اقلام موجود در سبد خرید

جمع کل: ٧,٠٠٣,٠٠٠ تومان

حالت نمایش

پرینتر HP M501n

HP LaserJet M501n Printer
پرینتر لیزری مشکی اچ پی مدل ام 501 شبکه
سرعت چاپ : 43 برگ در دقیقه
کیفیت چاپ : 600*600
توان چاپ ماهانه : 100.000 برگ
ورودی کاغذ : 550 برگ
تونر کارتریج : HP 87A
ظرفیت تونر : حدود 9000 برگ A4
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی HP M501n تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

پرس رولر Sharp AR-m450

Sharp AR-m450 Press Roll Laserjet
پرس رولر دستگاه کپی شارپ AR-m450
پرس رولر درجه یک و با کیفیت
فروش پرس فابریک و طرح بصورت تک و عمده
کپی های سازگار: Sharp AR-m450 , Sharp AR-m350 , Sharp AR-m280
لطفا برای اطلاع از موجودی و قیمت نهایی رول پرس Sharp AR-m450 تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

پرس رولر Sharp AR 160

Sharp AR 160 Press Roll Laserjet
پرس رولر دستگاه کپی شارپ AR 160
پرس رولر درجه یک و با کیفیت
فروش پرس فابریک و طرح بصورت تک و عمده
کپی های سازگار: Sharp AR 1600 , Sharp AL 1650 , Sharp AR 160 , Sharp AR 161 , Sharp DM 2015 , Sharp AR 200 , Sharp AR 201 , Sharp AR 1640
لطفا برای اطلاع از موجودی و قیمت نهایی رول پرس Sharp AR 160 تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

فیلم فیوزر HP 1102

Fuser Film HP LaserJet 1102
فیلم فیوزینگ پرینتر لیزری اچ پی 1102
فیلم فیوزینگ درجه یک و با کیفیت
فیلم فیوزینگ فابریک و طرح بصورت تک و عمده
مشتری گرامی فیلم فیوزر با ورود منگنه و سوزن و ... پاره میشود
پرینترهای سازگار: HP 1102 , HP 1102w , HP 1109 , HP 1109w , HP 1212nf , HP 1214 , HP 1217 , HP 1132
لطفا برای اطلاع از موجودی و قیمت نهایی فیلم فیوزر HP 1102 تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

فیلم فیوزر HP 1010

Fuser Film HP LaserJet 1010
فیلم فیوزینگ پرینتر لیزری اچ پی 1010
فیلم فیوزینگ درجه یک و با کیفیت
فیلم فیوزینگ فابریک و طرح بصورت تک و عمده
مشتری گرامی فیلم فیوزر با ورود منگنه و سوزن و ... پاره میشود
پرینترهای سازگار: HP 1010 , HP 1000 , HP 1160 , HP 1200 , HP 1018
لطفا برای اطلاع از موجودی و قیمت نهایی فیلم فیوزر HP 1010 تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

پرس رولر Sharp 5631

Sharp 5631 Press Roll Laserjet
پرس رولر دستگاه کپی شارپ 5631
پرس رولر درجه یک و با کیفیت
فروش پرس فابریک و طرح بصورت تک و عمده
کپی های سازگار: Sharp 5520 , Sharp mx-m310 , Sharp mx-m314 , Sharp mx-m258
لطفا برای اطلاع از موجودی و قیمت نهایی رول پرس Sharp 5631 تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

پرس رولر Sharp mx-m452

Sharp mx-m452 Press Roll Laserjet
پرس رولر دستگاه کپی شارپ mx-m452
پرس رولر درجه یک و با کیفیت
فروش پرس فابریک و طرح بصورت تک و عمده
کپی های سازگار: Sharp mx-m283 , Sharp mx-m363 , Sharp mx-m453 , Sharp mx-m464 , Sharp mx-m564
لطفا برای اطلاع از موجودی و قیمت نهایی رول پرس Sharp mx-m452 تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

پرس رولر Sharp 5516

Sharp 5516 Press Roll Laserjet
پرس رولر دستگاه کپی شارپ 5516
پرس رولر درجه یک و با کیفیت
فروش پرس فابریک و طرح بصورت تک و عمده
کپی های سازگار: Sharp 5516 , Sharp mx-m160 , Sharp mx-m200 , Sharp mx-m260 , Sharp mx-m264 , Sharp mx-m354
لطفا برای اطلاع از موجودی و قیمت نهایی رول پرس Sharp 5516 تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

فیلم فیوزر HP 1505

Fuser Film HP LaserJet 1505
فیلم فیوزینگ پرینتر لیزری اچ پی 1505
فیلم فیوزینگ درجه یک و با کیفیت
فیلم فیوزینگ فابریک و طرح بصورت تک و عمده
مشتری گرامی فیلم فیوزر با ورود منگنه و سوزن و ... پاره میشود
پرینترهای سازگار: HP 1522 , HP 1536 , HP 1505 , HP 1120
لطفا برای اطلاع از موجودی و قیمت نهایی فیلم فیوزر HP 1505 تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

فیلم فیوزر HP 1320

Fuser Film HP LaserJet 1320
فیلم فیوزینگ پرینتر لیزری اچ پی 1320
فیلم فیوزینگ درجه یک و با کیفیت
فیلم فیوزینگ فابریک و طرح بصورت تک و عمده
مشتری گرامی فیلم فیوزر با ورود منگنه و سوزن و ... پاره میشود
پرینترهای سازگار: HP 1320 , HP 1300 , HP 2014 , HP 2015 , HP 3015d , HP 3015dn
لطفا برای اطلاع از موجودی و قیمت نهایی فیلم فیوزر HP 1320 تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

فیلم فیوزر HP 5200

Fuser Film HP LaserJet 5200
فیلم فیوزینگ پرینتر لیزری اچ پی 5200
فیلم فیوزینگ درجه یک و با کیفیت
فیلم فیوزینگ فابریک و طرح بصورت تک و عمده
مشتری گرامی فیلم فیوزر با ورود منگنه و سوزن و ... پاره میشود
پرینترهای سازگار: HP 5200 , HP 5100 , HP 706n , HP 701 , HP 435nw
لطفا برای اطلاع از موجودی و قیمت نهایی فیلم فیوزر HP 5200 تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

پرس رولر Konicaminolta C350

Konicaminolta C350 Press Roll Laserjet
پرس رولر دستگاه کپی کنیکامینولتا سی 350
پرس رولر درجه یک و با کیفیت
فروش پرس فابریک و طرح بصورت تک و عمده
کپی های سازگار: Konicaminolta c350 , Konicaminolta c351 , Konicaminolta 450
لطفا برای اطلاع از موجودی و قیمت نهایی رول پرس Konicaminolta C350 تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

پرس رولر Konicaminolta C451

Konicaminolta C451 Press Roll Laserjet
پرس رولر دستگاه کپی کنیکامینولتا سی 451
پرس رولر درجه یک و با کیفیت
فروش پرس فابریک و طرح بصورت تک و عمده
کپی های سازگار: Konicaminolta c451 , Konicaminolta c550 , Konicaminolta 650 , Konicaminolta C452 , Konicaminolta 652
لطفا برای اطلاع از موجودی و قیمت نهایی رول پرس Konicaminolta C451 تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

پرس رولر Toshiba E350

Toshiba E350 Press Roll Laserjet
پرس رولر دستگاه کپی توشیبا ای 350
پرس رولر درجه یک و با کیفیت
فروش پرس فابریک و طرح بصورت تک و عمده
کپی های سازگار: Toshiba E350 , Toshiba E450 Toshiba E452 , Toshiba E453
لطفا برای اطلاع از موجودی و قیمت نهایی رول پرس Toshiba E350 تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

پرس رولر Toshiba E166

Toshiba E166 Press Roll Laserjet
پرس رولر دستگاه کپی توشیبا ای 166
پرس رولر درجه یک و با کیفیت
فروش پرس فابریک و طرح بصورت تک و عمده
کپی های سازگار: Toshiba E163 , Toshiba E166 , Toshiba E292 , Toshiba E181 , Toshiba E195 , Toshiba E212
لطفا برای اطلاع از موجودی و قیمت نهایی رول پرس Toshiba E166 تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

فوم رول HP 1025

HP 1025 Foam roller toner
فوم رولر تونر کارتریج اچ پی 1025
فوم رولر درجه یک و با کیفیت
فروش بصورت تک و عمده
کارتریجهای سازگار: HP 126A , HP 125A , HP 304A , HP 128A , HP 131A , HP 130A , HP 312A , HP 305A
لطفا برای اطلاع از موجودی و قیمت نهایی فوم رول HP 1025 تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

فوم رول HP 3525

HP 3525 Foam roller toner
فوم رولر تونر کارتریج اچ پی 3525
فوم رولر درجه یک و با کیفیت
فروش بصورت تک و عمده
کارتریجهای سازگار: HP 507A , HP 508A , HP 504A
لطفا برای اطلاع از موجودی و قیمت نهایی فوم رول HP 3525 تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

فوم رول HP 5225

HP 5225 Foam roller toner
فوم رولر تونر کارتریج اچ پی 5225
فوم رولر درجه یک و با کیفیت
فروش بصورت تک و عمده
کارتریجهای سازگار: HP 307A , HP 650A
لطفا برای اطلاع از موجودی و قیمت نهایی فوم رول HP 5225 تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

فوم رول Canon 718

Canon 718 Foam roller toner
فوم رولر تونر کارتریج کانن 718
فوم رولر درجه یک و با کیفیت
فروش بصورت تک و عمده
کارتریجهای سازگار: canon 718 , canon 729 , canon 716
لطفا برای اطلاع از موجودی و قیمت نهایی فوم رول Canon 718 تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

فیش پرینتر TSC TA210

TSC TA210 Thermal Receipt Printer
پرینتر حرارتی چاپ رسید تی اس سی مدل تی ای 210
سیستم چاپ : حرارتی
چاپ لیبل : دارد
عرض چاپ : 108 میلیمتر
سرعت چاپ : 127 میلیمتر در ثانیه
برش دهنده اتوماتیک : ندارد
میزان کارکرد برش دهنده اتوماتیک : 0
نوع اتصال : USB , RS232
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی فیش پرینتر TSC TA210 تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

چاپگر چندکاره CANON MG5620

Canon Pixma MG5620 InkJet Photo printer
پرینتر سه کاره جوهر افشان کانن 5620
حداکثر سایز کاغذ : A4
رزولوشن : 4800x1200 dpi
ظرفیت سینی کاغذ : 100برگ
سرعت چاپ سیاه و سفید : 12.2ipm
سرعت چاپ رنگی : 8.7ipm
مدل تونر کارتریج : 250 , 251CMYK
کارکرد کارتریج : حدود 300 برگ
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی CANON MG5620 تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

Support@canonhp.com 021-88340340