
درگاه ارتباطی : USB , RS232 , keyboard wedge , RS485
لطفا برای اطلاع از قیمت نهایی و موجودی بارکد خوان Honeywell Solaris 7820g تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

بارکداسکنر Honeywell Xenon 1900GHD

Honeywell Xenon 1900GHD barcode scanner
بارکدخوان لیزری 1900 جی اچ دی
نوع تکنولوژی : بارکد خوان لیزری
ورود اطلاعات : تصویر برداری
حافظه دستگاه : ندارد
صفحه نمایشگر : ندارد
مقاومت در برابر ضربه : استاندارد IP41 (فاصله 1.8 متری)
نوع ارتباط : با سیم
کشور سازنده : لیسانس آمریکا مونتاژ چین
حالت خواندن : اتوماتیک
درگاه ارتباطی : USB , RS232 , PS/2
لطفا برای اطلاع از قیمت نهایی و موجودی بارکد خوان Honeywell Xenon 1900GHD تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

بارکد اسکنر Honeywell HH400

Honeywell HH400 barcode scanner
بارکدخوان هانیول اچ اچ 400
نوع تکنولوژی : بارکد خوان لیزری
ورود اطلاعات : اسکن بارکد
حافظه دستگاه : ندارد
صفحه نمایشگر : ندارد
مقاومت در برابر ضربه : استاندارد IP40 (فاصله 1 متری)
نوع ارتباط : با سیم
کشور سازنده : لیسانس آمریکا مونتاژ چین
حالت خواندن : اتوماتیک
درگاه ارتباطی : USB , RS232 , keyboard wedge
لطفا برای اطلاع از قیمت نهایی و موجودی بارکد خوان Honeywell HH400 تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

بارکدخوان Honeywell ScanPal EDA51

Honeywell ScanPal EDA51 barcode scanner
دستگاه جمع آوری اطلاعات صنعتی هانیول اسکن پال ای دی ای 51
نوع تکنولوژی : بارکد خوان همراه
ورود اطلاعات : تصویر بردار
حافظه دستگاه : حافظه داخلی 2 گیگابایت ، حافظه رم 16 گیگابایت
صفحه نمایشگر : 5 اینچ
مقاومت در برابر ضربه : استاندارد IP64 (فاصله 1.2 متری)
نوع ارتباط : بی سیم
کشور سازنده : لیسانس آمریکا مونتاژ چین
حالت خواندن : اتوماتیک
درگاه ارتباطی : Bluetooth - Wireless
لطفا برای اطلاع از قیمت نهایی و موجودی بارکد خوان Honeywell ScanPal EDA51 تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

بارکدخوان Honeywell Dolphin 6510

Honeywell Dolphin 6510 barcode scanner
دستگاه جمع آوری اطلاعات هانیول Dolphin 6510
نوع تکنولوژی : بارکد خوان همراه
ورود اطلاعات : تصویر بردار
حافظه دستگاه : ندارد
صفحه نمایشگر : دارد
مقاومت در برابر ضربه : استاندارد IP64 (فاصله 1.2 متری)
نوع ارتباط : بی سیم - با سیم
کشور سازنده : لیسانس آمریکا مونتاژ چین
حالت خواندن : اتوماتیک
درگاه ارتباطی : Bluetooth - Wireless - USB
لطفا برای اطلاع از قیمت نهایی و موجودی بارکد خوان Honeywell Dolphin 6510 تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

بارکداسکنر Honeywell Dolphin 99EX

Honeywell Dolphin 99EX barcode scanner
دستگاه جمع اوری اطلاعات هانیول Dolphin 99 ای ایکس
نوع تکنولوژی : بارکد خوان همراه
ورود اطلاعات : تصویر بردار
حافظه دستگاه : 1GB Flash - 512MB RAM
صفحه نمایشگر : دارد
مقاومت در برابر ضربه : استاندارد IP67 (فاصله 1.8 متری)
نوع ارتباط : بی سیم - باسیم
کشور سازنده : لیسانس آمریکا مونتاژ چین
حالت خواندن : اتوماتیک
درگاه ارتباطی : USB - Wireless
لطفا برای اطلاع از قیمت نهایی و موجودی بارکد خوان Honeywell Dolphin 99EX تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

بارکدخوان Honeywell ScشزanPal EDA70

Honeywell ScanPal EDA70 barcode scanner
تبلیت صنعتی هانیول اسکن پال ای دی ای 70
نوع تکنولوژی : بارکد خوان همراه
ورود اطلاعات : تصویر بردار
حافظه دستگاه : حافظه داخلی 2 گیگابایت ، حافظه رم 16 گیگابایت
صفحه نمایشگر : 7 اینچ
مقاومت در برابر ضربه : استاندارد IP64 (فاصله 1.2 متری)
نوع ارتباط : بی سیم - باسیم
کشور سازنده : لیسانس آمریکا مونتاژ چین
حالت خواندن : اتوماتیک
درگاه ارتباطی : Bluetooth - Wireless - USB
لطفا برای اطلاع از قیمت نهایی و موجودی بارکد خوان Honeywell ScanPal EDA70 تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

بارکد اسکنر Winson -6580Quick scan

Winson-6580 Quick scan barcode scanner
بارکدخوان وینسون 6580
نوع تکنولوژی : بارکد خوان ،نوری 2 بعدی
ورود اطلاعات : اسکن بارکد
حافظه دستگاه : ندارد
صفحه نمایشگر : ندارد
مقاومت در برابر ضربه : استاندارد IP42 (فاصله ۱٫5 متری)
نوع ارتباط : با سیم
حالت خواندن : اتوماتیک - تک کلیدی
درگاه ارتباطی : USB
لطفا برای اطلاع از قیمت نهایی و موجودی بارکد خوان Winson 6580Quick scan تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

Support@canonhp.com 340 340 88 - 021