حالت نمایش

کابل مخصوص پرینتر های لیزری

Cable USB 2.0 Printer
کابل یو اس بی پرینتر ، چندکاره و کپی 3 متری
طول کابل : 3 متر
نوع کابل : USB
سرعت انتقال : 480 Mbps
کابل استاندارد پرینتر ، چندکاره و کپی
مناسب برای استفاده در تمامی پرینتر و چندکاره های لیزری و دستگاه های فتوکپی
لطفا برای اطلاع از موجودی و قیمت نهایی کابل USB 3m تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

کابل دوربین مداربسته 20 متری

CCTV Cable 20 Meter
کابل 20 متری شیلد و فویل دار دوربین مداربسته
جنس مغزی : مس
جنس شیلد : مس
نوع روکش محافظ : PVC
تعداد مغزی کابل : 2 کابل
مقاومت کابل : 75 اهم
طول کابل : 20 متر
وضعیت انتقال : برق ، تصویر
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی کابل 20 متری شیلد و فویل دار دوربین مداربسته تماس بگیرید .
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

کابل دوربین مداربسته 15 متری

CCTV Cable 15 Meter
کابل 15 متری شیلد و فویل دار دوربین مداربسته
جنس مغزی : مس
جنس شیلد : مس
نوع روکش محافظ : PVC
تعداد مغزی کابل : 2 کابل
مقاومت کابل : 75 اهم
طول کابل : 15 متر
وضعیت انتقال : برق ، تصویر
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی کابل 15 متری شیلد و فویل دار دوربین مداربسته تماس بگیرید .
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

کابل دوربین مداربسته 10 متری

CCTV Cable 10 Meter
کابل 10 متری شیلد و فویل دار دوربین مداربسته
جنس مغزی : مس
جنس شیلد : مس
نوع روکش محافظ : PVC
تعداد مغزی کابل : 2 کابل
مقاومت کابل : 75 اهم
طول کابل : 10 متر
وضعیت انتقال : برق ، تصویر
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی کابل 10 متری شیلد و فویل دار دوربین مداربسته تماس بگیرید .
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

کابل آماده دوربین مداربسته 10 متری

CCTV Cable 10 Meter
کابل آماده 10 متری دوربین مداربسته
جنس مغزی : مس
جنس شیلد : مس
نوع روکش محافظ : PVC
تعداد مغزی کابل : 3 کابل
مقاومت کابل : 75 اهم
طول کابل : 10 متر
وضعیت انتقال : برق ، تصویر ، صدا
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی کابل آماده 10 متری دوربین مداربسته تماس بگیرید .
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

کابل دوربین مداربسته 15 متری

CCTV Cable 15 Meter
کابل 15 متری دوربین مداربسته
جنس مغزی : مس
جنس شیلد : مس
نوع روکش محافظ : PVC
تعداد مغزی کابل : 3 کابل
مقاومت کابل : 75 اهم
طول کابل : 15 متر
وضعیت انتقال : برق ، تصویر ، صدا
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی کابل 15 متری دوربین مداربسته تماس بگیرید .
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

کابل دوربین مداربسته 10 متری

CCTV Cable 10 Meter
کابل 10 متری دوربین مداربسته
جنس مغزی : مس
جنس شیلد : مس
نوع روکش محافظ : PVC
تعداد مغزی کابل : 3 کابل
مقاومت کابل : 75 اهم
طول کابل : 10 متر
وضعیت انتقال : برق ، تصویر ، صدا
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی کابل 10 متری دوربین مداربسته تماس بگیرید .
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

کابل مخصوص پرینتر های لیزری

Cable USB 2.0 Printer
کابل یو اس بی پرینتر 1.5 متری
طول کابل : 1.5 متر
نوع کابل : USB
سرعت انتقال : 480 Mbps
کابل استاندارد پرینتر
مناسب برای استفاده در تمامی پرینتر های لیزری
لطفا برای اطلاع از موجودی و قیمت نهایی کابل مخصوص پرینتر های لیزری تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
5
تماس بگیرید

Support@canonhp.com 021-88340340