اسکنر اثر انگشت

حالت نمایش

اسکنر اثر انگشت Dermalog LF10

Dermalog LF10 Fingerprint Scanner
اسکنر اثر انگشت درمالوگ LF10
نوع سنسور : LED
استاندارد فشرده سازی : IP54
نوع اثر انگشت : چهار انگشتی
اندازه اسکن تصویر : 84*86 میلیمتر
رزولوشن تصویر : 1600*1600 پیکسل یا 500dpi
لطفا جهت اطلاع از موجود و قیمت نهایی Dermalog LF10 تماس بگیرید .
جهان چاپگر نوین 03 666 888 - 021

امتیازمحصول
2
تماس بگیرید

اسکنر اثر انگشت Dermalog LF1

Dermalog LF1 Fingerprint Scanner
اسکنر اثر انگشت درمالوگ LF1
نوع سنسور : LED
استاندارد فشرده سازی : IP54
نوع اثر انگشت : تک انگشتی
اندازه اسکن تصویر : 17*18 میلیمتر
رزولوشن تصویر : 256*332 پیکسل یا 500dpi
لطفا جهت اطلاع از موجود و قیمت نهایی Dermalog LF1 تماس بگیرید .
جهان چاپگر نوین 03 666 888 - 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

اسکنر اثر انگشت Dermalog ZF1 Plus

Dermalog ZF1+ Fingerprint Scanner
اسکنر اثر انگشت درمالوگ ZF1 پلاس
نوع سنسور : LED
استاندارد فشرده سازی : IP54
نوع اثر انگشت : تک انگشتی
اندازه اسکن تصویر : 18*25 میلیمتر
رزولوشن تصویر : 320*480 پیکسل یا 500dpi
لطفا جهت اطلاع از موجود و قیمت نهایی Dermalog ZF1 Plus تماس بگیرید .
جهان چاپگر نوین 03 666 888 - 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

اسکنر اثر انگشت Dermalog F1

Dermalog F1 Fingerprint Scanner
اسکنر اثر انگشت درمالوگ F1
نوع سنسور : LED
استاندارد فشرده سازی : IP54
نوع اثر انگشت : تک انگشتی
اندازه پلیت تصویر : 18*25 میلیمتر
رزولوشن تصویر : 480*320 پیکسل یا 500dpi
لطفا جهت اطلاع از موجود و قیمت نهایی Dermalog F1 تماس بگیرید .
جهان چاپگر نوین 03 666 888 - 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

اسکنر اثر انگشت Dermalog ZF10

Dermalog ZF10 Fingerprint Scanner
اسکنر اثر انگشت درمالوگ ZF10
نوع سنسور : LED
استاندارد فشرده سازی : IP54
نوع اثر انگشت : چند انگشتی
اندازه اسکن تصویر : 76*81 میلیمتر
رزولوشن تصویر : 1600*1500 پیکسل یا 500dpi
لطفا جهت اطلاع از موجود و قیمت نهایی Dermalog ZF10 تماس بگیرید .
جهان چاپگر نوین 03 666 888 - 021

امتیازمحصول
3
تماس بگیرید

اسکنر اثر انگشت Dermalog ZF1

Dermalog ZF1 Fingerprint Scanner
اسکنر اثر انگشت درمالوگ ZF1
نوع سنسور : LED
استاندارد فشرده سازی : IP54
نوع اثر انگشت : تک انگشتی
اندازه اسکن تصویر : 16*24 میلیمتر
رزولوشن تصویر : 320*480 پیکسل یا 500dpi
لطفا جهت اطلاع از موجود و قیمت نهایی Dermalog ZF1 تماس بگیرید .
جهان چاپگر نوین 03 666 888 - 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

اسکنر اثر انگشت Dermalog ZF2

Dermalog ZF2 Fingerprint Scanner
اسکنر اثر انگشت درمالوگ ZF2
نوع سنسور : LED
استاندارد فشرده سازی : IP54
نوع اثر انگشت : دو انگشتی
اندازه اسکن تصویر : 40*38 میلیمتر
رزولوشن تصویر : 750*800 پیکسل یا 500dpi
لطفا جهت اطلاع از موجود و قیمت نهایی Dermalog ZF2 تماس بگیرید .
جهان چاپگر نوین 03 666 888 - 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

Support@canonhp.com 340 340 88 - 021